Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pozbyć się wieczystej dzierżawy?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.03.2017

W 1985 roku w wyniku rozdziału współwłasności moja mama przejęła działkę wraz z domem jako wieczystą dzierżawę. Sąd zdecydował, że należy jej się połowa, a pozostałą część ma, wciągu roku, spłacić swoim krewnym. Niestety wkrótce zmarła. W 1988 roku w wyniku postępowania spadkowego ja i moi bracia przejęliśmy tę wieczystą dzierżawę. Do dzisiejszego dnia na tej działce mieszka jeden z braci z rodziną , podatki i opłatę za dzierżawę wnosimy wspólnie. Ponieważ wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste bardzo wzrosła, postanowiliśmy działkę sprzedać lub zrezygnować z jej wieczystej dzierżawy. Wierzyciele mamy do tej pory nie zgłaszali roszczeń. Jak mam postępować, aby pozbyć się tej wieczystej dzierżawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak pozbyć się wieczystej dzierżawy?

Fot. Fotolia

Użytkowanie wieczyste jest prawem obciążającym grunt (nieruchomość gruntową), jako fizycznie wyodrębnioną część powierzchni ziemskiej, będącym samodzielnym przedmiotem własności, a nie prawem w postaci ułamkowego udziału w prawie własności.

 

Obecnie – z uwagi na śmieć mamy jesteście współużytkownikami. Więc do jakiejkolwiek czynności potrzebna jest zgoda wszystkich lub konieczność skierowania sprawy na drogę sądową. Może jest możliwość wykupu. Wówczas użytkowanie wygasa. Proszę sprawdzić możliwości wykupu gruntu w gminie – przekształcenia w prawo własności.

 

Oczywiście sprzedać użytkowanie wieczyste także można. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Wystarczy znaleźć kupca. Brat może zechce zostawić sobie prawo do gruntu i spłaci Pana – wystarczy przeprowadzić zniesienie współużytkowania.

 

„Użytkownik wieczysty może przysługujące mu prawo wieczystego użytkowania przenieść, oddać w leasing (art. 7091 i n.), tzn. oddać do odpłatnego korzystania z opcją zakupu” (tak SN w uzasadnieniu uchwały składu 7 sędziów z 14 marca 1995 r., sygn. akt III CZP 165/94, OSNC 6/95, poz. 87). Jednakże rozporządzenie prawem wieczystego użytkowania jest prawnie skuteczne dopiero od chwili jego powstania; oznacza to, że przy nabyciu wieczystego użytkowania w drodze umowy nabywca może nim rozporządzić dopiero z chwilą ujawnienia w księdze wieczystej, ponieważ wpis wieczystego użytkowania do księgi wieczystej ma charakter prawotwórczy. Prawidłowy więc jest pogląd Sądu Najwyższego, wyrażony w orzeczeniu z 5 lipca 2001 r., II CKN 1220/2000 (OSP 2002/9 poz. 123), że „nabywca użytkowania wieczystego w drodze umowy nie może przed wpisaniem go jako uprawnionego z tytułu użytkowania wieczystego, a po złożeniu wniosku o dokonanie tego wpisu skutecznie rozporządzić tym prawem, ponieważ dopóki wpis nie nastąpił, dopóty nie powstało użytkowanie wieczyste. Z chwilą ujawnienia nabywcy użytkowania wieczystego w księdze wieczystej może dokonać skutecznie wszystkich czynności rozporządzających - obciążyć hipoteką (art. 65 ust. 3 ust. o ks. wiecz. i hip.) i zrzec się użytkowania wieczystego (tak SN w orz. z 8 września 1992 r., III CZP 89/92, OSNCP 4/93, poz. 53)”.

 

Możecie także zrzec się prawa użytkowania. Dopuszczalność zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntu w obecnym stanie prawnym nie budzi wątpliwości – przyjmuje się, że zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego powoduje jego wygaśnięcie na podstawie stosowanego w drodze analogii art. 246 Kodeksu cywilnego, dotyczącego zrzeczenia się ograniczonych praw rzeczowych. Taką argumentację przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 maja 2006 r., sygn. akt III CZP 26/06, przeprowadzając wnioskowanie „z mniejszego na większe” oraz „przez analogię”: „skoro według art. 246 KC można zrzec się słabszego prawa rzeczowego ograniczonego, to również można zrzec się silniejszego prawa użytkowania wieczystego […], zasadnicze zaś podobieństwo między prawem użytkowania wieczystego a prawami rzeczowymi ograniczonymi polega na tym, że w obu wypadkach mamy do czynienia z prawami na rzeczy cudzej”.

 

„Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego wymaga zachowania formy aktu notarialnego oraz dokonania wpisu w księdze wieczystej, ponieważ do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o przeniesieniu własności” (K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–44911, tom 1, Warszawa 2008, s. 762).

 

Użytkownik wieczysty może się zrzec prawa użytkowania wieczystego tylko na rzecz podmiotu będącego właścicielem gruntu. Skuteczne złożenie oświadczenia woli o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego powoduje jego wygaśnięcie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus dwa =

»Podobne materiały

Śmierć dłużnika

Mąż zmarł kilka miesięcy temu, miał zawarty układ ratalny z ZUS, który przerwał bieg przedawnienia długów (są z lat 1999 do 2002). Co mam teraz robić po śmierci dłużnika? Płacić składki z opóźnieniem bez kontaktu z ZUS, prosić o nowe warunki, a może liczyć, że nie będę musiała spłacać długu?

 

Powołanie biegłego w postępowaniu uproszczonym

Dostałam odszkodowanie za 12 lat bezprawnego korzystania z mojej działki przez zakład energetyczny. Mimo wyroku (potwierdzonego przez sąd II instancji) linię energetyczną usunięto dopiero 4 miesiące później – w 2009 roku. Biegły wycenił koszty użytkowania tylko do końca 2008 r. Wystąpiłam

 

Pozew o ustalenie stosunku prawnego

Jestem w trakcie rozwodu, sprawa odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Mieszkając w Polsce, zawarliśmy z mężem intercyzę w formie aktu notarialnego, jednak amerykański sąd jej nie uznał. Teraz mąż dochodzi podziału majątku znajdującego się w Polsce. Słyszałam, że mogę wnieść do polskiego sądu pozew o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »