.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak sprawdzić działania prawnika?

Firma windykacyjna zażądała ode mnie spłaty starego długu. Wynająłem prawnika, który sprawę wygrał bez mojego udziału. Jednak do tej pory nie widziałem żadnych dokumentów ani wyroku, mam obawy o współpracę z nim, czy rzeczywiście zajął się moją sprawą i doprowadził ją do końca. Jak mógłbym sprawdzić działania prawnika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli zależy Panu, aby zweryfikować, czy osoba, z którą Pan się spotkał i zlecił prowadzenie sprawy, jest członkiem palestry – może Pan się skontaktować z Naczelną Radą Adwokacką lub lokalną Izbą Adwokacką. Chyba że był radcą prawnym – wówczas analogicznie powinien Pan się zwrócić do Krajowej Izby Radców Prawnych lub lokalnej Izby Radców Prawnych. Proszę opisać swoją sytuację i podejrzenia. Może Pan także zasięgnąć informacji na temat konkretnego mecenasa w internecie.

 

Jeżeli chodzi o zweryfikowanie, czy rzeczywiście toczyła się sprawa, o której mowa w zapytaniu, to aby ustalić szczegóły, musi się Pan skontaktować z sądem (skoro jest Pan stroną postępowania) i tam może Pan z łatwością wszystkie informacje uzyskać. Z sądem może się Pan skontaktować osobiście, telefonicznie, a nawet mailowo. Pytanie brzmi, w którym sądzie miało się to postępowanie toczyć. Być może ma Pan bliższe informacje, przed którym sądem spór miał się toczyć.

 

Najszybszą formą może okazać się kontakt telefoniczny z biurem obsługi interesanta lub sekretariatem. Istotne jest, jakie informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie sądu. W wielu wypadkach osobiste stawiennictwo w sądzie czy sekretariacie wiąże się z dużymi trudnościami lub wydatkami dla strony. Często zastanawiamy się, czy pewnych informacji nie moglibyśmy uzyskać telefonicznie – dzwoniąc do sekretariatu sądu.

 

Przed takim sposobem zdobycia informacji w naszej sprawie wielu odstrasza dawne przekonanie, że przez telefon nie uda się uzyskać żadnej informacji. Tymczasem kwestia uzyskiwania informacji w drodze telefonicznej wynika wprost z przepisu prawa, z którego powinniśmy korzystać. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316) w § 97 wskazuje, że:

 

„1. Pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:

1) tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 70 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;

2) o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

2. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:

1) sygnatury albo

2) oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy”.

 

W praktyce warunkiem uzyskania jakichkolwiek informacji jest:

 

  • podanie sygnatury sprawy,
  • wskazanie swojej roli w tym postępowaniu (czy jest się stroną pozwaną czy powodową).

 

Jest to więc wyliczenie przykładowe, które nie powinno stanowić podstawy do udzielenia innych informacji. Zakres takich informacji powinien bowiem zależeć zarówno od ważności uzyskania danej informacji, jak i sytuacji danej strony (np. czy osobiste stawiennictwo takiej osoby w sekretariacie sądu jest zbyt trudne).

 

W praktyce najwięcej wątpliwości budzi fakt, czy w formie telefonicznej można uzyskać informację o treści zapadłego orzeczenia sądu (treści wyroku). Cytowany przepis nie wskazuje wprost na taką możliwość, lecz z art. 45 ust. 2 Konstytucji wynika, że wyrok ogłaszany jest co do zasady publicznie.

 

Przeciwnicy możliwości uzyskania treści wyroku w formie zapytania telefonicznego argumentują, że przepis ten wskazuje jedynie na jawną formę publikacji wyroku – nie zaś na samą treść ogłoszonego już wyroku. W większości przypadków sekretariaty sądu wybierają więc formę pośrednią informowania o treści ogłoszonego wyroku. Informują o treści wyroku w formie skróconej, o ile jest to możliwe (np. wyrok skazujący/uniewinniający, zasądzający/oddalający powództwo), bądź też informują o treści wyroku dopiero wówczas jeśli uzyskają uwiarygodnioną informację o personaliach rozmówcy.

 

W przypadku, gdyby sekretariat odmówił podania treści wyroku, a nie mamy możliwości, aby osobiście stawić się do sądu – zawsze pozostaje możliwość złożenia formalnego wniosku o doręczenie odpisu wyroku w formie pisemnej.

 

Jeżeli jest Pan w stanie na postawie posiadanych dokumentów z firmy windykacyjnej (tych, które otrzymał Pan na samym początku) ustalić, przed którym sądem toczyło się postępowanie, to uzyskanie informacji nie będzie skomplikowane. Jednak jeżeli najpierw trzeba by ustalić sąd właściwy (przypuszczam, że właściwy może być – co do zasady – sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Pana miejsca zamieszkania/siedziby  lub miejsca zamieszkania/siedziby przeciwnika procesowego – jednak nie zawsze tak jest), to może to być nieco czasochłonne. Proszę zacząć od tego i nie poddawać się.

 

Może Pan także skontaktować się z firmą windykacyjną i postarać się tam uzyskać bliższe informacje – jednak skoro Pana pełnomocnik utrzymuje, że Pan jest stroną wygraną – mogą nie być zainteresowani udzieleniem jakichkolwiek informacji.

 

W kontakcie z sądem musi Pan podać swoje dane osobowe i zwrócić się z zapytaniem, czy toczyło się postępowanie z Pana udziałem, oraz pokrótce wskazać na przedmiot postępowania i wartość przedmiotu sporu (ułatwi to pracownikowi identyfikację właściwego miejscowo i rzeczowo sądu – np. konkretnego wydziału).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl