.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odrzucić spadek podczas pobytu za granicą?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 23.12.2019

Mieszkam z rodziną za granicą, mamy obce obywatelstwo. Właśnie dowiedziałem się, że mój kuzyn zmarł 3 lata temu. Chciałbym odrzucić spadek po nim (wraz z żoną i 20-letnim synem). Jak mamy to zrobić? Proszę opisać procedurę jak odrzucić spadek podczas pobytu za granicą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak odrzucić spadek podczas pobytu za granicą?

Fot. Fotolia

Jaki jest termin na odrzucenie spadku?

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Dla Pana termin ten rozpoczął bieg od dnia, w którym dowiedział się Pan o śmierci kuzyna. Z kolei termin na odrzucenie spadku dla Pana syna zacznie biec od chwili, gdy Pan w swoim imieniu odrzuci spadek. Syn będzie miał na to kolejne 6 miesięcy od dnia odrzucenia spadku przez Pana. 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku za granicą

Aby zgodnie z prawem odrzucił Pan spadek, powinien Pan sporządzić oświadczenie o odrzuceniu spadku i udać się z nim do konsulatu RP w miejscu swojego zamieszkania w celu urzędowego potwierdzenia Pana podpisu na tym oświadczeniu. Po tym potwierdzeniu powinien Pan przesłać oświadczenie o odrzuceniu spadku do sądu spadku, a więc sądu rejonowego miejsca właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego kuzyna. Zgodnie z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy (chodzi o miejsce zamieszkania a nie zameldowania), a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Kto jeszcze musi odrzucić spadek?

Po tym jak odrzuci Pan spadek w sposób wyżej wymieniony, to również Pana syn, z uwagi na to, że jest dorosły, w ten sam sposób powinien spadek odrzucić. Pana żona spadku odrzucać nie musi, ponieważ po członkach Pana rodziny niczego nie dziedziczy (tak samo jak Pan nie dziedziczy po członkach rodziny żony).

 

Powinien Pan również wiedzieć, iż oświadczenie o odrzuceniu spadku, z uwagi na to że Pan i Pana syn posiadacie obywatelstwo australijskie, możecie złożyć w formie obowiązującej w miejscu złożenia oświadczenia, tj. w formie obowiązującej według prawa australijskiego.

 

Zasadne jest odwołanie się w tej kwestii do treści art. 25 ust. 1 Prawa prywatnego międzynarodowego, zgodnie z którym „forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności. Wystarczy jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana. Jeżeli umowę zawierają osoby znajdujące się w chwili złożenia oświadczeń woli w różnych państwach, wystarczy wówczas zachowanie formy przewidzianej dla tej czynności przez prawo jednego z tych państw”. Innymi słowy może Pan i Pana syn odrzucić spadek w formie przewidzianej przez prawo australijskie, a następnie taki dokument przetłumaczyć na jeżyk polski przez tłumacza przysięgłego i przesłać do sądu spadku. Co do szczegółów odsyłam Pana w tej sprawie do prawnika australijskiego. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »