.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak pozbyć się lokatorów, którzy zadłużyli mieszkanie?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 09.08.2018

Posiadam mieszkanie, które wynajmuję. Wskutek niedopatrzenia przegapiłem przedłużenie umowy najmu. Okazało się, że lokatorzy zadłużyli mieszkanie. Chciałbym pozbyć się lokatorów jak najszybciej, ale niestety mam z nimi bardzo ograniczony kontakt (nie odbierają ode mnie telefonów). Jak pozbyć się lokatorów, którzy zadłużyli mieszkanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak pozbyć się lokatorów, którzy zadłużyli mieszkanie?

Fot. Fotolia

Stosunek najmu wygasa z chwilą upływu okresu, na jaki umowa została zawarta. Z tą chwilą najemca powinien opróżnić przedmiot najmu – mieszkanie oraz zwrócić go właścicielowi. Sytuacja taka nie miała miejsca w Pana przypadku, bowiem pomimo tego, że umowa wygasła lokatorzy w dalszym ciągu mieszkają w należącym do Pana lokalu.

 

Stwierdzić więc należy, iż zajmują lokal bez tytułu prawnego – bezumownie.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2016, 1610 j.t.) osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Wysokość odszkodowania zależy od tego, czy niechciani lokatorzy byli uprawnieni do lokalu zamiennego albo socjalnego. W takim wypadku albo odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu albo, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

 

Dlatego też w pierwszym etapie powinien Pan zwrócić się do najemców z pismem informującym o wygaśnięciu umowy najmu, zajmowaniu lokalu bez tytułu prawnego – ważnej umowy oraz o planowanym zwróceniu się z pozwem o opróżnienie lokalu oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie. Powinien Pan wezwać ich do opuszczenia lokalu oraz wskazać w piśmie termin realizacji żądania.

 

Jeżeli postępowanie najemców nie ulegnie zmianie, powinien Pan następnie zwrócić się z pozwem do sądu o opróżnienie lokalu oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie.

 

Właściwym sądem jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego (art. 27 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), tj. miejsca, gdzie pozwany przebywa z zamiarem stałego pobytu (w szczególności lokal, z którego ma być eksmitowany).

 

W pozwie należy wskazać wartość przedmiotu sporu. Zgodnie z art. 232 K.p.c. w sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości.

 

Zgodnie z linią orzeczniczą odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu jest roszczeniem okresowym i przedawnia się stopniowo wraz z upływem 3-letniego terminu.

 

Brak tytułu prawnego do zajmowania lokalu bez zgody właściciela jest podstawą wystąpienia z pozwem o eksmisję.

 

Jeżeli sąd wyda wyrok nakazujący eksmisję, a osoba, której nakazano opuszczenie lokalu dobrowolnie tego nie uczyni, po nadaniu przez sąd wyrokowi klauzuli wykonalności, podmiot domagający się eksmisji składa u komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dalsze czynności eksmisyjne wykonuje komornik.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl