Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wydziedziczając dzieci pozbawić wnuki zachowku - przekazanie majątku osobie obcej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.02.2019

Pół roku temu mój wieloletni przyjaciel, który jest kaleką i do tego w podeszłym wieku, spisał u notariusza testament, w którym uczynił mnie swoim jedynym spadkobiercą. Miałbym po nim odziedziczyć dom wraz z działką. Równocześnie w tym testamencie wydziedziczył dwoje swoich dorosłych dzieci, podając powody. Z matką dzieci, swoją żoną rozwiódł się wiele lat temu i nie utrzymywali kontaktów. Przyjaciel liczy na moją pomoc, co już zresztą od dłuższego czasu czynię. Wyczytałem, że jeszcze jego wnuki wchodzą w rachubę z roszczeniem o zachowek i teraz nie wiemy, co on powinien zrobić, aby całość majątku kiedyś była moja, abym nie musiał nikogo spłacać, tym bardziej że pomagam mu też finansowo. Czyli jest testament na mnie, co jeszcze należałoby zrobić, aby uniknąć roszczeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Jak wydziedziczając dzieci pozbawić wnuki zachowku - przekazanie majątku osobie obcej

Rzeczywiście, jeśli Pana przyjaciel nawet wydziedziczył dzieci, to wnuki nie dziedziczą, co prawda, spadku zapisanego w testamencie, ale mają prawo do zachowku.

 

Swoboda dysponowania majątkiem za życia, na przykład w formie darowizn, czy swoboda testowania pozwalająca na dowolne dysponowanie majątkiem w testamencie na wypadek śmierci mogą prowadzić do pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy, które zresztą czasem przyczyniają się do tworzenia lub powiększania majątku spadkowego. Stąd też osoba fizyczna ma przynajmniej moralny obowiązek wspierania rodziny, w tym też pozostawienia im korzyści ze spadku. Jednakże o tym kto, jakie i na jakich zasadach otrzyma korzyści po zmarłym, decyduje ustawa. Można więc twierdzić, że w kręgu rodziny zmarłego istnieją osoby, którym pozostawienie korzyści jest obligatoryjne w zakresie określonym w ustawie. Stąd też nikt nie może na wypadek swojej śmierci rozporządzić majątkiem zupełnie dobrowolnie, z pominięciem najbliższych.

 

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Z kolei w myśl § 2 tego przepisu, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

 

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Nie ma więc znaczenia, w jakiej postaci roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku zostały zaspokojone. W każdym też przypadku, gdy uprawniony do zachowku, dziedziczący z ustawy wespół z innymi osobami, nie otrzymał należnego mu zachowku, ma przeciwko współspadkobiercom roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

 

Wnuki będą miały więc prawo do zachowku, a Pan będzie zobowiązany do wypłaty im równowartości tego zachowku. Aby wykluczyć wnuki i dzieci z majątku przyjaciela, który chce on zapisać na Pana, bo Pan będzie mu pomagać i osobiście i finansowo – proszę spisać z nim umowę dożywocia.

 

Z treści art. 908 § 1 K.c. wynika, że jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on – w przypadku braku odmiennej umowy – przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Jednocześnie ustawodawca przewidział, że jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia (art. 908 § 2 K.c.).

 

W umowie najlepiej określić Pan obowiązki wobec przyjaciela – osobistą pomoc i np. finansową pomoc, np. 300 czy 500 zł miesięcznie. Aby nie wyszło tak, że będzie Pan łożył jakieś niewspółmierne kwoty.

 

Umowa dożywocia spisana u notariusza przenosi na Pana własność nieruchomości, a Pan zapewnia przyjacielowi obowiązek swojej pomocy osobistej, finansowej – czyli to, co obecnie już Pan realizuje. Jednocześnie dożywocie wyklucza dzieci, wnuki i całą rodzinę z jakichkolwiek roszczeń wobec Pana po śmierci Pańskiego przyjaciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 6 =

»Podobne materiały

Pominięcie jednego z dzieci w testamencie

Czy rodzice za życia mogą przepisać majątek (dom) jednej córce, a drugą pominąć i sprawić, że nie będzie miała żadnych praw do domu rodzinnego ani prawa do zachowku?

Ujawnienie się testamentu po postępowaniu spadkowym

Zmarł mój mąż. Córka zrzekła się swojej części spadku na rzecz mnie. Składając wniosek w sądzie, oświadczyłam, że mąż nie pozostawił testamentu. Teraz dopiero, gdy mój ojciec odzyskał zdrowie, okazało się, że mąż napisał testament w obecności ojca i pozostawił go u niego. W testamencie mąż przekazuj

Przekazanie nieruchomości przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną

Mąż jest kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Opiekujemy się nią, dbamy także o kamienicę, która jest w jej posiadaniu (i to właśnie urząd budowlany starał się o ubezwłasnowolnienie właścicielki ze względu na zaniedbania). Osoba ta chciałaby przekazać nam nieruchomość (rodzina w ogóle
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »