.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak zabezpieczyć darowiznę dla syna w przypadku rozwodu?

Chcę darować synowi pieniądze na zakup mieszkania, które będzie wspólną własnością syna i synowej (nie mają rozdzielności majątkowej). Czy w przypadku rozwodu i podziale majątku syn będzie mógł wyłączyć tę darowiznę z majątku wspólnego? Jeśli nie, to czy jeśli w umowie darowizny zastrzegę wyłączenie tej darowizny z majątku wspólnego, to będzie to skuteczne prawnie w przyszłości?
Drugie pytanie również dotyczy podziału majątku w przypadku rozwodu. Kilka lat temu oboje z moim byłym mężem darowaliśmy synowi mieszkanie. Był wtedy kawalerem, ale obecnie wraz z synową planują sprzedać to mieszkanie, a pieniądze przeznaczyć na spłatę kredytu na zakup tego planowanego obecnie wspólnego mieszkania. Czy w przypadku rozwodu majątek stanowiący równowartość wspólnego mieszkania będzie dzielony po połowie, czy można będzie wyłączyć z niego zarówno ww. darowiznę pieniężną, jak i wartość ww. kawalerki? Nie wiem, jak mogłabym nie dopuścić do sprzedaży kawalerki (chyba że jawną niewdzięcznością jest planowana sprzedaż).
Zaznaczam, że synowa nie miała żadnego wkładu majątkowego sprzed małżeństwa. Oczywiście nie ma żadnych przesłanek, by teraz myśleć o ewentualnym rozwodzie, ale gdyby jednak miało do tego dojść, to nie chcę, aby mój syn był pozbawiony środków, które dostał ode mnie. Proszę o informację jak się zabezpieczyć i uregulować opisaną sytuację.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak zabezpieczyć darowiznę dla syna w przypadku rozwodu?

Majątki osobiste małżonków – syna i synowej

Zgodnie z treścią art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Darowizna pieniędzy tylko dla syna

Mając na uwadze powyższe, podnoszę, iż przedmiot darowizny wchodzi do majątku wspólnego tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie są stroną umowy darowizny dokonanej przez darczyńcę na ich rzecz na zasadach wspólności ustawowej, a także wtedy, gdy stroną umowy (obdarowanym) jest tylko jeden z małżonków, ale w umowie darczyńca zastrzegł, że przedmiot darowizny zostaje objęty wspólnością. W drugim z tych wypadków nie jest wymagane przyjęcie darowizny przez drugiego z małżonków niebędącego stroną umowy (zob. np. uchwała SN z 7.4.1975 r., sygn. akt III CZP 12/75).

Informacje w umowie darowizny

Jeżeli więc tylko jeden małżonek otrzymał darowiznę, bez wskazania powyższych zastrzeżeń, to taka darowizna wchodzi do jego majątku osobistego, a więc do majątku osobistego syna. Aby upewnić się, czy na pewno darowizna będzie stanowić własność jednego małżonka, proponuję zaznaczyć to wyraźnie podczas sporządzania umowy darowizny, a następnie podczas zgłoszenia w US. Co więcej, nieruchomość, która została darowana synowi przed zawarciem małżeństwa, na podstawie pkt 1 powyższej regulacji, również stanowią majątek osobisty syna i tak będą rozliczane podczas ewentualnego podziału majątku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu