Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wygląda dziedziczenie przez adoptowane dziecko?

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 11.08.2019

Mam dziecko (w obecnej chwili 14-letnie) z pierwszego małżeństwa. Ojciec dziecka nie żyje. W 2015 roku wzięłam ślub z obecnym mężem, a także w roku 2015 w grudniu mąż adoptował moją córkę (była to adopcja pełna). Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja dziedziczenia przez adoptowane dziecko w takiej sytuacji, gdy umiera ktoś z rodziny byłego męża (ojciec pierwszego męża zmarł niedawno)?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Dziedziczenie może być testamentowe lub ustawowe; wskazuje na to treść artykułu 926 Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.):

 

„§ 1. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

§ 2. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

§ 3. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, dziedziczenie ustawowe co do części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą”.

 

Zacytujmy także art. 121 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (skrótowo: K.r.io.):

 

„§ 1. Przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.

§ 2. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.

§ 3. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.

§ 4. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego”.

 

Paragraf 3 artykułu 121 K.r.io. jednoznacznie określa skutki tak zwanego przysposobienia pełnego (adopcji pełnej); skutki przysposobienia niepełnego (adopcji niepełnej) ustawodawca wskazał w art. 124 K.r.io. Jeżeli do przysposobienia (adopcji) doszło przed śmiercią biologicznego dziadka nastolatki – to jest przed otwarciem spadku po tymże dziadku (art. 924 K.c.) – to prawnie wykluczone jest branie nastolatki jako spadkobierczyni ustawowej (art. 931 K.c.) lub uprawnionej do zachowku (art. 991 i następne K.c.) po nim.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Jak wygląda dziedziczenie przez adoptowane dziecko?

 

Właśnie wyżej zacytowany art. 121 § 3 K.r.io. oznacza wyjątek od dziedziczenia ustawowego zstępnych (np. dzieci lub wnucząt spadkodawcy) lub możliwości przysługiwania zachowku po spadkodawcy; przepisy o zachowku (art. 991 i następne K.c.) są funkcjonalnie powiązane z przepisami o dziedziczeniu ustawowym (art. 931 i następne K.c.).

 

Wyżej wskazany stan rzeczy odpowiada liczącej tysiące lat regule: adoptio naturam imitator (z łac. adopcja naśladuje naturę). Czymś naturalnym i jednocześnie oczywistym jest posiadanie przez człowieka jednego ojca oraz jednej matki oraz po jednym dziadku i po jednej babci ze strony każdego rodzica. Gdyby adopcja przyzwalała na coś odmiennego, to nie tylko doszłoby do naruszenia wyżej zacytowanej reguły, ale również zostałaby naruszona zasada równości wobec prawa (w Polsce zaliczana do zasad konstytucyjnych). Przy pomocy określeń potocznych można by stwierdzić, że przez adopcję Pani córka została „wypisana” z jednej „rodzinny ojcowskiej” (rodziny ojca, który ją osierocił) i zarazem „zapisana” do „rodziny ojcowskiej” swego ojca adopcyjnego. W tej drugiej rodzinie będzie mogła nabywać prawa i obowiązki – np. związane z dziedziczeniem (art. 922 i następne K.c.) lub z alimentacją (art. 128 i następne K.r.io.).

 

Dziedziczenie ustawowe oraz obowiązek alimentacyjny są bardzo mocno związane z pokrewieństwem w rozumieniu prawa (art. 617 K.r.io.). Jednym z prawnych następstw adopcji jest wygaśnięcie (części) dotychczasowych prawnych więzów pokrewieństwa oraz powstanie nowych prawnych więzów pokrewieństwa – zakres takich zmian prawnych zależy od rodzaju przysposobienia (pełnego albo niepełnego).

 

Nie można wykluczyć dziedziczenia testamentowego (art. 941 i następne K.c.) – jeżeli spadkodawca sporządził testament; a warto przypomnieć ww. regułę pierwszeństwa dziedziczenia testamentowego przed ustawowym. Wśród testamentów (art. 941 i następne K.c.) są testamenty zwykłe i szczególne (w tym ewentualny testament ustny, sporządzony w sytuacji zagrożenia życia). Czasami w testamencie są ustanawiane zapisy – zapisy zwykłe (art. 968 i następne K.c.) lub zapisy windykacyjne (art. 9811 i następne K.c.); niekiedy w testamentach formułowane są (także) polecenia (choć z wyegzekwowaniem ich wypełnienia bywają spore problemy). Dla udokumentowania i przedstawienia sądowi testamentu szczególnego (np. sporządzanego „na łożu śmierci”) jest niewiele czasu. Te okoliczności mogą przemawiać za zawnioskowaniem do „sądu spadku” (sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) o stwierdzenie nabycia spadku w imieniu nastolatki – jako potencjalnej spadkobierczyni lub zapisobierczyni. Rodzice (w tym rodzic adopcyjny) są przedstawicielami ustawowymi swych dzieci (art. 98 K.r.io. w związku z art. 10 i następnymi K.c.). Państwo są więc uprawnieni działać w imieniu nastolatki.

 

Proszę pamiętać o tym, że w skład spadku (art. 922 K.c.) mogą wchodzić nie tylko aktywa, ale także pasywa (długi) – długi mogą być dziedziczone także w przypadku dziedziczenia testamentowego. Od prawie dwóch lat funkcjonują nowe reguły (nieco później doprecyzowywane) odnośnie do oświadczeń w sprawie spadku (art. 1012 i następne K.c.) oraz odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 1030 i następne K.c.) – wiążą się z tym przepisy Kodeksu postępowania cywilnego , szczególnie art. 640 i następne. Ogólnie rzecz biorąc, nowe reguły prawne w tym zakresie są mniej ryzykowne dla spadkobierców; zwłaszcza chodzi o zmianę w art. 1015 K.c. – wcześniej brak oświadczenia co do spadku był traktowany jednoznacznie z przyjęciem spadku wprost (czyli w sposób najbardziej ryzykowny dla spadkobiercy).

 

Jak widać, całkowicie otwarte pozostaje zagadnienie (ewentualnego) dziedziczenia testamentowego (art. 941 i następne K.c.) po spadkodawcy. Skutki adopcji (zwłaszcza adopcji pełnej) są daleko idące, więc – z uwagi na adopcję pełną – Pani córka przestała należeć do grona (potencjalnych) spadkobierców ustawowych krewnych ojca, który ją osierocił. Od Pani oraz Pani męża (jako ojca adopcyjnego) inicjatywy może zależeć sporo w zakresie wyjaśnienia sytuacji – to zaś może okazać się szczególnie ważne w przypadku testamentu szczególnego (którego przecież nie można zupełnie wykluczyć), choć i testament zwykły mógłby Pani córkę (jako osobę prawnie już obcą spadkodawcy) czynić istotną osobą w zakresie dziedziczenia po spadkodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - dziewięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Ustalenie prawa do dziedziczenia gospodarstwa rolnego

Moi nieżyjący dziadkowie mieli czworo dzieci i byli właścicielami dużego gospodarstwa rolnego. Zostało ono przekazane najstarszemu synowi. Z czwórki rodzeństwa żyje tylko moja mama, czyli jego siostra, która ma obecnie 90 lat. Dziedziczący syn (czyli mój wuj) miał z nieformalnego związ

Czy po siostrze dziedziczą potomkowie jej przyrodniego rodzeństwa?

Moja zmarła niedawno siostra nie zostawiła testamentu. W spadku pozostawiła wkład mieszkaniowy, bo mieszkania nie wykupiła na własność. Siostra nie miała rodziny, była panną. Obie byłyśmy dziećmi z drugiego małżeństwa mamy. Pozostałe, już nieżyjące rodzeństwo, pochodziło z pie

Co zrobić, aby cały spadek po dziadku przypadł babci?

Toczy się postępowanie spadkowe po zmarłym dziadku. Co należy zrobić, aby cały spadek przypadł babci?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »