.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawdzić, czy kontrahent był płatnikiem VAT-u?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 31.05.2019

Wydaje się, że mój kontrahent był zarejestrowanym podatnikiem VAT-u 2016 do 2017 r. (jak to sprawdzić?). W grudniu, styczniu i maju 2018 wystawił mi faktury VAT za usługi, które to faktury zapłaciłem i odprowadziłem za nie VAT, nie wiedząc o tym, że on od grudnia już nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT-u (nie powiedział mi o tym). W poprzednich latach też mi wystawiał faktury VAT za usługi. Czy mógł być we wspomnianym okresie zwolniony z VAT-u z powodu niskich obrotów? Czy nie powinienem od tych faktur odliczać VAT-u?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak sprawdzić, czy kontrahent był płatnikiem VAT-u?

Fot. Fotolia

Zasadniczo faktury otrzymane od istniejącego kontrahenta – choćby niezarejestrowanego – gdy usługi udokumentowane fakturami podlegały opodatkowaniu i rzeczywiście zostały wykonane, dają prawo do odliczenia podatku naliczonego u Pana jako nabywcy. Nie stanowią podstawy do odliczenia faktury w przypadku, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący, co nie dotyczy przypadku, gdy podmiot istnieje ale jest niezarejestrowany (art. 88 ust. 3a pk 1 lit. a) z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług). Nie można odliczyć VAT-u również, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku, co wynika z art. 88 ust ust. 3a pkt 2. Sam fakt że obroty są mniejsze niż limit 200 000 zł nie wyrzuca z bycia czynnym podatnikiem VAT-u, trzeba samodzielnie wybrać w VAT-R powrót do zwolnienia podmiotowego.

 

W kwestii rejestracji, to z art. 96 ustawy wynika obowiązek jej dokonania, co zasadniczo stanowi obowiązek złożenia druku VAT-R przed dniem wykonania pierwszej czynności naczelnikowi urzędu skarbowego. Problem rodzi się głównie wtedy, gdy podatnika wykreśli organ podatkowy, a on o tym nie wie i nadal wystawia faktury. To są jednak przypadki, które trzeba analizować indywidualnie i w zasadzie tylko wystawca faktury może kwestionować skutecznie ww. „wykreślenie”.

 

Organy podatkowe często uznają, że nie ma w sytuacji jak opisana prawa do odliczenia Podatku naliczonego – nie jest to jednak stanowisko prawidłowe w mojej ocenie, gdy, jak wskazałem, sprzedawca jest podatnikiem, ale niezarejestrowanym czy też nieprawidłowo wyrejestrowanym. Za korzystnym stanowiskiem przemawia Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 października 2017 r. (sygn. C-101/16), sentencja wyroku brzmi:

 

„Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w sprawie w postępowaniu głównym, na mocy którego podatnikowi odmawia się prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej z tego względu, że podmiot, który świadczył na jego rzecz usługę i wystawił z tego tytułu fakturę, na której wyraźnie zostały wskazane wydatki i podatek od wartości dodanej, został uznany przez organ podatkowy państwa członkowskiego za nieaktywny, przy czym to uznanie za nieaktywnego zostało opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej dla wszystkich podatników w tym państwie, jeżeli owa odmowa prawa do odliczenia jest systematyczna i ostateczna oraz nie pozwala na przedłożenie dowodów na niepopełnienie przestępstwa podatkowego lub na brak utraty wpływów podatkowych”.

 

Z powyższego wypływa wniosek, iż „co prawda prawo krajowe może wymagać weryfikacji kontrahenta podatnika podatku VAT pod kątem jego rejestracji, to jednak weryfikacja ta nie może stanowić warunku realizacji zasady neutralności podatkowej, pod warunkiem spełnienia przesłanek natury materialnej” (A. Wesołowska, Odliczenia podatku VAT naliczonego od podatników niezarejestrowanych lub wykreślonych z rejestru – glosa do wyroku TS z dnia 19 października 2017 r., C-101/16. System Informacji Prawnej LEX, 2017).

 

Zatem w praktyce powinno to wyglądać tak, że jeżeli organ podatkowy podważy Panu prawo do odliczenia VAT-u z uwagi na brak rejestracji kontrahenta, musi umożliwić Panu wykazanie wykonania usługi, czyli tzw. przedstawienie dowodów na rzeczywiste dokonanie transakcji i w efekcie zaakceptować takie odliczenie.

 

Niemniej jednak jest Pan obowiązany sprawdzać przy każdej, bez wyjątku, transakcji, czy wystawca faktury jest w momencie wystawiania faktury/świadczenia usługi podatnikiem czynnym. Wielu podatników, żąda od swoich kontrahentów stosownych zaświadczeń. Może Pan również złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia, czy kontrahent jest podatnikiem VAT-u.

 

Samodzielnie można szybko sprawdzić wystawcę tu: https://ppuslugi.mf.gov.pl

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton