Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak szybko zakończyć małżeństwo?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 24.05.2018

Chciałbym wystąpić o separację lub rozwód i potrzebuję pomocy. Z żoną jesteśmy 5 lat po ślubie, ale od 2 mieszkamy osobno, nie mamy wspólnych finansów, spraw itd. Obecnie jestem w nowym związku. Oboje jesteśmy po 50-tce, nie mamy dzieci. Jak szybko zakończyć małżeństwo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak szybko zakończyć małżeństwo?

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż istotny z punktu widzenia Pani interesu jest przepis art. 612 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

 

Odnosząc się do Pana pytania, wyraźnie podkreślić należy różnice między rozwodem i separacją. W przypadku rozwodu konieczny jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, podczas gdy przy separacji tylko zupełny. Ów rozkład pożycia małżeńskiego musi zachodzić w trzech sferach, tj. duchownej, fizycznej i gospodarczej. Z treści Pana pytania wynika, jakoby w chwili obecnej jakakolwiek więź pomiędzy Panem a żoną wygasła. Z tego też powodu wydaje się, że lepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie z pozwem o rozwód.

 

Możliwość orzeczenia rozwodu występuje tylko w sytuacji, kiedy w powyższych sferach rozkład będzie zupełny i trwały. Konieczne jest jednak ustalenie takich okoliczności po obydwu stronach postępowania. Sąd nie może bowiem oddalić pozwu o rozwód, tylko z tego powodu, że drugi małżonek twierdzi, iż darzy małżonka występującego o rozwód uczuciem. Powyższe musi mieć także przełożenie na zachowanie małżonka występującego o rozwód.

 

„Zupełność rozkładu pożycia wiąże się najczęściej z wrogim lub co najmniej niechętnym nastawieniem małżonków do siebie, jednakże nawet przyjazne ustosunkowanie się jednego małżonka do drugiego nie wyłącza zupełności rozkładu, jeżeli wspomniane więzi ustały” (orzeczenie SN z dnia 8 maja 1951 r., sygn. akt C 184/51).

 

Zauważyć należy nadto, iż zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji ustawodawca przewiduje konieczność braku przesłanki negatywnej. W przedmiocie rozwodu określona jest ona w art. 56 § 2, a w odniesieniu do separacji w art. 611 § 2 i 3. Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Na Pana miejscu nie przyjmowałbym na siebie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego od samego początku, lecz wnosił o rozwód bez orzekania o winie. W najgorszym wypadku w trakcie postępowania, jeżeli będzie Pan chciał jak najszybciej zakończyć postępowanie, może Pan wnioskować o rozwód z Pana winy, ale wówczas na taki rozwód potrzebna jest zgoda żony. Jeżeli żona odmówi, wówczas sąd będzie badał, czy taka odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Pragnę nadto zauważyć, iż nie ma potrzeby przyjmować na siebie od razu winy, bowiem pojęcie winy nie ma definicji ustawowej nie tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale i w Kodeksie cywilnym. Pojęcie to zostało natomiast wyjaśnione w doktrynie i orzecznictwie cywilistycznym. Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie, jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. (por. wyrok SN z dnia 21 września 1997 r., sygn. akt I CKN 646/97). Innymi słowy przypisanie wyłącznej winy Panu jest możliwe tylko, jeżeli Pana żonie nie można przypisać żadnej, nawet najmniejszej winy.

 

Po drugie w przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej Pana winy żona będzie mogła dochodzić alimentów, bez względu na to, czy znajdzie się w niedostatku, czy też nie. Zgodnie z art. 60 § 2 jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. W sytuacji winy obojga małżonków koniecznym będzie występowanie po stronie małżonki partnera niedostatku, jako przesłanki do żądania od niego alimentów”. Choćby z tego powodu nie warto od razu przyjmować na siebie winy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus VIII =

»Podobne materiały

Zdrada żony – wniesienie pozwu rozwodowego przez męża

Dowiedziałem się, że żona mnie od dawna zdradza. Chcę się rozwieść. Co mam złożyć i do jakiego sądu? Czy mam przedłożyć dowody zdrady? Czy możliwe jest orzeczenie rozwodu bez wskazywania winnego? Jak napisać pozew? Czy potrzebny jest adwokat?

 

Odpowiedź na pozew

Otrzymałam pozew o rozwód. W uzasadnieniu mąż napisał, iż małżeństwo nie ma sensu, miłość wygasła itd. Sąd nie wzywa mnie do udzielenia odpowiedzi na pozew, jednak chciałabym taką odpowiedź przygotować. Nie chcę rozwodu. Wiem, że mąż od jakiegoś czasu spotyka się z inną kobietą. Jest świadek, który

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »