.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Widzenia ojca z synem - jak dogadywać się w przypadku problemów

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 09.10.2016

Dziś został ogłoszony wyrok na uregulowanie kontaktów ojcem małoletniego syna – ma 14 lat. Ojciec może go brać na weekendy i część wakacji. Jak prawnie i w imię prawa rozwiązywać problem, jeśli się pojawi, że syn nie będzie chciał jechać w tych terminach do ojca lub wypadnie mu jakiś wyjazd sportowy z klubu? Nie chcę, by ojciec starał się o jakąś grzywnę dla mnie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W takiej sytuacji pozostają zasady współżycia społecznego i międzyludzkie relacje – jak w życiu codziennym. Jeżeli więc z postanowieniu z przyczyn obiektywnych nie zawarto opisu sytuacji, w których dziecko odmawia widzenia z ojcem, to należy realizować kontakty zgodnie z postanowieniem, zachowując jednocześnie zasady współżycia społecznego.

 

W sytuacji, gdy dziecko nie mogłoby z przyczyn niezależnych od Pani (choroba, złe samopoczucie, niechęć odbycia spotkania) zrealizować kontaktu z ojcem – wówczas nalży zadbać, aby ojciec jak najwcześniej został o tym poinformowany w sposób szybki, ale jednocześnie dający się udowodnić – lepiej wysłać SMS-a niż dzwonić.

 

W Pani interesie będzie bowiem leżało, by zadbać o ewentualne dowody na Pani dobrą wolę realizacji spotkania. Ponadto – sądy badają w takim przypadku, czy i na ile nakłania Pani dziecko na spotkania z ojcem. Czasami sąd w tym celu zleca wywiad lub badanie psychologiczne dziecka.

 

Na koniec – aby Panią uspokoić, zapewniam, że nie tak łatwo uzyskać zasądzenie kwoty za utrudnianie kontaktów. To postępowanie jest dwustopniowe. Najpierw można jedynie uzyskać zagrożenie zapłatą kary, zaś mimo tego prawomocnie zasądzonego zagrożenia – osoba dalej utrudnia kwoty wówczas sąd zasądzi kwotę pieniężną.

 

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stanowią:

 

„Oddział 6

Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

 

Art. 59815. [Sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem]

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

 

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

 

§ 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.

 

Art. 59816. [Postanowienie o nakazaniu zapłaty sumy pieniężnej]

§ 1. Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815, ze względu na zmianę okoliczności.

 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli osoba, której sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej zgodnie z art. 5821 § 3, dopuściła się naruszenia obowiązku wynikającego z orzeczenia o kontaktach.

 

§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

 

§ 4. Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

 

Art. 59817. [Postanowienie o zwrocie wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu]

§ 1. Jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których mowa w art. 5821 § 2 pkt 1.

 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli uprawniony do kontaktu z dzieckiem narusza obowiązki dotyczące kontaktu wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem.

 

§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

 

§ 4. Prawomocne postanowienie sądu jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

 

Art. 59818. [Zakaz wszczynania postępowania z urzędu]

§ 1. W sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem art. 570 nie stosuje się. Wniosku wymaga także wydanie każdego kolejnego postanowienia, o którym mowa w poprzedzających przepisach niniejszego oddziału.

 

§ 2. Przed wydaniem postanowień, o których mowa w oddziale niniejszym, sąd wysłucha uczestników postępowania.

 

Art. 59819. [Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem]

§ 1. Do wniosku o wszczęcie postępowania uregulowanego w niniejszym oddziale należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

 

§ 2. Jeżeli postępowanie ma się toczyć na podstawie orzeczenia sądu albo innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed sądem lub innym organem państwa obcego lub przez niego zatwierdzonej, niezbędne jest stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia albo ugody. Przepisy art. 1150–11512, 11514 i 1152 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 59820. [Umorzenie postępowania]

Sąd umarza postępowanie, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wpłynął kolejny wniosek w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem.

 

Art. 59821. [Zakaz zmiany postanowienia przez sąd opiekuńczy]

Do spraw uregulowanych w niniejszym oddziale art. 577 nie stosuje się”.

 

Nawet osoby utrudniające faktycznie kontakty – długo pozostają „bezkarne”.

 

Ponadto – gdyby dziecko ustawicznie robiło problemy ze spotkaniami – warto udać się z nim do psychologa dziecięcego, aby ekspert nie Pani zdefiniował lęki i ich przyczynę, zalecając albo zmianę kontaktów, albo terapię rodzinną. Wówczas byłoby to podstawa do zmiany kontaktów z dzieckiem na Pani wniosek przez sąd.

 

Proszę więc spokojnie i z pozytywnym nastawieniem przystąpić do realizacji tego obowiązku, aby dziecko z czasem coraz chętniej korzystało z możliwości spotkań z ojcem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »