.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak ściągnąć alimenty sprzed rozwodu?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 24.02.2021 • Zaktualizowane: 24.02.2021

W lutym 2017 r. podczas pierwszej rozprawy rozwodowej, podczas której oboje zadeklarowaliśmy z mężem, że podejmiemy próbę ratowania małżeństwa z mojego wniosku, sąd odroczył sprawę na rok oraz zasądził zabezpieczenie alimentacyjne na dzieci w wysokości 1000 zł, którego mój mąż nigdy mi nie płacił. Po kilku bardzo trudnych miesiącach (mąż pił alkohol, wyrzucał mnie z domu, stosował przemoc), wyprowadziłam się, zostawiając cały nasz wspólny majątek. Od momentu mojej wyprowadzki mąż zaczął płacić alimenty. W grudniu 218 r. rozwiedliśmy się i były mąż płaci na dzieci. Niestety jest bardzo złośliwym człowiekiem i wciąż na wszystkie możliwe sposoby utrudnia mi życie i jawnie odgraża się, że mnie zniszczy. W związku z jego zachowaniem złożyłam wniosek do komornika o wypłacenie mi zabezpieczenia alimentacyjnego, za okres, w którym były mąż nie płacił (8 miesięcy). Komornik już ściągnął jedną ratę. Dostałam natomiast informację z sądu cywilnego, że wypłaty zostają zawieszone, gdyż mój były mąż uważa, że gdy mieszkaliśmy razem nie musiał mi płacić. Jego pełnomocnik napisał, że 2 miesiące po sprawie rozwodowej sprawa zabezpieczenia alimentacyjnego ulega przedawnieniu i z punktu widzenia prawa zaciąganie tamtych alimentów od mojego męża jest bezprawne. Czy rzeczywiście tak jest? Do czwartku musze odpisać na ten pozew i nie mam pojęcia, jak to zrobić. Proszę o informacje 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak ściągnąć alimenty sprzed rozwodu?

Zabezpieczenie alimentów sprzed rozwodu?

Niestety muszę wskazać, iż pełnomocnik Pani byłego męża ma rację, bowiem z prawnego punktu widzenia w momencie orzeczenia rozwodu i uprawomocnienia się wyroku postępowanie w zakresie zabezpieczenia alimentów traci moc prawną i niestety nie powinno być wykonalne. Mogła bowiem Pani dochodzić zabezpieczenia środków w trakcie trwania rozwodu, gdyż taka jest istota zabezpieczenia, które tzw. upada po prawomocnym zakończeniu postępowania. Zabezpieczenie bowiem ma za zadanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania sądowego – nie można więc dochodzić jego wykonania po prawomocnym zakończeniu postępowania.

Upadek zabezpieczenia

Nie będę już przedstawiała przepisów na tę okoliczność, albowiem w sposób szczegółowy opisał to pełnomocnik Pani byłego męża, ale z tą argumentacją niestety należy się zgodzić. W chwili bowiem złożenia Pani wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego postanowienie, na które się Pani powołała, nie miało już mocy prawnej. Upadek zabezpieczenia przewidziany w przepisie art. 7541 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego następuje, jeżeli uprawniony w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego zabezpieczone roszczenie, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, nie wniósł o dokonanie czynności egzekucyjnych.

 

Wyjątki od tej zasady mogą wynikać zarówno z ustawy, jak i orzeczenia sądowego (uchwała SN z 18.10.2013 r., sygn. akt III CZP 64/13, OSNC 2014). Takim wyjątkiem jest uregulowanie zawarte w § 2, które przewiduje krótszy termin (miesiąc), po którym zabezpieczenie upada, jeżeli uprawniony nie wniósł o dokonanie dalszych czynności egzekucyjnych.

Dalsza walka o dawne alimenty

Jeżeli jednak chce Pani dalej walczyć, może Pani powołać się na argumentację, którą Pani zastosowała, wplatając w to przepisy prawne.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego”.

 

Ocena, czy osobiste starania o dziecko wyczerpują obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w całości, czy tylko częściowo, zależy przede wszystkim od wieku dziecka. Jeżeli dziecko jest małe, w związku z czym wymaga stałej pieczy i osobistych starań matki, która wskutek tego nie może wykonywać pracy zarobkowej lub może ją wykonywać w ograniczonym zakresie, to najczęściej cały ciężar dostarczania środków materialnych na utrzymanie dziecka powinien ponieść ojciec. Nie bez znaczenia jest także położenie materialne każdego z rodziców, stan ich zdrowia itp.

 

Z uwagi na powyższe, proszę wskazać, iż pomimo zamieszkiwania razem, każde z Państwa prowadziło osobne gospodarstwo domowe, a mąż nie partycypował w utrzymaniu dzieci – tak jak wskazała Pani w odpowiedzi na pozew. Jak jednak wskazałam, szanse na powodzenie w niniejszej sprawie są nikłe, bowiem w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczenie to upadło zgodnie z treścią art. 7541 Kodeksu postępowania cywilnego – nie mogła więc Pani dochodzić niniejszych środków. Środki te powinna Pani dochodzić – w przypadku braku płatności przez męża – w toku trwania postępowania sądowego, a nie po jego zakończeniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl