Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zrealizować testament?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 29.12.2019

W 2012 r. wraz z żoną spisaliśmy u notariusza dwa testamenty. Nawzajem uczyniliśmy siebie jedynymi spadkobiercami w przypadku śmierci któregoś z nas. Żona zmarła miesiąc temu. Mam więc pytanie jak zrealizować testament? Czy w związku z tym muszę podjąć jakieś działania? Mam dwie córki i chciałbym, aby po mojej śmierci, zgodnie z prawem, dziedziczyły one po 50%. Czy korzystniejsze jest spisanie przeze mnie testamentu, czy raczej niepodejmowanie żadnych działań w tym zakresie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zrealizować testament?

Fot. Fotolia

Przyjęcie spadku z testamentu

Powinien Pan przyjąć spadek z testamentu, jeśli chce Pan być spadkobiercą po żonie. Otwarcie testamentu i potwierdzenie nabycia praw do spadku można uzyskać w sądzie lub u notariusza.

 

O stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 i nast. Kodeksu cywilnego, w skrócie K.c.) orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania unormowanego w art. 669 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.). Sąd wszczyna postępowanie na wniosek osoby mającej interes w stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 § 1 K.c.) lub na wniosek prokuratora (art. 7 K.p.c.). Uczestnikami postępowania powinny być osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (art. 669 K.p.c.).

Co należy umieścić we wniosku o nabycie spadku?

 

We wniosku należy wskazać, po kim ma być stwierdzone nabycie spadku. Nie jest natomiast konieczne, żeby wskazywać, kto, na jakiej podstawie i w jakiej części spadek dziedziczy. Sąd bowiem nie jest związany granicami żądania i powinien stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy (art. 677 K.p.c.). Celowe jednak jest skonkretyzowanie we wniosku żądania, poprzez wskazanie spadkobierców i udziałów, w jakich im spadek przypadł.

 

Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd spadku, tj. sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (art. 628 K.p.c.). W braku wymienionych podstaw sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 628 zd. drugie K.p.c.).

Co dołączyć do wniosku o nabycie spadku i jaka jest opłata sądowa?

 

Od wniosku pobiera się wpis stały w kwocie 50 zł. Do wniosku należy dołączyć akt zgony i akty urodzenia spadkobierców oraz akty małżeństwa kobiet spadkobierców, jeśli zmieniły nazwisko.

 

Na oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobiercy mają 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o powołaniu do spadku – zwykle od śmierci spadkodawcy.

Poświadczenie dziedziczenia przez notariusza

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, kiedy wszyscy spadkobiercy ustawowi lub testamentowi stawią się jednocześnie przed notariuszem i zgodnie zażądają poświadczenia dziedziczenia, a nadto złożą wymagane prawem dokumenty i oświadczenia. Następnie trzeba złożyć w US deklarację podatkową w zakresie podatku od spadku.

 

Jeśli ma Pan dzieci i chce Pan zostawić spadek po sobie właśnie im, nie musi Pan sporządzać testamentu. Dzieci dziedziczą z mocy ustawy po Panu, w równych częściach. Testament czy też jego brak nie zmieni w ich sytuacji nic.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus dwa =

»Podobne materiały

Dziedziczenie testamentowe i współwłasność mieszkania

Rodzice byli współwłaścicielami mieszkania, tata niedawno zmarł. W testamencie zapisał wszystko mi, a jestem jedynakiem. Jaka część mieszkania jest moja?

 

Prawo rodziny do domu zapisanego w testamencie

Miesiąc temu zmarł ojciec, matka nie żyje od 9 lat. W testamencie ojciec i matka zapisali dom z gruntem córce i zięciowi. Jak należy uregulować po zmarłych sprawy spadkowe? Do kogo się udać? Czy ktoś z rodziny (brat, wnuczka) mają prawo do tego domu, czy tylko osoby wymienione w testamencie?

 

Wydziedziczenie przyrodniego rodzeństwa w testamencie

Ostatnio zmarł mój ojciec. Pozostawił testament sporządzony przez notariusza, w którym wydziedziczył moje przyrodnie rodzeństwo z odpowiednim uzasadnieniem. Czy w takiej sytuacji jest możliwe podważenie testamentu przez przyrodnie rodzeństwo? Czy mają oni prawo do zachowku? Wiem że nie zgodzą się z

 

Testament ustny a prawo do zachowku

Dziadek nie zostawił testamentu, ale ciotka (jego córka) twierdzi, że ma testament ustny. Sąd wzywa mnie na rozprawę (a mieszkam za granicą i to problem). Mój ojciec nie żyje od lat, dziadek zmarł niedawno. Ciotka twierdzi, że majątek zapisany jest na jej córkę co wyraził w testamencie ustnym dziade

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »