.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć płatności za media w wynajmowanym mieszkaniu?

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 02.09.2017

Planuję wynająć prywatne mieszkanie lokatorom – małżeństwu. Pan jest pracownikiem firmy oddelegowanym na kontrakt na 12 miesięcy i na tyle ma obowiązywać umowa. Pani obecnie jest w ciąży. Oczekuję 1000 zł za wynajem + ok. 500zł (w zależności od zużycia) za media (prąd i gaz) i czynsz/opłaty eksploatacyjne do spółdzielni. Nie planuję zmieniać umowy na gaz i prąd – pozostaną na moje nazwisko. Umowa najmu będzie podpisana z firmą (na 1000 zł), która użycza pracownikowi mieszkanie, ale pozostałą kwotę ma płacić pracownik. Jaką umową zabezpieczyć tę dodatkową płatność za media w wynajmowanym mieszkaniu? Dodatkowo firma rozlicza umowy w cyklach rocznych więc pierwsza umowa musi być zawarta do grudnia, następnie przedłużona aneksem na kolejny okres (jak sądzę), ale z pracownikiem umowę chciałbym podpisać na 12 miesięcy od razu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma możliwości zawarcia jednocześnie dwóch umów najmu dla tego samego przedmiotu najmu – w tym przypadku dla lokalu mieszkalnego. Jeśli zawrze Pan umowę o najem mieszkania z „firmą”, nie może Pan wynająć tego samego mieszkania pracownikowi tej firmy na podstawie osobnej umowy najmu okazjonalnego. Płatność za media oraz czynsz dla spółdzielni / administratora / wspólnoty mieszkaniowej to opłaty związane z najmem lokalu i ich uiszczanie należy do obowiązków najemcy, zatem w mojej ocenie nie da się sporządzić odrębnej umowy, która zobowiązywałaby pracownika jedynie do płacenia za media i czynsz dla spółdzielni w oderwaniu od stosunku najmu.

 

W przypadku, gdy najemcą ma być firma, w grę wchodzi jedynie zawarcie „zwykłej” umowy najmu – a nie umowy najmu okazjonalnego. Najemcą lokalu mieszkalnego w ramach najmu okazjonalnego może bowiem być jedynie osoba fizyczna. To oznacza, że „firma” nie może być najemcą okazjonalnym lokalu. 

 

Osoba fizyczna niebędąca najemcą, która faktycznie w lokalu zamieszkuje, ma status „lokatora” w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a więc do umowy najmu będą miały zastosowanie przepisy tej ustawy i to pracownik będzie korzystał z ustawowej ochrony lokatorów.

 

Jedynym zabezpieczeniem wspomnianych przez Pana dodatkowych płatności jest według mnie ustalenie wysokiej kaucji zabezpieczającej.

 

W celu zabezpieczenia swoich przyszłych roszczeń wynajmujący może żądać od najemcy kaucji. Kaucja zabezpiecza zarówno należności czynszowe, jak i wszelkie inne wynikające ze stosunku najmu (np. związane z koniecznymi naprawami). W przypadku najmu lokalu mieszkalnego wysokość kaucji jest ograniczona przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 zd. 2 ww. ustawy jej wysokość nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Z Pańskiego punktu widzenia, najkorzystniejsze byłoby otrzymanie kaucji do rąk własnych w dniu zawarcia umowy najmu. W ostateczności, w przypadku wpłaty kaucji na konto, w umowie można zawrzeć zapis, że, przy braku wpłaty kaucji w całości, umowę uznaje się za nie zawartą. Reguluje, to artykuł 6 ust. 1 zd. 1 ww. ustawy, który stanowi, że zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.

 

Jeśli podpisze Pan umowę najmu z firmą, zgłasza Pan do urzędu skarbowego fakt zawarcia takiej umowy, wybierając formę opodatkowania (ryczałt według stawki 8,5% albo na zasadach ogólnych według skali podatkowej).

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »