.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak szybko wziąć rozwód?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 29.01.2021 • Zaktualizowane: 29.01.2021

Planuję rozwód z żoną. Co do rozwodu jesteśmy zgodni z żoną i mamy ustalone, że odbędzie się to za porozumieniem stron. Zależy nam aby wziąć szybko rozwód, bez przeciągania i komplikacji. Mamy dwójkę dzieci, które będą mieszkały z mamą. Co do podziału majątku też jesteśmy zgodni, mieszkanie zostaje dla żony i dzieci. Ogólnie oboje chcemy szybko wziąć rozwód i proszę o informacje jak do tego się zabrać, co trzeba po kolei zrobić, by doszło do rozwodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak szybko wziąć rozwód?

Rozwód z żoną – przy zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia

Zgodnie z treścią art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Przesłanką konieczną orzeczenia rozwodu (tzw. przesłanką pozytywną, dodatnią) jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Zupełny rozkład pożycia polega na ustaniu wspólnego życia małżonków na wszelkich jego płaszczyznach. Najczęściej przejawia się zerwaniem małżeńskiej więzi duchowej (uczuciowej), fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej. Rozkład pożycia jest trwały, gdy w świetle zasad doświadczenia życiowego oraz okoliczności konkretnej sprawy można przyjąć, że powrót małżonków do wspólnego życia nie nastąpi.

Rozwód z żoną a określenie winy

Orzekanie o winie rozkładu pożycia reguluje art. 57 Kodeksu. Sądem właściwym do orzekania w sprawach o rozwód jest sąd okręgowy. Zgodnie z treścią art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego „powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu”. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Zgodne wnioski w pozwie rozwodowym

Z uwagi na powyższe, proszę złożyć pozew w sądzie w okręgu Państwa miejsca zamieszkania. Jeżeli są Państwo zgodni, proszę wskazać zgodne wnioski w pozwie rozwodowym. Odnosząc się natomiast do zakresu zainicjowania niniejszego postepowania, to należy w pierwszej kolejności złożyć pozew o rozwód.

 

Pozew powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

11) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”.

 

Ponadto, w pozwie o rozwód należy wskazać, czy żąda Pan orzeczenia o winie, czy też pomija Pani niniejszą kwestię i Pana roszczeniem jest brak orzeczenia o winie – co znacznie przyspieszy procedurę. Zgodnie bowiem z powyższym, a także treścią art. 57 Kodeksu rodzinnego:

 

„§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie”.

Brak orzeczenia o winie i zgodne żądania

W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Jeżeli są Państwo zgodni, proszę wskazać, iż odstępują Państwo od orzeczenia o winie. Proszę także wskazać na zgodne rozstrzygnięcia w zakresie opieki nad dziećmi i wysokości alimentów. Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Pozew może zostać złożony bezpośrednio w siedzibie sądu lub wysłany pocztą. Nie ma możliwości złożenia pozwu drogą elektroniczną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl