Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.09.2014

Stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych przez przedsiębiorcę nie musi pozostawać bez reakcji konsumentów. Mają oni bowiem szerokie możliwości obrony przed takimi praktykami zarówno na drodze indywidualnego pozwu do sądu, jak i skargi do właściwych organów.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym1 zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, przy czym praktyka rynkowa jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Wśród nieuczciwych praktyk rynkowych wyróżniamy praktyki wprowadzające w błąd, agresywne praktyki rynkowe oraz stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk. W zależności od rodzaju praktyki stosowanej przez przedsiębiorcę może on ponosić odpowiedzialność cywilną wobec konsumenta, odpowiedzialność za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, oraz ewentualną odpowiedzialność karną.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

  1. zaniechania tej praktyki;
  2. usunięcia skutków tej praktyki;
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
  5. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

 

Z roszczeniami, o których mowa w pkt 1, 3 i 5, mogą również (w szczególności w wyniku zawiadomienia dokonanego przez konsumenta) wystąpić:

 

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich;
  2. Rzecznik Ubezpieczonych;
  3. krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów;
  4. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

 

Ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd, spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej.

 

Nieuczciwa praktyka rynkowa jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów

 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów2 dokonywanie nieuczciwych praktyk rynkowych może zostać uznane za zbiorowe naruszenie interesów konsumentów, co może wiązać się ze wszczęciem postępowania zmierzającego do ukarania przedsiębiorcy przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie takie może zakończyć się nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości nawet do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Postępowanie wszczynane jest z urzędu, jednak każdemu (czyli również konsumentom) służy prawo do złożenia na piśmie zawiadomienia dotyczącego podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

 

Należy zaznaczyć, że wszczęcie przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nie wyłącza odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wobec konsumenta na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W szczególności konsument może dochodzić od przedsiębiorcy naprawienia wyrządzonej szkody.

 

Odpowiedzialność karna za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych

 

Stosowanie niektórych nieuczciwych praktyk rynkowych może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej. Stosowanie agresywnych praktyk rynkowych stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Natomiast stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na zarządzaniu mieniem gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu produktu w systemie konsorcyjnym jest przestępstwem podlegającym karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (jeżeli wartość mienia zgromadzonego w celu finansowania zakupów w systemie konsorcyjnym jest wielka, kara pozbawienia wolności może zostać wymierzona w wymiarze od 6 miesięcy do lat 8).

 

Ściganie wskazanego wyżej przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego (w szczególności konsumenta), a wykroczenia na jego żądanie.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 16.09.2014

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + dziewięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Definicja nieuczciwych praktyk rynkowych

Artykuł podaje podstawową definicję nieuczciwych praktyk rynkowych przybliżając jej istotne elementy. W tym istotę „nieuczciwości” stosowanej praktyki, jako zjawiska zachodzącego na płaszczyźnie ekonomiczno-prawnej rzeczywistości konsumenta i przedsiębiorcy.

Prawna ochrona konsumenta – praktyka i regulacje prawne

Na czym polega szczególna ochrona prawna konsumenta w grze rynkowej – praktyczne omówienie podstawowych regulacji ustawowych.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »