Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przekazać sklep mężowi?

Autor: Marek Kowalski • Opublikowane: 24.10.2017

Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (sklep) i jednocześnie pracuję na etacie (mam zatrudnionego pracownika). Ponieważ nie mogę robić jednocześnie tych dwóch rzeczy, chciałabym przekazać sklep mężowi zgodnie z przepisami. Sklep prowadzę w piwnicy swojego domu. Z mężem mamy wspólność majątkową, ale dom jest mój (kupiony za pieniądze ze spadku). Jak można tego dokonać (jestem vatowcem, mój mąż nie prowadzi żadnej działalności)?. Czy muszę z mężem zawrzeć jakąś umowę (w jakiej formie – czy musi być spisana u notariusza)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak przekazać sklep mężowi?

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Wskazuje Pani na zamiar przekazania małżonkowi całego sklepu. Taka operacja związana jest z podatkami, których rodzaj i wysokość zależna jest od wybranej formy przekazania sklepu małżonkowi. Pani prowadzi działalność, a małżonek nie. W związku z tym, aby uniknąć w jak największym stopniu podatków – niezbędne byłoby, aby małżonek przed datą przekazania mu „Pani firmy”, założył swoją indywidualną działalność.

 

Najgorszym wyjściem jest sprzedaż majątku z Pani firmy do firmy małżonka. Wystąpi podatek dochodowy po Pani stronie oraz podatek VAT. Także złym wyjściem jest sprzedaż małżonkowi przedsiębiorstwa jakie Pani prowadzi. Nie będzie podatku VAT, ale wystąpi po Pani stronie podatek dochodowy.

 

Przedsiębiorstw to wg art. 551 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 551. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

 

„Firmą” jest zatem oznaczenie konkretnej osoby fizycznej w sensie podmiotowym, natomiast „nazwa przedsiębiorstwa” to identyfikacja o charakterze przedmiotowym — konkretnego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych służących prowadzeniu działalności gospodarczej. Można wyobrazić sobie sytuację, gdy jeden przedsiębiorca posiada wiele przedsiębiorstw, np. warsztat samochodowy, salon kosmetyczny i sklep spożywczy: prawo nie zakazuje prowadzenia kilku przedsiębiorstw jednej osobie.

 

Formalnie nie może Pani przekazać mężowi swojej „jednoosobowej działalności gospodarczej”, gdy jest to Pana indywidualna zdolność do prowadzenia aktywności gospodarczej. Jednakże możliwe są operacje gospodarcze związane z majątkiem, jakim Pani dysponuje przy prowadzeniu swojej działalności – czyli z prowadzonym przez Panią przedsiębiorstwie.

 

(…)

 

Utrwalona linia orzecznicza urzędów skarbowych wskazuje, iż osoba przekazująca firmę małżonkowi nie ma przychodu podatkowego.  Fiskus dopuszcza takie działanie i ocenia pod względem podatkowym. Gdyby było to niedopuszczalne lub niezgodne z prawem- to pewna kategoria ludzi byłaby narażona na zbytni fiskalizm oraz brak możliwości zadysponowania własnym majątkiem wg swej woli.

Nie musi Pani korygować kosztów uzyskania przychodów w zakresie wyposażenia przedsiębiorstwa. Z kosztów należy jednak wykreślić przekazane towary handlowe.


W przypadku nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa na rzecz męża po Pani stronie nie powstaje przychód podatkowy, gdyż w Pani majątku nie dojdzie do przysporzenia (zwiększenia aktywów czy zmniejszenia zobowiązań). Przeniesienie składników majątku wchodzących w skład Pani przedsiębiorstwa na rzecz męża nie będzie się wiązało z ich odpłatnym zbyciem.

 

Względy podatkowe przemawiają za przekazaniem nieodpłatnym (w formie darowizny przedsiębiorstwa).

 

(…)

 

Skoro to Pani byłby darczyńcą, a mąż obdarowanym, to powyższy przepis art. 4a ust. 1 u.p.s.d. powinien znaleźć zastosowanie, ponieważ darowizna przedsiębiorstwa będzie dokonywana na rzecz małżonki. Ustawodawca nie wskazał ani jaki rodzaj przekazywanego majątku podlega przekazaniu, ani maksymalnej wartości, jaką powinien on posiadać, stąd też wydaje się, że taka darowizna zwolniona z podatku jest możliwa.

 

Pani jako darczyńca nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku od darowizny przedsiębiorstwa dokonanej na rzecz męża. Ponadto zgodnie z art. 4a ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn:

 

„Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust 1 pkt 2–8 i ust. 2 (…)”.

 

Oznacza to, że mąż powinien zgłosić darowiznę do US w ciachu 6 miesięcy od daty jej dokonania i nie zapłaci podatku od darowizny. Nie zapłaci także podatku dochodowego ani podatku VAT z tytułu darowizny.


Umowa powinna być pisemna. Ale podpisy na niej powinny być potwierdzone za ich własnoręczne złożenie przez notariusza.

 

Podsumowując nasze rozważania, należy stwierdzić, że:

 

  1. jeżeli przekaże Pan żonie przedsiębiorstwo w formie darowizny, to nie powstaje konieczność zapłaty podatku dochodowego oraz podatku VAT;

  2. obowiązek zapłaty podatku od darowizny nie powstanie, jeżeli darowizna zostanie zgłoszona naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania, chyba że darowizna jest w formie aktu notarialnego, to wówczas zwolnienie spod opodatkowania następuje nawet mimo braku zgłoszenia.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus I =

»Podobne materiały

Śmierć przedsiębiorcy i dalsza działalność firmy

Czy po śmierci przedsiębiorcy możliwa jest dalsza działalność firmy? Właścicielka zakładu jest bardzo chora i wkrótce umrze. Firmę chciałby przejąć jej mąż. Co powinien zrobić? Firma zajmuje się produkcją wędlin, zatrudnia pracowników; sprzedaż jest prowadzona za pomocą kasy fiskalnej; pomieszc

 

Usługi zwolnione z VAT przed zmianą ustawy a stan w 2011 r.

Prowadzę działalność gospodarczą o kodzie 90.01.Z (wystawianie przedstawień artystycznych), reprezentuję artystę i fakturuję jego honoraria powiększone o moją prowizję. Do 2010 r. korzystałem ze zwolnienia z VAT. Obecnie nie wiem, jak interpretować art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »