.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak przesunąć granicę działki na właściwe miejsce?

Moja żona jest właścicielem działki od kilku lat. Chcemy wybudować dom i okazało się, że nasza działka jest większa, niż ją użytkujemy, płot stoi o 8 metrów w granicy działki i sąsiad od kilku lat użytkuje naszą ziemię. Jak przesunąć granicę działki we właściwe miejsce? Dodam, że wjazdy na działki porobione przez gminę wypadają dla mnie i dla sąsiada jednak tylko na naszej działce.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak przesunąć granicę działki na właściwe miejsce?

Naruszenia dokonywane przez sąsiada

W mojej ocenie powinni Państwo interweniować od razu i jak najszybciej wezwać sąsiada do usunięcia naruszeń i przestawienia ogrodzenia zgodnie z właściwą granicą nieruchomości.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

 

Artykuł 222 § 2 reguluje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń. W celu określenia naruszeń, przeciwko którym wymierzone jest roszczenie negatoryjne, ustawodawca posługuje się określeniem negatywnym, definiując je jako wszelkie „naruszenia własności w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą”. Podstawą każdego roszczenia negatoryjnego jest uprawnienie właściciela do skutecznego sprzeciwu wobec bezprawnej ingerencji w jego prawo własności. Jest ono źródłem żądania zaniechania nieuprawnionej ingerencji. Ponieważ zaś ingerencja w sferę uprawnień właściciela polega zawsze na określonym, z uwagi na okoliczności faktyczne, sposobie naruszenia własności, treścią roszczenia negatoryjnego jest tym samym żądanie zaniechania i przywrócenia stanu zgodnego z prawem z uwagi na określony sposób ingerencji uwarunkowany określoną sytuacją faktyczną i okolicznościami sprawy. Konkretnemu roszczeniu negatoryjnemu odpowiada po stronie naruszającego obowiązek konkretny, lecz w przeciwieństwie do skargi windykacyjnej jego treść jest bardzo różna w zależności od tego, na czym w danym przypadku polega naruszenie własności (por. A. Klein, Elementy, s. 44; J. Ignatowicz, w: Resich, Komentarz, 1972, t. I, s. 594–597).

Roszczenie negatoryjne

„Roszczenie negatoryjne jest wymierzone – podobnie jak roszczenie windykacyjne – przeciwko trwałemu wkroczeniu w sferę uprawnień właściciela przez osobę nieuprawnioną. Jednakże w przeciwieństwie do roszczenia windykacyjnego chroni przed naruszeniem, które może się wyrazić w wytworzeniu ciągłego lub powtarzającego się i grożącego powtarzaniem pogwałcenia sfery uprawnień właściciela” (zob. E. Gniewek, w: SPP, t. 3, 2013, s. 944 i cyt. tam literatura; por też wyr. SA w Gdańsku z 27.2.2013 r., sygn. akt V ACa 36/13).

 

W ramach roszczenia negatoryjnego właścicielowi, czyli Państwu, przysługuje żądanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszeń.

 

Z uwagi na powyższe, sąsiad, przekraczając granicę Państwa działki, osadzając płot na Państwa nieruchomości i uniemożliwiając swobodne z niej korzystanie, naruszył Państwa prawo własności. W związku z powyższym, przysługuje Państwu wobec tego skuteczne roszczenie o zaprzestanie naruszeń i wezwanie sąsiada do naprawienia powstałej szkody z wyznaczeniem odpowiedniego terminu do usunięcia urządzeń. Proszę więc skierować do sąsiada ostateczne wezwanie do usunięcia naruszeń – w wezwaniu proszę opisać sytuacje, wskazać powyższe przepisy oraz wyznaczyć termin do usunięcia jego ruchomości i przestawienia ogrodzenia. W przypadku braku reakcji, sprawę należy skierować do sądu.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl