.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie z mieszkania rodziny, która wyjechała do Niemiec w 1988 roku

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 07.11.2016

Jak mogę wymeldować z mojego domu siostrę, szwagra i siostrzeńca, którzy wyjechali na stałe do Niemiec w 1988 roku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady ustawa z 24 września 2010r o ewidencji ludności przewidywała pierwotnie, że od tego roku mieliśmy mieć spokój z tzw. meldunkami. Niestety – urzędnicy lubią nas liczyć i ewidencjować – dlatego przedłużono obowiązywania tychże przepisów w zakres zameldowania i wymeldowania do końca 2018 r. Nie ma jednak sensu, aby Pani na stanie swojej nieruchomości tolerowała meldunek administracyjny osób, które same zgodnie z ustawą powinny dokonać do urzędu gminy/miasta odpowiedniego zgłoszenia.

 

Przepisu ustawy o ewidencji ludności stanowią bowiem:

 

„Art. 33.

1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

 

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

 

1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru”.

 

A także:

 

„Art. 36.

1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

 

2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

 

3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

 

1) w formie pisemnej w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru”.

 

Wymienione przez Panią osoby tychże oświadczeń zapewne nie złożyły, skoro nadal mimo wyjazdu za granice figuruję jako osoby zameldowane. W takiej sytuacji przysługuje Pani prawo przewidziane w poniższym przepisie cytowanej ustawy:

 

„Art. 35.

Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się”.

 

W tym celu proszę udać się do właściwego z uwagi na miejsce zameldowania tych osób urzędu gminy/miasta i złożyć wniosek o wymeldowanie wskazanych osób. Proszę pamiętać, że Pani nie musi znać dokładnego adresu tych osób, ale jego podanie ułatwiłoby procedurę wymeldowania. Jednak brak tych danych nie może być podstawa do odmowy wymeldowania. Pani ma obowiązek jedynie wykazać się tytułem własności do nieruchomości (akt notarialny, wypis z KW lub RG itp.) oraz wskazać, od kiedy wymienione osoby nie przebywają i zamieszkują pod tym adresem i zmieniły swoje centrum spraw życiowych.

 

W oparciu o to organ meldunkowy przeprowadzi postępowanie i ma obowiązek wydać decyzję.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »