.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak zarejestrować w Polsce rozwód wzięty w USA?

• Opublikowano: 04-04-2023 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Moje pytanie dotyczy rejestracji rozwodu, który został przeprowadzony w USA 8 lat temu. Mieszkam w USA od 20 lat, mam podwójne obywatelstwo, polskie i amerykańskie. W 2004 r. wyszłam za mąż w USA, dwa lat później, w czasie wizyty w Polsce, zarejestrowałam moje małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego w rodzinnym mieście i zmieniłam nazwisko na nazwisko męża. W roku 2013 rozwiedliśmy się w USA, nie mieliśmy dzieci i rozwód był ugodowy. Mój były mąż jest obywatelem amerykańskim, nigdy nie mieszkał w Polsce i nie mieliśmy w Polsce żadnego majątku. Niestety, z niewiedzy tego rozwodu nie zarejestrowałam w Polsce. Jak można to teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak zarejestrować w Polsce rozwód wzięty w USA?

Uznawanie w Polsce z mocy prawa orzeczeń sądów zagranicznych

Zgodnie z art. 1145 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146 K.p.c. Oznacza to, że orzeczenie zagraniczne staje się skuteczne z chwilą, w której wywołuje ono skutki w państwie pochodzenia, o ile spełnione zostały przesłanki uznania. Artykuł 1145 realizuje w ten sposób założenia systemu automatycznego uznawania orzeczeń, w którym zagraniczne orzeczenia wywołują skutki z mocy prawa, bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowego postępowania. Konstrukcja ta zakłada, że ocena przesłanek uznania (art. 1146 K.p.c.) następuje każdorazowo w postępowaniu, na którego wynik oddziałuje zagraniczne orzeczenie. Badanie przesłanek jako ocena kwestii wstępnej z perspektywy toczącego się postępowania nie wiąże innych organów. Niepewność z tym związaną ogranicza dopuszczalność wystąpienia każdego podmiotu, który ma interes prawny w uznaniu orzeczenia zagranicznego, do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania o ustalenie istnienia bądź nieistnienia przesłanek uznania zagranicznego orzeczenia (art. 1148 K.p.c.).

 

Zagraniczne wyroki rozwodowe po 1 lipca 2009 r.

Wyrok rozwodowy, który zapadł po 1 lipca 2009 r. za granicą (nie dotyczy państw Unii Europejskiej) jest skuteczny na obszarze RP i podlega uznaniu z mocy prawa oraz wpisaniu w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce sporządzenia aktu małżeństwa.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy orzeczenie zagranicznego sądu nie zostanie uznane w Polsce?

Zgodnie z art. 1146 § 1 K.p.c. orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

 

  • nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
  • zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
  • pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
  • strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
  • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
  • jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
  • uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

 

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego sądu i niezbędne dokumenty

Do uznania wyroku rozwodowego, a w zasadzie wpisania wzmianki dodatkowej, konieczne jest złożenie stosowanego wniosku z załącznikami w postaci wyroku rozwodowego wraz z tłumaczeniem przysięgłym, dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że klauzula prawomocności jest zamieszczona w orzeczeniu, dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało doręczone pozwanemu, w przypadku gdy nie wdał się on w spór co do istoty sprawy (wyrok zaoczny).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus IX =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu