Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pomóc synowi zatrzymanemu w areszcie?

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 30.12.2018

Syn został zatrzymany w pewnej miejscowości. Zakłócał porządek publiczny, interweniował funkcjonariusz niebędący na służbie, w jego stronę posypały się obelgi. Syn był prawdopodobnie pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Policjant wezwał wsparcie policjantów z drogówki, syn został zatrzymany i doprowadzony na pobliski posterunek policji. Obecnie znajduje się w areszcie śledczym, w którym będzie przebywał do rozprawy. Prokuratura zezwoliła na jednorazowe widzenie. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy liczyć na obronę z urzędu? Jak pomóc synowi zatrzymanemu w areszcie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Jak pomóc synowi zatrzymanemu w areszcie?

W pierwszej kolejności odniosę się do kwestii zezwolenia na widzenie. Jest to zgoda udzielona Pani i warto z niej skorzystać, aby wesprzeć syna. Jeżeli w sprawie zostanie ustanowiony obrońca, prokuratura udzieli mu kolejnych zgód na widzenie, aby umożliwić prowadzenie obrony.

 

Przechodząc do kwestii obrońcy z urzędu, to sąd przyznaje ją oskarżonemu z własnej inicjatywy tylko w wyjątkowych okolicznościach. Co do zasady konieczne jest złożenie przez oskarżonego wniosku o ustanowienie obrońcy z urzędu. Zgodnie z art. 78 Kodeksu postępowania karnego:

 

„§ 1. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny”.

 

Przepisy regulujące sytuację, których sąd wyznacza obrońcę z urzędu, pomimo braku wniosku oskarżonego przewidują art. 79 i 80 Kodeksu postępowania karnego:

 

„Art. 79 § 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:

1) nie ukończył 18 lat;

2) jest głuchy, niemy lub niewidomy;

3) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona;

4) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.

§ 2. Oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na inne okoliczności utrudniające obronę.

 

Art. 80 Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy”.

 

Reasumując, tylko jeżeli w sytuacji Pani syna zachodzi któraś z powyższych okoliczności, może Pani liczyć na przydzielenie synowi obrońcy z urzędu pomimo jego bierności. Korzystniej jednak byłoby nie liczyć na rozeznanie sądu w sytuacji i przekonać syna do złożenia stosownego wniosku.

 

Przedmiotowy wniosek powinien być sporządzony w imieniu syna i przez niego podpisany. Pismo należy skierować do prezesa sądu właściwego do rozpoznawania sprawy. Należy pamiętać o zamieszczeniu takich informacji jak imię, nazwisko i adres zamieszkania Pani syna – czyli wnioskodawcy, sygnatury akt sprawy toczącego się postępowania, oznaczenia pisma jako „wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu”, daty i własnoręcznego podpisu syna. Ponadto we wniosku powinno się nadmienić czego dotyczy tocząca się sprawa karna oraz sporządzić uzasadnienie ciężkiej sytuacji materialnej, która uprawnia do skorzystania z instytucji obrony z urzędu. Sytuację materialną należy opisać jak najbardziej szczegółowo i potwierdzić załączonymi do wniosku dokumentami (np. zaświadczeniem o dochodach, zaświadczeniem z urzędu pracy, o korzystaniu z pomocy MOPS-u lub MOPR-u, zaświadczeniami o dochodach osób zamieszkujących wspólnie z synem, zaświadczenie o wysokości otrzymywanej renty itp.). Należy przekonać sąd, że Państwa sytuacja nie pozwala na ustanowienie obrońcy z wyboru i dlatego przyznanie pomocy w tym zakresie jest konieczne. Warto również dodać zdanie, iż syn nie posiada żadnej wiedzy prawniczej, która pozwoliłaby mu na podjęcie samodzielnej skutecznej obrony.

 

Ustanowiony z urzędu adwokat powinien dodatkowo odwiedzić Pani syna w areszcie, zapoznać się z aktami sprawy na prokuraturze, składać w jego imieniu pisma i towarzyszyć podczas rozpraw sądowych. Po zapoznaniu się z aktami sprawy obrońca będzie też Pani w stanie wyjaśnić, jak wgląda sytuacja syna i czego można się prawdopodobnie spodziewać.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 6 =

»Podobne materiały

Okres próby, ekstradycja i jaki wyrok

W 2005 r. zostałem zatrzymany za posiadanie narkotyków. Dostałem wyrok 2 lat więzienia zawieszony na 3 lata. Po 2,5 roku niestety znów zrobiłem to samo. Kolejny wyrok to 1,5 roku. Mimo odwołań dostałem wezwanie do wykonania kary, wtedy wyjechałem za granicę. Teraz oczekuję na ekstradycję do Polski.

Znowu wsiadłem za kółko po alkoholu - co mi grozi?

Kilka dni temu wsiadłem za kółko po alkoholu – niestety już trzeci raz. Dwa poprzednie wyroki już się skończyły. Po zatrzymaniu odmówiłem badania alkomatem. Odwieziono mnie na komisariat, wynik był 1,11 promila, czekam na wyniki z krwi. Spędziłem noc na izbie. Co mi teraz grozi? Jestem jedynym

Zatrzymanie prawa jazdy lekarzowi

W kwietniu 2015 utraciłem prawo jazdy za 0,50 mg/l alkoholu. Wyrok zakazał mi prowadzenia pojazdów mechanicznych na jeden rok i grzywnę. W jaki sposób skrócić czas zatrzymania prawa jazdy? Jestem lekarzem, korzystanie z taksówek w znacznym stopniu wydłuża czas dojazdu do pacjenta i naraża jego zdrow
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »