Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak nie musieć stawiać się w pracy w okresie wypowiedzenia?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 24.02.2017

Chcę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. Jak nie musieć stawiać się w pracy w okresie wypowiedzenia? Mam zaległy urlop, ale pracodawca mi go nie da. Pewnie też nie da mi urlopu na żądanie (zresztą to i tak tylko 4 dni). Obecnie jestem na zwolnieniu chorobowym. Ile musi upłynąć dni roboczych po dwóch tygodniach chorobowego, żeby można było wziąć kolejne chorobowe bez obawy o komisję lekarską ZUS-u?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem”. Jeśli więc Pana umowa zawiera zapis o dopuszczalności rozwiązania jej za wypowiedzeniem – może Pan takie wypowiedzenie złożyć.

 

Może Pan także złożyć pracodawcy propozycję rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, wskazując wcześniejszy termin zakończenia stosunku pracy. Wówczas nie byłoby okresu wypowiedzenia, a Pan nie musiałby w tym czasie chodzić do pracy.

 

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

 

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

Z powyższego wynika, że zasadą jest, iż decyzję o terminie udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego podejmuje pracodawca (uwzględniające wnioski pracownika). Jednakże urlop na żądanie jest w tym przypadku wyjątkiem od zasady.

 

Pracodawca musi bowiem udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2005 r. (sygn. akt II PK 197/04, OSNP 2005, nr 17, poz. 271) uznał, że w wyjątkowych wypadkach należy przyznać pracodawcy uprawnienie do odmowy udzielenia tego urlopu. Może bowiem dojść do sytuacji, w której terminie udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie jego obecność w zakładzie pracy, z uwagi na ważne przyczyny, będzie niezbędna.

 

Tak więc co do zasady pracodawca nie może Panu odmówić urlopu na żądanie, chyba że uzasadni to wyjątkowymi okolicznościami i wykaże, że Pana obecność w pracy jest niezbędna.

 

Co do kontroli zwolnień przez ZUS, to przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewidują szereg rygorów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń wymienionych w ustawie, a mających na celu zapobieżenie przypadkom nieuzasadnionej ich wypłaty.

 

Kontrola ZUS-u może zostać przeprowadzona z inicjatywy ZUS-u lub z wniosku pracodawcy. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie wydane zostało niezgodnie z przepisami, pracodawca może wystąpić o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

 

Przepisy nie określają ile dni musi nastąpić między zwolnieniami, aby nie narazić się na kontrolę ze strony ZUS-u.

 

Podsumowując – ma Pan kilka możliwości rozwiązania swojego problemu. Po pierwsze – porozumienie stron. Po drugie – urlop na żądanie. Po trzecie, jeśli jest Pan oczywiście chory, zwolnienie lekarskie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + VI =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki