.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 14.04.2014

Na dzień 30 kwietnia 2014 r. będę mieć 3 lata pracy u obecnego pracodawcy. 21 marca chcę jednak złożyć wypowiedzenie. Jak liczyć okres wypowiedzenia w tej sytuacji? Pracodawca twierdzi, że wyniesie on 3 miesiące.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na Pani pytanie o to, jak liczyć okres wypowiedzenia, wymaga przytoczenia odpowiednich przepisów Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego, a także zinterpretowania ich zgodnie z ustalonym orzecznictwem sądowym.

 

Zakładam, iż umowa o pracę, którą jest Pani związana z pracodawcą, jest umową na czas nieokreślony (bo tylko ten rodzaj umowy przewiduje okresy wypowiedzenia wynoszące jeden lub trzy miesiące). Jest to istotne, by określić, jak liczyć okres wypowiedzenia.

 

Zgodnie z art. 32 § 1 Kodeksu pracy „każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:


1) okres próbny,
3) czas nieokreślony”.

 

Paragraf § 2 niniejszego artykułu stanowi, że „rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia”.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę uzależniony jest od czasu faktycznego zatrudnienia u danego pracodawcy.

 

W oparciu o art. 36 § Kodeksu pracy „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:


1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

 

W Pani przypadku okres zatrudnienia na dzień 30.04.2014 r. wyniesie 3 lata. Pamiętać należy jednak, że zgodnie z ustalonym orzecznictwem do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się i okres wypowiedzenia. Tak stwierdzono m.in. w wyroku Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 34/99, w którym wyeksponowano tezę: „o długości okresów wypowiedzenia (art. 36 § 1 kp) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2 kp)”.

 

Podobnie stwierdzono w uchwale Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 kwietnia 1979 r., sygn. akt I PZP 33/78, której teza brzmi: „do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony w rozumieniu art. 36 § 1 kp, wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy”.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę doliczony zostać zatem powinien do okresu zatrudniania u danego pracodawcy, po którym wypowiedzenia zaczęło być liczone. Pamiętać bowiem należy, że składając wypowiedzenie 21.03.2014 r., nie można oczekiwać, że miesięczny termin wypowiedzenia upłynie 21.04.2014 r., bowiem w prawie pracy (art. 30 § 21 ) określono, że „okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący miesiąc lub ich wielokrotność kończy się odpowiednio w ostatnim dniu miesiąca”, a więc miesięczny termin wypowiedzenia złożonego w dniu 21.03.2014 r. kończy się 30 kwietnia 2014 r.

 

Znajduje to potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1988 r., sygn. akt I PRN 48/88, w którym przedstawiona teza ma treść: „z przepisu art. 36 § 1 pkt 2 i 3 oraz § 3 kp wynika, że okres wypowiedzenia umowy o pracę oznaczony w miesiącu rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, a nie z dniem złożonego przed rozpoczęciem tego okresu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę”.

 

Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu pracy „umowa o pracę rozwiązuje się (…) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia” (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).

 

W Pani przypadku w tej samej dacie (w tym samym momencie) następuje skutek dwóch stanów prawnych. Na koniec dnia 30 kwietnia 2014 r. (godz. 23.59) osiąga Pani 3-letni staż pracy u danego pracodawcy (co sugerowałoby 3-miesięczny termin wypowiedzenia), a także dokładnie w tym samym momencie upływa 1-miesięczny okres wypowiedzenia (który był właściwy dla okresu zatrudnienia poniżej 3 lat u danego pracodawcy). W publikowanym orzecznictwie sądowym nie ma co prawda rozstrzygnięcia, jak należy traktować taką sytuację, tym niemniej w mojej opinii należy przyjąć wykładnię propracowniczą – jako że Kodeks pracy ma przede wszystkim funkcję ochronną praw słabszej strony stosunku prawnego (tj. pracownika).

 

Skoro zatem w tym samym momencie przestaje Pani być pracownikiem, a jednocześnie osiąga 3-letni staż pracy u danego pracodawcy, to nie można w mojej opinii stanąć na stanowisku, że stosunek pracy, który ustał o godz. 23.59, odżywa na skutek osiągnięcia 3-letniego stażu pracy.

 

Za prawidłowe przyjąć więc należy stanowisko, że w sytuacji opisanej przez Panią okres wypowiedzenia powinien wynosić 1 miesiąc.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl