Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak oprotestować stare weksle?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 12.07.2017

W 2004 roku sąd gospodarczy ogłosił upadłość mojej i męża spółki cywilnej, upadłość została umorzona w 2006 roku. Kilka dni temu najemca lokalu, w którym mieliśmy ekspozycję w czasie prowadzenia działalności, przysłał nam wezwanie do zapłaty, z kopiami weksli, które podpisaliśmy, bez umowy wekslowej. Na wekslach nieprzekraczających 10 tys. złotych wpisał 20 tys. Czy ten dług jest przedawniony? Jeżeli tak, czy muszę i w jaki sposób go oprotestować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu. jaki zawarła Pani w pytaniu. wynika mi, że roszczenie jest rzeczywiście przedawnione. W przypadku zobowiązania wekslowego można mówić o 2 rodzajach przedawnienia, tj. przedawnienia ze stosunku podstawowego i stosunku wekslowego.

 

Stosunek podstawowy to stosunek najmu – tu przedawnienie jest 3-letnie, bo czynsz najmu jest świadczeniem okresowym. W tym zakresie jednak doszło do przerwania biegu przedawnienia w związku z upadłością, ale jeśli postępowanie upadłościowe zostało umorzone w 2006 roku, to od tej daty ponownie zaczął biec termin przedawnienia i przedawnienie nastąpiło w 2009 roku.

 

Drugie przedawnienie to przedawnienie zobowiązanie wekslowego. Zgodnie z  art. 70 Prawa wekslowego  roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płatności wekslu. Przechodząc natomiast do szczegółów, to zależy, jaką datę płatności wpisał remitent na wekslu – zakładam, że wpisał jakąś datę nie dalej niż na 3 lata wstecz, aby przynajmniej roszczenie wekslowe nie uległo przedawnieniu.

 

Jeśli zatem jest tak jak wyżej wspomniałam, to winna Pani podnieść zarzut przedawnienie ze stosunku podstawowego, czyli po prostu wypełnienie weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym, to samo dotyczy kwoty zobowiązania wekslowego.

 

Aby nie być w tym względzie gołosłowną, powołam się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 lipca 2014 r., wydany w sprawie o sygn. akt I ACa 21/14, gdzie sąd ten wyjaśnił, iż „czym innym jest przedawnienie roszczenia ze stosunku podstawowego, a czym innym przedawnienie wekslowe. Obie instytucje różnią się istotnie między innymi, co do początku biegu przedawnienia. Termin przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego, zgodnie z regułą art. 120 k.c., rozpoczyna bieg od dnia, w którym świadczenie ze stosunku podstawowego stało się wymagalne. Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia z weksla własnego skierowanego przeciwko wystawcy weksla własnego, zgodnie z art. 70 w związku z art. 103 i 104 ustawy z 1936 r. - Prawo wekslowe, liczy się od dnia płatności weksla. Tę samą zasadę stosuje się do weksli in blanco. Przedawnienie praw z weksla in blanco nie rozpoczyna biegu do czasu jego wypełnienia. Przedawnienie roszczenia z weksla wręczonego bez wypełnienia daty płatności i bez zastrzeżeń, co do tej daty, rozpoczyna się z dniem płatności wpisanym na wekslu przez wierzyciela wekslowego. Treścią upoważnienia zawartego w deklaracji wekslowej towarzyszącej wystawieniu weksla in blanco, wręczanego dla zabezpieczenia określonego roszczenia, jest objęte uzupełnienie weksla przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu. Odnosi się to również do przypadków użycia w deklaracji wekslowej zwrotu przewidującego możliwość wypełnienia weksla w każdym czasie oraz opatrzenia go datą płatności według uznania wierzyciela, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie. Nie ulega wątpliwości, że ciężar dowodu, iż weksel in blanco wypełniono w sposób sprzeczny z porozumieniem spoczywa na dłużniku wekslowym”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus VII =

»Podobne materiały

Niezapłacony mandat za jazdę bez biletu

Około 10 lat temu dostałam mandat za jazdę komunikacją miejską bez biletu. Obecnie moja należność przechodzi „z rąk do rąk”. Niestety sama nie znam szczegółów tej sprawy, bo od 5 lat mieszkam za granicą i mam utrudniony dostęp do poczty przychodzącej na adres mojego domu rodzinnego.

 

Sądowy nakaz zapłaty a przekraczanie granicy

Otrzymałem sądowy nakaz zapłaty związany z nieopłaconymi rachunkami telefonicznymi. Nie jestem zameldowany w Polsce. Czy mogę mieć jakieś problemy przy przekraczaniu granicy?

 

Żądania poręczyciela pożyczki sprzed dziesięciu lat

Dziesięć lat temu mąż zaciągnął pożyczki, za które poręczył jego brat. Mąż miał później problemy finansowe, dlatego komornik ściągnął zadłużenie od szwagra. Szwagier jednak w międzyczasie skorzystał z książeczki mieszkaniowej męża, dlatego przez lata nie domagał się spłaty długu, który pokrył. Obecn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »