.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zalegalizować swój pobyt w Polsce?

W 2012 r. urodziłam dziecko, a rok później wyszłam za mąż za ojca naszego dziecka. Tuż po ślubie skończyła mi się wiza na pobyt w Polsce i niestety nic z tym problemem nie zrobiłam… Jak zalegalizować swój pobyt w Polsce? Mam szansę na legalną pracę, ale nie mam wizy, zameldowania, jednak mam ważny paszport. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wszelkie kwestie dotyczące statutu cudzoziemców w Polsce, zostały szeroko uregulowane w ustawie o cudzoziemcach. W związku z tym, iż jest Pani żoną obywatela polskiego, Pani sytuacja prawna jest dość prosta. By zalegalizować swój pobyt w Polsce, powinna Pani udać się do urzędu wojewódzkiego właściwego dla Pani miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy „zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy:

 

1) pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej albo

2) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – obywatela Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej gdy związek małżeński został zawarty w celu obejścia niniejszej ustawy (art. 165 ust. 1 ustawy).

 

„W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, organ, który prowadzi to postępowanie, ustala, czy związek małżeński został zawarty w celu obejścia niniejszej ustawy. W szczególności ustala się, czy okoliczności sprawy wskazują na to, że:

 

1) jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa, o ile nie wynikało to ze zwyczaju ugruntowanego w danym państwie lub danej grupie społecznej;

2) małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa;

3) małżonkowie nie zamieszkują wspólnie lub nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego;

4) małżonkowie nie spotkali się przed zawarciem małżeństwa;

5) małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga;

6) małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych istotnych okoliczności ich dotyczących;

7) jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już pozorne małżeństwa”.

 

Udzielenie zezwolenia jest obligatoryjne, organ ma obowiązek udzielić takiego zezwolenia, wystarczy, że cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego.

 

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy pozwoli Pani po upływie ustawowego okresu ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. Zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt 4 ustawy zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl