Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wyliczyć podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania ze spadku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.10.2017

W 1997 r. ciotka i wujek testamentem w formie aktu notarialnego przekazali mi swoje mieszkanie, wydziedziczając w nim swoje dzieci. Opiekowałam się nimi do ich śmierci. Wujek zmarł w 2009 r., a ciocia w 2015 r. Po śmierci cioci płacę czynsz za mieszkanie do wspólnoty, chociaż w nim nie mieszkam, bo wymaga gruntownego remontu. W tym roku otrzymałam prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku. Wiem, że muszę zapłacić podatek od spadku według II grupy podatkowej, ale czy będę płaciła również podatek dochodowy od sprzedaży tego mieszkania, które nastąpi w tym roku? Według mnie aktualna wartość mieszkania to kwota 35 tys. zł, a ze sprzedaży mogę uzyskać ok. 45 tys. zł. Jak powinnam wyliczyć podatek dochodowy od sprzedaży? Jak go zmniejszyć? Co mogę odliczyć od dochodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wyliczyć podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania ze spadku

Fot. Fotolia

Nie jest tak, jak Pani wskazała w opisie stanu faktycznego. Nie nabyła Pani własności w 1997 r., bowiem testament nie przenosi prawa własności. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), orzeczenie sądu potwierdza jedynie ów fakt nabycia, nie tworzy go. Tym samym część mieszkania nabyła Pani w 2009 r., a część w 2015 r. W podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy odpłatne zbycie (nie następujące w wykonaniu działalności gospodarczej) zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, powstaje przychód podlegającego opodatkowaniu. Tym samym okres pięciu lat, po którym nie trzeba rozliczać podatku, liczy się od końca roku, w którym spadkodawca zmarł.

 

Skoro inna jest data nabycia po wujku, a inna po cioci, osobno należy liczyć upływ ww. pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Sprzedaż mieszkania nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu w części odpowiadającej części nabytej po wujku, albowiem następuje po upływie ww pięciu lat. Przychód podlegający opodatkowaniu powstanie tylko od części przypadającej (proporcjonalnie) na nabycie w drodze dziedziczenia po cioci. Podatek dochodowy wyniesie 19% podstawy obliczenia podatku, a podstawę obliczenia podatku określa tu art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest nią dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy (niekiedy, ale nie tu, dochodzi suma odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw).

 

Zgodnie z przywołanym art. 22 ust. 6d za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku uważa się jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Rozliczenia dokona Pani na druku PIT-39 składanym do końca kwietnia 2018 r. w przypadku, gdy sprzeda Pani mieszkanie w 2017 r.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »