.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak doprowadzić do przejęcia długu przez osobę, dla której pieniądze zostały pożyczone?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 28.12.2009

Niecałe dwa lata temu wzięłam dla znajomego pożyczkę na dość wysoką sumę w banku. Ze względu na problemy zdrowotne potrzebował szybko tych pieniędzy i zobowiązał się spłacać kredyt, czego jednak nie robił (dowiedzałam się o tym dopiero na rozprawie). Złożyłam prośbę w banku o przeniesienie długu na tego znajomego, a on podpisał oświadczenie, że się na to zgadza. Bank skierował sprawę do terenowej windykacji, jednak na umówionym spotkaniu pojawiłam się tylko ja. Co jeszcze mogę zrobić, by to znajomy w świetle prawa był zobowiązany do spłaty zaciągniętej pożyczki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świetle prawa to Pani jest pożyczkobiorcą, a tym samym osobą zobowiązaną do spłaty pożyczki, skoro to Pani zawarła z bankiem umowę pożyczki.

 

Z treści pytania nie za bardzo rozumiem, czy w niniejszej sprawie doszła w ogóle do skutku umowa o przejęcie długu?

 

Podstawowym skutkiem umowy o przejęciu długu jest to, że dotychczasowy dłużnik zostaje wyłączony z zobowiązania (tym samym Pani na mocy takiej umowy zostałaby zwolniona z obowiązku zapłaty długu), a dług w dotychczasowej treści przechodzi na przejemcę (czyli obowiązek spłaty pożyczki przeszedłby na Pani znajomego).

 

Przejęcie długu może nastąpić na dwa sposoby:

 

  1. poprzez zawarcie umowy między bankiem a Pani znajomym za Pani zgodą;
  2. poprzez zwarcie umowy między Panią a znajomym za zgodą banku.

 

Umowa o przejęciu długu i zgoda danej osoby winny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Na żądanie stron umowa może być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

Jeśli żadna z powyższych umów nie dojdzie do skutku, to wówczas Pani nadal będzie musiała spłacać przedmiotową pożyczkę.

 

Bank lub Pani znajomy mogą nie chcieć zawrzeć umowy o przejęciu długu (np. bank może odmówić zgody, jeśli Pani znajomy jest niewypłacalny i egzekucja z jego majątku okazałaby się bezskuteczna).

 

W takim przypadku w celu odzyskania spłaconej pożyczki będzie mogła Pani:

 

  1. odebrać od znajomej weksel,
  2. wypowiedzieć jej umowę pożyczki za 6-tygodniowym okresem wypowiedzenia i skierować pozew do sądu o zapłatę.

 

Weksel jest sposobem zabezpieczenia zobowiązań pieniężnych. Weksel zawiera przyrzeczenie dłużnika do zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz wierzyciela.

 

Weksel własny może być wystawiony przez dłużnika na zwykłej kartce papieru według następującego wzoru:

 

„Ja – … (imię i nazwisko znajomego) zobowiązuję się zapłacić za ten weksel na rzecz … (imię i nazwisko Pani) kwotę … zł do dnia … (wskazać końcową datę) w … (wskazać miejsce płatności).

 

Bez protestu.

 

miejscowość, data

podpis wystawcy (własnoręczny podpis znajomego)”.

 

Po upływie terminu zapłaty weksla winna Pani wezwać znajomego do zapłaty pod rygorem wystąpienia na drogę postępowania sądowego. W razie pozostawienia wezwania bez odpowiedzi powinna Pani wystąpić o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie załączonego weksla. Postępowanie nakazowe jest stosunkowo szybkie, tanie i nie prowadzi się postępowania dowodowego poza sprawdzeniem podstawy żądania nakazu zapłaty. Pozew o wydanie nakazu zapłaty winien być opłacony – opłatą sądową w wysokości 1/4 x (5% wartości wskazanej na wekslu kwoty).

 

Może Pani również wystąpić przeciwko znajomemu z pozwem o zapłatę (w wysokości kwoty pożyczki jej przekazanej). Wówczas jednak będzie musiała Pani udowodnić, że doszło między Państwem do zawarcia ustnej umowy pożyczki, a Pani przekazała znajomemu pieniądze, co nie będzie takie trudne z uwagi na fakt, iż dysponuje Pani wskazanym w treści pytania oświadczeniem znajomego.

 

Przed wystąpieniem z pozwem do sądu winna Pani złożyć znajomemu na piśmie tzw. wypowiedzenie umowy pożyczki. Jeśli w terminie 6 tygodni od doręczenia wypowiedzenia nie zapłaci on żądanej sumy, to dopiero wtedy będzie mogła skierować Pani pozew o zapłatę. W tym przypadku sprawa trafi do postępowania zwykłego, które pod względem dowodowym jest trudniejsze od postępowania nakazowego, nadto postępowanie zwykłe w porównaniu z postępowaniem nakazowym jest z pewnością dłuższe i droższe. Pozew w tym przypadku winien zostać opłacony opłatą sądową w wysokości 5% żądanej kwoty.

 

Pozew, zarówno w pierwszym jak i drugim wypadku, winien zostać skierowany do wydziału cywilnego:

 

  1. sądu rejonowego, jeśli wartość pożyczki nie przekracza 75 tys. zł,
  2. sądu okręgowego, jeśli wartość pożyczki jest wyższa niż 75 tys. zł.

 

Sądem miejscowo właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania Pani znajomej. Pozew winien być złożony w dwóch egzemplarzach.

 

Nadto w pozwie może Pani żądać odsetek ustawowych:

 

  • w przypadku pozwu z weksla: od dnia następującego po dniu zapłaty określonym na wekslu do dnia zapłaty,
  • w przypadku pozwu o zapłatę w związku z wypowiedzeniem umowy pożyczki: od dnia następującego po upływie 6 tygodni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl