.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak znieść współwłasność samochodu którego nie chcę?

Mam stare auto, którego głównym właścicielem byłem ja, ale potem darowałem je w udziale pewnej kobiecie i została wpisana w dowodzie rejestracyjnym jako jego współwłaścicielka. Nie chcę tego samochodu i bardzo mi zależy na zniesieniu współwłasności tego samochodu na jej rzecz, ale ona nie chce przyjąć darowizny, a do tego nie wiem, gdzie ona przebywa. Tymczasem muszę płacić ubezpieczenie tego auta, bo ona nie płaci, a ja nie chcę dostać kary 6000 zł za brak ubezpieczenia. Nie mam dowodu rejestracyjnego tylko książkę pojazdu, nie korzystam z tego auta i nawet nie wiem, gdzie jest. W wydziale komunikacji powiedziano, abym jej przekazał darowizną, ale ona nie chce jej przyjąć. Co mam zrobić, aby się pozbyć tego samochodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak znieść współwłasność samochodu którego nie chcę?

Wyjście ze współwłasności samochodu

Z opisanej przez Pana sytuacji wynika, że nie ma szans na rozwiązanie tej sprawy na drodze polubownej. Pan, jako współwłaściciel, będzie obarczany jedynie kosztami. Niestety, brak zgody współwłaściciela na przyjęcie darowizny zamyka drogę polubownego rozwiązania sprawy, ale może Pan dochodzić – skoro nie na drodze polubownej, to sądowej –zniesienia współwłasności, czyli likwidacji stanu, w którym własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.

 

Współwłasność może być zniesiona w każdym czasie. Osoba zainteresowana takim zniesieniem może skorzystać z przysługującego jej roszczenia o zniesienie współwłasności. Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Roszczenie to nie ulega przedawnieniu (art. 220 K.c.).

 

Żądanie zniesienia współwłasności w trybie umownym lub sądowym

Współwłasność można znieść zarówno w trybie umownym, jak i sądowym. W pierwszym przypadku zniesienie współwłasności następuje, gdy strony dojdą do porozumienia co do samego faktu zniesienia współwłasności, jak i zastosowanego sposobu zniesienia, na co u Pana nie ma szans. W przypadku braku porozumienia co do którejkolwiek z kwestii konieczne jest skorzystanie z trybu sądowego.

 

W trybie sądowym zniesienie współwłasności następuje przez postanowienie sądu wydane w trybie nieprocesowym. Z wnioskiem takim może Pan wystąpić jako współwłaściciel. Sąd może znieś współwłasność na różne sposoby. Kodeksie cywilny wyróżnia 3 sposoby zniesienia współwłasności, tj. poprzez podział fizyczny rzeczy, przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty, sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży.

 

Sposoby zniesienia współwłasności

Zgodnie z art. 211 K.c. – każdy ze współwłaścicieli może żądać, żeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy. Z przyczyn oczywistych dotyczy to tylko rzeczy. Podział fizyczny rzeczy nie jest jednak możliwy, gdy byłby sprzeczny z ustawą lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo gdyby pociągał za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Z ustawowym ograniczeniem podziału rzeczy mamy do czynienia tylko w przypadku nieruchomości czy auta. Dlatego też w Pana przypadku sąd nie zastosuje takiego rozwiązania. Przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli następuje, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie podziału fizycznego rzeczy. Rzecz wspólną przyznaje się wtedy w całości jednemu ze współwłaścicieli na wyłączność. Zgodnie z art. 212 § 2 K.c. – w postępowaniu sądowym orzeka się równocześnie o obowiązku spłaty pozostałych współwłaścicieli. Sąd oznacza wtedy termin oraz sposób uiszczenia spłat.

 

Podział cywilny, czyli sprzedaż pojazdu

Ostatnim ze sposobów zniesienia współwłasności jest podział cywilny, czyli sprzedaż rzeczy wspólnej oraz podział uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów. Sprzedaż rzeczy wspólnej w postępowaniu sądowym zarządza się, gdy nie ma możliwości dokonania podziału w naturze i brak jest okoliczności uzasadniających przyznanie rzeczy na wyłączną własność któremukolwiek ze współwłaścicieli. Sąd nakaże sprzedać rzecz, zwłaszcza gdy żaden ze współwłaścicieli nie wyraził zgody na przyznanie mu rzeczy. Sprzedaży dokonuje się przez licytację.

 

W Pana sytuacji postąpiłbym w następujący sposób: Wezwałbym ponownie, ale ostatecznie do rozwiązania sporu poprze wykup Pana części przez współwłaściciela pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Jeśli współwłaściciel nie wykaże woli polubownego rozwiązania sporu, skierowałbym sprawę do sądu, gdzie jest bardzo dużą szansą na pozytywne rozwiązanie tej sytuacji na Pana korzyść.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl