Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć się przed dziedziczeniem przez brata i ojca?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 01.05.2019

Mam męża, nie mamy dzieci. Mamy intercyzę i kredyt na mieszkanie – brałam go sama. Czy w przypadku śmierci męża jago brat i ojciec dziedziczą jakąś część mojego mieszkania? Mąż ma też ziemię i część nieruchomości w swoim odrębnym majątku. To też podlega dziedziczeniu przez brata i ojca? Jeżeli tak, to co można zrobić, aby tego uniknąć? Jak się mogę zabezpieczyć i ja, i mąż, żeby jego brat i ojciec nie dostali nic? Czy wystarczy testament?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Jak zabezpieczyć się przed dziedziczeniem przez brata i ojca?

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

 

 1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.
 2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy.
 3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków).
 4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków).
 5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
 6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych.
  Oznacza to, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeństwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąć).
 7. Pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).
 8. Na samym końcu gmina lub Skarb państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

 

Jak wynika z powyższego, w Pani sytuacji, gdyby w chwili obecnej zmarł Pani mąż, dziedziczyliby po nim: Pani, jego żyjący ojciec i brat. Pani przypadłaby połowa spadku, a druga połowa byłaby podzielona między ojca i brata męża.

 

Dziedziczeniu po Pani mężu będzie podlegał tylko jego majątek osobisty, skoro jak Pani napisała, macie Państwo zawartą intercyzę, a więc majątek wspólny małżeński w chwili obecnej już nie istnieje.

 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Jeżeli więc mieszkanie, o którym Pani pisze, należy wyłącznie do Pani majątku osobistego, to żadna jego część nie będzie podlegała dziedziczeniu po śmierci Pani męża. Za to dziedziczeniu będą podlegały nieruchomości męża, które jak wynika z Pani opisu, należą do majątku osobistego Pani męża.

 

Najlepszym sposobem, aby mąż darował Pani cały swój majątek i aby żadna jego część nie przypadła innym osobom, jest spisanie na Pani rzecz testamentu przez męża lub dokonanie darowizny notarialnej jeszcze za życia. Pozostaje jedynie taki problem, że jeżeli w chwili śmierci męża będzie żył jego ojciec, to będzie mógł wówczas wystąpić do Pani o zapłatę należnego mu zachowku. Zachowek będzie się należał tylko ojcu, bratu męża już nie. Jeżeli ojciec nie dożyje chwili śmierci Pani męża, to zachowek nie będzie się należał nikomu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII plus cztery =

»Podobne materiały

Kupno praw spadkowych

Jestem zainteresowany zakupem od spadkobierców ustawowych praw i roszczeń do części nieruchomości położonej w Warszawie objętej działaniem dekretu z 26 października 1945 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 279). Czy można nabyć taką nieruchomość, a jeśli tak, to jakie dokumenty będą wymagane do sporządzenia

Spadek po macosze, która była bezdzietna – czy należy się pasierbicy?

Chciałabym wiedzieć, czy po macosze, czyli drugiej żonie mojego ojca, która niedawno zmarła, należy mi się spadek? Macocha nie miała własnych dzieci.

Macocha, która nie przysposobiła pasierba – czy dziedziczy po jego śmierci?

Kto dziedziczy po zmarłym, który nie miał dzieci, żony, rodzeństwa ani rodziców? Żyjący krewni to: macocha, która nigdy nie przysposobiła zmarłego (czy ona dziedziczy po swoim pasierbie?), wujek (brat ojca zmarłego), kuzynostwo zmarłego (dzieci rodzeństwa jego rodziców).
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »