.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak oprotestować stare weksle?

W 2004 roku sąd gospodarczy ogłosił upadłość mojej i męża spółki cywilnej, upadłość została umorzona w 2006 roku. Kilka dni temu najemca lokalu, w którym mieliśmy ekspozycję w czasie prowadzenia działalności, przysłał nam wezwanie do zapłaty, z kopiami weksli, które podpisaliśmy, bez umowy wekslowej. Na wekslach nieprzekraczających 10 tys. złotych wpisał 20 tys. Czy ten dług jest przedawniony? Jeżeli tak, czy muszę i w jaki sposób go oprotestować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu. jaki zawarła Pani w pytaniu. wynika mi, że roszczenie jest rzeczywiście przedawnione. W przypadku zobowiązania wekslowego można mówić o 2 rodzajach przedawnienia, tj. przedawnienia ze stosunku podstawowego i stosunku wekslowego.

 

Stosunek podstawowy to stosunek najmu – tu przedawnienie jest 3-letnie, bo czynsz najmu jest świadczeniem okresowym. W tym zakresie jednak doszło do przerwania biegu przedawnienia w związku z upadłością, ale jeśli postępowanie upadłościowe zostało umorzone w 2006 roku, to od tej daty ponownie zaczął biec termin przedawnienia i przedawnienie nastąpiło w 2009 roku.

 

Drugie przedawnienie to przedawnienie zobowiązanie wekslowego. Zgodnie z  art. 70 Prawa wekslowego  roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płatności wekslu. Przechodząc natomiast do szczegółów, to zależy, jaką datę płatności wpisał remitent na wekslu – zakładam, że wpisał jakąś datę nie dalej niż na 3 lata wstecz, aby przynajmniej roszczenie wekslowe nie uległo przedawnieniu.

 

Jeśli zatem jest tak jak wyżej wspomniałam, to winna Pani podnieść zarzut przedawnienie ze stosunku podstawowego, czyli po prostu wypełnienie weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym, to samo dotyczy kwoty zobowiązania wekslowego.

 

Aby nie być w tym względzie gołosłowną, powołam się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 lipca 2014 r., wydany w sprawie o sygn. akt I ACa 21/14, gdzie sąd ten wyjaśnił, iż „czym innym jest przedawnienie roszczenia ze stosunku podstawowego, a czym innym przedawnienie wekslowe. Obie instytucje różnią się istotnie między innymi, co do początku biegu przedawnienia. Termin przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego, zgodnie z regułą art. 120 k.c., rozpoczyna bieg od dnia, w którym świadczenie ze stosunku podstawowego stało się wymagalne. Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia z weksla własnego skierowanego przeciwko wystawcy weksla własnego, zgodnie z art. 70 w związku z art. 103 i 104 ustawy z 1936 r. - Prawo wekslowe, liczy się od dnia płatności weksla. Tę samą zasadę stosuje się do weksli in blanco. Przedawnienie praw z weksla in blanco nie rozpoczyna biegu do czasu jego wypełnienia. Przedawnienie roszczenia z weksla wręczonego bez wypełnienia daty płatności i bez zastrzeżeń, co do tej daty, rozpoczyna się z dniem płatności wpisanym na wekslu przez wierzyciela wekslowego. Treścią upoważnienia zawartego w deklaracji wekslowej towarzyszącej wystawieniu weksla in blanco, wręczanego dla zabezpieczenia określonego roszczenia, jest objęte uzupełnienie weksla przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu. Odnosi się to również do przypadków użycia w deklaracji wekslowej zwrotu przewidującego możliwość wypełnienia weksla w każdym czasie oraz opatrzenia go datą płatności według uznania wierzyciela, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie. Nie ulega wątpliwości, że ciężar dowodu, iż weksel in blanco wypełniono w sposób sprzeczny z porozumieniem spoczywa na dłużniku wekslowym”.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl