Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zablokować zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 14.08.2017

Jak zablokować zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej? Właściciele nie zgadzają się na zameldowanie, a gminie jest na rękę zameldować osobę w opuszczonej ruderze, bo nie musi dawać tej osobie socjalnego mieszkania. Za dwa dni wyznaczona jest już wizja lokalna, aby potwierdzić, że osoba mieszka w opuszczonym domu bez prądu, wody, ubikacji i mocno zniszczonym. Co w przypadku zameldowania tej osoby w tym starym budynku, jeżeli właściciele będą chcieli wyburzyć budynek (czy muszą zapewnić inny lokal dla osoby zameldowanej?)?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przedstawiony przez Pana stan faktyczny sprawy budzi moje wątpliwości. Rozumiem, że osoba zamieszkuje w przedmiotowym lokalu? Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce zamieszkania (art. 27 ust. 2 ustawy). Należy zaznaczyć, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r., sygn. akt K 20/01 (publ. OTK-A 2002/3/34), ukształtował się pogląd, że zameldowanie osoby pod danym adresem ma odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ewidencja ludności służy zbieraniu informacji w zakresie danych o miejscu zamieszkania i pobytu osób, a więc rejestracji stanu faktycznego, a nie prawnego.

 

Ewidencja ludności nie jest formą kontroli nad legalnością zamieszkania i pobytu oraz nie przesądza o jakichkolwiek uprawnieniach do lokalu.

 

Zgoda właściciela na zameldowanie nie jest obecnie wymagana, co należy odnieść również do wyrażenia zgody na rodzaj dokonywanego meldunku. Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy, jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu orzeka organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej (art. 31 ust. 2 ustawy).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Jak zablokować zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej?

 

Przepis art. 25 ust. 1 ustawy stanowi, że pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W doktrynie jednolicie wskazuje się, że powyższa definicja zakłada istnienie dwóch elementów, a mianowicie:

 

  1. faktu zamieszkiwania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem (element zewnętrzny – corpus);
  2. zamiaru stałego tam przebywania (element wewnętrzny – animus manendi).

 

Analizując charakter prawny instytucji pobytu stałego, należy dostrzec jego wyraźny związek z używanym na gruncie prawa cywilnego pojęciem „miejsca zamieszkania” i uznać, że ustawodawca wyraźnie rozróżnia te dwie instytucje, z których każda staje się charakterystyczna na gruncie odpowiedniej sfery prawa: pobyt jest instytucją ze sfery prawa administracyjnego, zaś miejsce zamieszkania dla sfery prawa cywilnego. W konsekwencji też ustalenie sposobu rozumienia pojęcia pobytu stałego powinno uwzględniać uregulowanie kodeksu cywilnego, w tym w odniesieniu do zamiaru – stanowiącego element wewnętrzny (psychiczny) oraz wykładnię tego uregulowania dokonaną przez orzecznictwo w odniesieniu do miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem różnic w obu tych instytucjach, wynikających z odmienności prawnych.

 

Niemniej, aby można było dokonać zameldowania na pobyt stały, muszą zostać spełnione oba ww. elementy łącznie. Przy czym drugi ze składników (element wewnętrzny) o charakterze psychicznym odnosi się bezpośrednio do zamiaru (woli). Ma on aspekt tzw. wolitywny.

Zamiar stałego przebywania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem należy ustalać na podstawie całokształtu okoliczności zachowania danej osoby odnoszących się do kwestii związanych z danym miejscem.

 

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się również, że dla ustalenia miejsca zamieszkania (a więc analogicznie również pobytu) nie jest wystarczające samo zamieszkiwanie w sensie fizycznym, ale bez zamiaru stałego pobytu, ani też sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości nie połączony z przebywaniem w tej miejscowości.

 

Ponadto przy ustaleniu zamiaru nie można poprzestać na oświadczeniu zainteresowanej osoby, ponieważ sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości nie stanowi o zamieszkaniu, lecz musi być połączony z przebywaniem w danej miejscowości, i to z takim przebywaniem, które ma cechy założenia tam ośrodka swoich interesów osobistych i majątkowych. Skoro więc zameldowanie na pobyt stały wiąże się ściśle z istnienia zamiaru stałego pobytu (elementu wewnętrznego), to ustalenie jego istnienia musi być jednoznaczne i nie może nasuwać wątpliwości.


Meldunek ma charakter administracyjny. Potwierdza jedynie fakt zamieszkania danej osoby w określonym miejscu. Z faktu zameldowania nie wynikają żadne prawa czy uprawnienia osoby zamieszkującej. Stąd też jeżeli osoba ta przebywa w danym budynku bez tytułu prawnego, należy podjąć kroki zmierzające do eksmisji. Przy czym obowiązek zapewnienia lokalu zastępczego spoczywa na gminie miejsca zamieszkania takiej osoby.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Konsekwencje niewyrobienia nowego dowodu osobistego

Jaka sankcja mi grozi za niewyrobienie nowego dowodu osobistego?

Były właściciel domu się nie wymeldował – co zrobić?

Prawie 10 lat temu kupiłam dom, który teraz zamierzam sprzedać. Były właściciel jednak do tej pory się nie wymeldował. Co zrobić w tej sytuacji?

Koszty wyrobienia nowego paszportu

Skradziono mi paszport. Gdy starałem się o nowy, poinformowano mnie, że, oprócz kompletu potrzebnych dokumentów i potwierdzenia z policji, będzie mnie to kosztowało 140 zł. Później okazało się jednak, że muszę zapłacić 200% za wyrobienie nowego dokumentu, ponieważ niewystarczająco
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »