Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zakończyć najem i odzyskać kaucję?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 04.07.2017

Mam problem z właścicielem kamienicy, w której wynajmowałam mieszkanie. 1 lutego bieżącego roku otrzymał ode mnie pismo, że z dniem 5 marca rezygnuję z wynajmu (pismo dostał mailowo oraz listownie). W dniu rozwiązania umowy w ogóle się nie pojawił. Nie wyznaczył również pełnomocnika, który odebrałby mieszkanie. Dodatkowo nie mogę się go doprosić o dostarczenie mi rozliczeń za ogrzewanie od miesiąca stycznia. Zgodnie z umową najmu od rozwiązania umowy ma 7 dni na zwrot kaucji, ale jak na razie ciągle milczy w temacie (poza tym nadal nie mam komu zdać mieszkania). Dodatkowo powinien przesyłać mi rozliczenia w takim terminie, abym do 10. każdego miesiąca mogła dokonać wszystkich opłat za wynajem (co też znajdowało się w umowie), czego od ponad pół roku nie przestrzegał. Chcę się rozliczyć, aby zakończyć ten najem, chcę też odzyskać kaucję. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zakończyć najem i odzyskać kaucję?

Fot. Fotolia

Z przedstawionej sytuacji wynika, iż spełnione zostały ciążące na Pani – jako najemcy mieszkania – obowiązki wynikające z umowy najmu. Zawiadomiła bowiem Pani wynajmującego o dacie swojego wyprowadzenia się, wskutek czego mógł on przyjąć opróżniony przez Panią lokal, potwierdzić tę czynność protokołem zdawczo-odbiorczym oraz odebrać klucze od mieszkania. Na skutek jego zaniechań nie doszło jednak do zwrotu lokalu, bowiem wykonanie przez Panią swojego zobowiązania wymaga współdziałania ze strony wynajmującego. Jeżeli to uchylanie się jest wynikiem jego woli, wówczas możemy mówić o zwłoce.

 

Należy zaznaczyć, iż wynajmujący nie może nawet odmówić przyjęcia przedmiotu najmu z tego powodu, że znajduje się on w stanie pogorszonym (a pogorszenie jest zawinione przez najemcę). W takim przypadku wynajmującemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym Pani jako dłużnik musi mieć zatem nie tylko prawo zwolnienia się z zobowiązania, jeżeli może i pozostaje w gotowości, żeby świadczenie spełnić zgodnie z przepisami o sposobie, czasie i miejscu spełniania zobowiązania, lecz także nie może być Pani obciążona niekorzystnymi następstwami zachowania Wynajmującego dopuszczającego się zwłoki (tak wyrok SA w Białymstoku z dnia 20 listopada 2012 r., sygn. akt I ACa 509/12, LEX nr 1254277).

 

Gotowość dłużnika (Pani) do wykonania zobowiązania oznacza, że dłużnik rzeczywiście zaofiaruje świadczenie wierzycielowi (wynajmującemu). Przy długach odbiorczych, tak jak w tym wypadku, dłużnik jest zobowiązany przygotować świadczenie do wydania. Zarzut pozostawania w zwłoce w wykonaniu zobowiązania. wiąże się generalnie z brakiem niezbędnego współdziałania przy wykonaniu zobowiązania, a uzasadniają go uchylanie się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia – odbioru mieszkania, kluczy, odmowa dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione i oświadczenie złożone przez wierzyciela dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie.

 

Podstawowym skutkiem zwłoki wynajmującego jest możliwość żądania przez Panią naprawienia szkody wynikłej z tego powodu. Szkoda w tej sytuacji może polegać przede wszystkim na ponoszeniu kosztów związanych z utrzymywaniem mieszkania ponad umówiony czas. Alternatywnym uprawnieniem w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych jest prawo dłużnika do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Mam tu na myśli klucze od mieszkania. Uprawnienie to jest jednak ograniczone tylko do tych świadczeń, których przedmiot nadaje się do złożenia do depozytu. Złożenie przedmiotu do depozytu może w dalszej kolejności doprowadzić do wygaśnięcia zobowiązania.

 

Mając na uwadze powyższe, powinna Pani wystąpić pisemnie do wynajmującego, wzywając go do odbioru lokalu oraz kluczy, zwrotu kaucji oraz przedstawienia rozliczenia za ogrzewanie we wskazanym w wezwaniu terminie. Jeżeli to nie pomoże – wystąpić na drogę sądową z pozwem o zwrot kaucji oraz złożyć klucze do depozytu sądowego (jest to miejsce, które znajduje się w określonym sądzie, banku albo innym miejscu wyznaczonym przez sąd). Depozyt może być ustanowiony, jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione (np. wierzyciel pozostaje w zwłoce). Złożenie do depozytu sądowego ma takie skutki jak spełnienie świadczenia, jednak na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu potrzebne jest zezwolenie sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + jeden =

»Podobne materiały

Dopisanie najmu krótkoterminowego do prowadzonej działalności gospodarczej

Mam mieszkanie, które chciałabym wynajmować turystom krótkoterminowo. Prowadzę działalność gospodarczą niezwiązaną z turystyką. Czy mogę dopisać najem do swojego wpisu do ewidencji? Czy odpowiedni jest PKD 55.20.Z? Czy powinnam rozliczać się na zasadach ogólnych (tak słyszałam)? Czy mogę odliczać od

 

Sprzedaż lokalu użytkowego z najemcą

Miesiąc temu podpisałem umowę najmu na lokal użytkowy (jako osoba prawna), z dniem przekazania mi lokalu od 1 kwietnia 2011 r. Dziś (29 marca) właściciel lokalu poinformował mnie, iż lokal w ciągu 3 miesięcy sprzeda innemu właścicielowi i ten prawdopodobnie nie będzie chciał kontynuować ze mną

 

Wynajęcie mieszkania firmie w celach mieszkaniowych

Czy osoba prywatna może wynająć mieszkanie firmie w celach mieszkaniowych (mieszkał będzie właściciel tejże firmy-jednoosobowa działalność gospodarcza) na zasadzie umowy najmu okazjonalnego? A jeśli nie, to czy umowa z firmą chroni mnie od problemów z eksmisją najemcy po rozwiązaniu umowy w przypadk

 

Remont domu jako forma czynszu

Jestem właścicielem domu, który wymaga wielu prac remontowych (obecnie nikt tam nie mieszka). Moi znajomi zaproponowali, że wynajmą ten dom. Chcą go wyremontować w zamian za czynsz. Czy remont może być formą czynszu? Jak sporządzić umowę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »