Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć się przed nieuzasadnionymi roszczeniami klientów

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.12.2017

Jestem producentem mebli na zamówienie. Niestety zdarza mi się od czasu do czasu, że klienci nie są zadowoleni z usługi i straszą mnie rzecznikiem praw konsumenta. U większość z nich roszczenia załatwiamy bez problemu, czyli jest do wymiany front, ponieważ ma zarysowanie, to go wymieniam, nie robiąc trudności. Mamy też i takich klientów, którzy są wiecznie niezadowoleni i wciąż coś reklamują. Jak się przed tym uchronić? Jakie dokumenty powinniśmy mieć, aby zabezpieczyć się przed nieuzasadnionymi roszczeniami klientów, ażeby udowodnić, że jesteśmy w porządku, tyko klient chciałby towar mieć za darmo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma złotego środka, aby wykluczyć wszelkie roszczenia klientów. Straszenie Pana rzecznikiem także nie powinno stanowić powodu uznawania każdego żądania.

 

Jeśli usługa (dzieło) została wykonana zgodnie z zamówieniem i umową, to nie ma podstaw do reklamacji (rękojmi) czy zawiadamiania rzecznika.

 

Najlepiej spisać umowę. Precyzyjnie w niej zawrzeć, co klient chce, gdzie chce to mieć, ile to będzie kosztowało i na kiedy będzie zrobione. I tego się trzymać. Nie da się natomiast uniknąć odpowiedzialności, gdy dzieło – meble – nie są wykonane zgodnie z zamówieniem, albo nie w terminie.

 

Tak jak zaznaczyłam, najlepiej spisać umowę. Dokładnie określającą warunki współpracy. A na koniec – sporządzić protokół odbioru. W protokole czynności odbioru mebli stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie poczynionych ustaleń co do jakości wykonanych robót, samych mebli, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami do ich usunięcia lub oświadczeniem zamawiającego o wyborze innego przysługującego mu uprawnienia.

 

Warto zawrzeć tam także zapis, że w związku z odbiorem zleceniodawca zrzeka się praw z tytułu rękojmi. Odbiera dzieło bez zastrzeżeń.

 

Art. 558. K.c. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.”

 

Oznacza to, że modyfikacja reguł odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy może nastąpić jedynie w razie zamieszczenia w treści umowy sprzedaży stosownego postanowienia wyraźnie to przewidującego. Strony umowy powinny w jednoznaczny i niebudzący wątpliwości sposób określić, na czym polega odstępstwo od ustawowych reguł odpowiedzialności. Tego rodzaju postanowienie umowne prowadzi do modyfikacji ustawowych reguł odpowiedzialności cywilnej i dlatego wykluczona jest jego wykładnia rozszerzająca, a wszelkie wątpliwości powinny być wykładane na korzyść kupującego (zob. W. Matysiak, Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, pod red. M. Namysłowskiej, Lex el./2015).

 

Jednak żaden zapis, żadna umowa nie spowoduje całkowitego wyłączenia roszczeń klienta, jeśli umowa jest wykonana wadliwie, meble są wadliwe. Przepis art. 472 K.c. wyjaśnia, iż jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności, co za tym idzie, odpowiedzialność dłużnika oparta jest na zasadzie winy. Definicja pojęcia należytej staranności zawarta jest w postanowieniach art. 355 § 1 i § 2 K.c. i wynika z niego, iż dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju, w odniesieniu do przedsiębiorców § 2 stanowi, iż należytą staranności dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Ponadto w myśl art. 361 § 1 K.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Zgodnie z art. 361 § 2 K.c., w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Jednocześnie art. 363 § 1 K.c. mówi, kto może dokonać wyboru formy naprawienia szkody.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki