Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak obliczyć czas i wynagrodzenie na urlopie?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 08.04.2017

Przebywam na kończącym się niedługo urlopie macierzyńskim. Później planuję iść na urlop wypoczynkowy. Jak go obliczyć? Czy za ten rok i poprzedni przysługuje mi po 26 dni? Czy za 2015 r. zaległy urlop również mi się należy? Czy w wynagrodzeniu za urlop zostanie ujęta tylko podstawa, czy również wysługa? Czy na pewno otrzymam ten urlop? Czy mogę wnioskować też o wychowawczy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Jak obliczyć czas i wynagrodzenie na urlopie?

Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

 

Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownikaojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

 

Zasada ta dotyczy również dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlopu rodzicielskiego.

 

W wyroku z dnia 20 sierpnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 590/00) Sąd Najwyższy przyjął, że pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

 

Słowem – pracodawca nie może Pani odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim.

 

Część urlopu niewykorzystaną z powodu:

 

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego

    – pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

 

Tak więc urlop za 2016 rok – w wymiarze 26 dni i za 2015 rok – w wymiarze niewykorzystanego urlopu – może Pani wykorzystać już teraz po urlopie macierzyńskim.

 

Podobnie rzecz się a z urlopem za 2017 rok, do którego prawo nabyła Pani w dniu 1 stycznia. Jeśli wiec Pani umowa jest umową na czas nieokreślony (albo ma trwać co najmniej do końca roku), to może Pani wykorzystać także urlop za 2017 r.

 

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy winno być naliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 

Rozporządzenie to informuje nas, że przy obliczeniu wynagrodzenia za czas urlopu powinniśmy obliczyć wynagrodzenie osobno ze składników stałych (np. wynagrodzenia w stałej stawce miesięcznej) oraz ze składników zmiennych.

 

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

 

Pracownikowi powracającemu do pracy po urlopie macierzyńskim gwarantuje się zachowanie prawa do wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby nie korzystał z urlopu. Zatem okres tego urlopu traktuje się tak, jak okres pracy, co oznacza, że pracownikowi przysługują wszystkie podwyżki, jakie ewentualnie miały miejsce w czasie korzystania przez niego z urlopu macierzyńskiego, jak również obejmują go wszystkie inne zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia.

 

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeśli staż Pani pracy u danego pracodawcy przekracza 6 miesięcy (a tak wynika z pytania), to może Pani wnioskować o urlop wychowawczy po urlopie wypoczynkowym i pracodawca wniosek ten musi uwzględnić. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus 8 =

»Podobne materiały

Zasiłek macierzyński z dwóch stosunków pracy

W firmie A byłam zatrudniona od połowy 2005 r. Po dwóch latach przeszłam na urlop bezpłatny. W tym czasie podjęłam pracę w firmie B. Pod koniec 2009 r. urodziłam dziecko – z tego tytułu otrzymuję zasiłek macierzyński wynikający ze stosunku pracy w firmie B. Zaświadczenie o porodzie przedstawił

Działalność gospodarcza założona podczas urlopu macierzyńskiego

Czy przebywając na urlopie macierzyńskim, mogę założyć własną działalność gospodarczą? Czy kosztem założenia działalności jest też składka chorobowa wpłacana do ZUS?

Urlop okolicznościowy a urlop wypoczynkowy

3 marca 2008 r. urodziło mi się dziecko. Przebywałem wówczas na urlopie wypoczynkowym, ustalonym do 7 marca 2008 r. Następnie na okres od 5 do 18 marca dostałem zwolnienie z tytułu opieki nad żoną. Pracodawca poinformował mnie, że mój urlop wypoczynkowy jest nadrzędny i go tracę, zaś urlop okoliczno
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »