.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak mama ma nie odziedziczyć długów siostry?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 07.10.2015

Siostra mojej mamy ma duże długi w banku. Dzieci siostry zrzekły się spadku po niej, więc prawnie, w razie jej śmierci, moja mama jest spadkobierczynią, ale dziedziczy również długi. W jaki sposób mama może zrzec się prawa do dziedziczenia po swojej siostrze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby uniknąć spłacania długów po siostrze Pani mamy, należy rozważyć dwie sytuacje. Dopóki siostra Pani mamy żyje, może Pani mama zrzec się dziedziczenia po niej, tak jak zrobiły to jej dzieci. Z kolei po śmierci siostry Pani mamy ma Pani mama możliwość odrzucenia spadku po niej.

 

Zgodnie z art. 1048 kodeksu cywilnego „spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.

 

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest skuteczna bez względu na to, jak długi czas upłynął pomiędzy chwilą jej zawarcia a datą śmierci spadkodawcy (strony umowy).

 

Zrzekający się (czyli w tej sytuacji Pani mama) oraz jego dzieci, czyli np. Pani, na które również rozciągają się skutki zrzeczenia się dziedziczenia, są traktowani tak, jakby nie dożyli otwarcia spadku po siostrze Pani mamy. Oznacza to, że do dziedziczenia nie dochodzi sam zrzekający się, czyli Pani mama, a także jej zstępni, czyli dzieci.

 

Z uwagi na to, że w świetle prawa będzie Pani mama traktowana tak, jakby nie dożyła do chwili śmierci siostry Pani mamy, oznacza to, że nie będzie Pani mama dziedziczyła niczego po jej śmierci. W związku z tym nie będzie się Pani mama musiała niczego obawiać ani składać żadnych dodatkowych oświadczeń po śmierci siostry Pani mamy. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia wymaga zgody zarówno Pani mamy ,jak i jej siostry i sporządzana jest u notariusza.

 

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie udałoby się Pani mamie spisać z siostrą umowy o zrzeczeniu się dziedziczeni, to będzie Pani mama miała jeszcze możliwość odrzucenia spadku po śmierci swojej siostry.

 

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

 

  1. w pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy;
  2. dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy;
  3. następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
  4. w dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
  5. dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
  6. następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych); udział spadkowy przypadający, któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych; oznacza to, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeństwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąć);
  7. pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
  8. ma samym końcu gmina lub Skarb aństwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

 

W takiej samej kolejności jak dziedziczenie odbywa się również odrzucanie spadku.

 

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego „oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”.

 

„Przewidziany w art. 1015 § 1 sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się, zarówno dla spadkobiercy ustawowego powołanego w testamencie do spadku, jak i dla pozostałych spadkobierców ustawowych, z dniem, w którym dowiedzieli się oni z właściwego źródła o tym, że testament ze względu na niezachowanie prawem przepisanej formy jest nieważny” (tak uchwała SN z 15 stycznia 1991 r., sygn. akt III CZP 75/90, LexPolonica nr 302249, OSNCP 1991, nr 5–6, poz. 68).

 

Dla spadkobiercy ustawowego będzie to z reguły dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Ponadto może to być np. dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym, a także dzień, w którym dowiedział się o prawomocnym orzeczeniu o niegodności dziedziczenia takich osób.

 

Dla spadkobiercy testamentowego będzie to dzień, w którym dowiedział się o istnieniu i treści testamentu, po uprzedniej informacji o śmierci spadkodawcy.

 

Termin 6-miesięczny jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem.

 

Zatem po śmierci siostry Pani mamy będzie miała Pani mama 6 miesięcy na odrzucenie spadku, licząc od dnia, w którym dowiedziała się o powołaniu do spadku pod warunkiem, że nie będzie Pani mama w pierwszej kolejności osobą powołaną do spadku.

 

Jeśli odrzuci Pani mama spadek, a ma ona dorosłe dzieci, to muszą one również odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadek odrzuci ich matka.

 

Jeżeli Pani mama, lub Pani posiadacie nieletnie dzieci to również w ich imieniu należy spadek odrzucić. Odrzucenie spadku przez osobę niepełnoletnią jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, w konsekwencji rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego dokonać takiej czynności ani wyrażać zgody na ich wykonanie (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Tym samym rodzice muszą wystąpić do sądu opiekuńczego (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Z wnioskiem może wystąpić jedno z rodziców.

 

Sąd, rozpatrując sprawę, ocenia między innymi legalność czynności (odrzucenie spadku zwykle jest zgodne z obowiązującym prawem) i jej celowość, to znaczy, czy na odrzuceniu spadku nie ucierpi majątek dziecka. Ważne jest zatem dostarczenie dowodów, że spadek jest bardzo zadłużony i dla dzieci nie będzie korzystne jego przyjęcie.

 

Tak więc we wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem dziecka.  Wniosek musi być opłacony – opłatą stałą w wysokości 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »