Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak nie musieć stawiać się w pracy w okresie wypowiedzenia?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 24.02.2017

Chcę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. Jak nie musieć stawiać się w pracy w okresie wypowiedzenia? Mam zaległy urlop, ale pracodawca mi go nie da. Pewnie też nie da mi urlopu na żądanie (zresztą to i tak tylko 4 dni). Obecnie jestem na zwolnieniu chorobowym. Ile musi upłynąć dni roboczych po dwóch tygodniach chorobowego, żeby można było wziąć kolejne chorobowe bez obawy o komisję lekarską ZUS-u?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem”. Jeśli więc Pana umowa zawiera zapis o dopuszczalności rozwiązania jej za wypowiedzeniem – może Pan takie wypowiedzenie złożyć.

 

Może Pan także złożyć pracodawcy propozycję rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, wskazując wcześniejszy termin zakończenia stosunku pracy. Wówczas nie byłoby okresu wypowiedzenia, a Pan nie musiałby w tym czasie chodzić do pracy.

 

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

 

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

Z powyższego wynika, że zasadą jest, iż decyzję o terminie udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego podejmuje pracodawca (uwzględniające wnioski pracownika). Jednakże urlop na żądanie jest w tym przypadku wyjątkiem od zasady.

 

Pracodawca musi bowiem udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2005 r. (sygn. akt II PK 197/04, OSNP 2005, nr 17, poz. 271) uznał, że w wyjątkowych wypadkach należy przyznać pracodawcy uprawnienie do odmowy udzielenia tego urlopu. Może bowiem dojść do sytuacji, w której terminie udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie jego obecność w zakładzie pracy, z uwagi na ważne przyczyny, będzie niezbędna.

 

Tak więc co do zasady pracodawca nie może Panu odmówić urlopu na żądanie, chyba że uzasadni to wyjątkowymi okolicznościami i wykaże, że Pana obecność w pracy jest niezbędna.

 

Co do kontroli zwolnień przez ZUS, to przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewidują szereg rygorów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń wymienionych w ustawie, a mających na celu zapobieżenie przypadkom nieuzasadnionej ich wypłaty.

 

Kontrola ZUS-u może zostać przeprowadzona z inicjatywy ZUS-u lub z wniosku pracodawcy. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie wydane zostało niezgodnie z przepisami, pracodawca może wystąpić o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

 

Przepisy nie określają ile dni musi nastąpić między zwolnieniami, aby nie narazić się na kontrolę ze strony ZUS-u.

 

Podsumowując – ma Pan kilka możliwości rozwiązania swojego problemu. Po pierwsze – porozumienie stron. Po drugie – urlop na żądanie. Po trzecie, jeśli jest Pan oczywiście chory, zwolnienie lekarskie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus dwa =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym umowy o pracę na czas nieokreślony

Jestem zatrudniony ponad pół roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ze względów osobistych chciałbym rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, ale domyślam się, że pracodawca będzie wymagał miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy pozostaje mi tylko porzucenie pracy? Czy są jakieś

 

Jakie są skutki prawne porzucenia pracy?

Jakie będą skutki prawne w sytuacji, gdy pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, porzuci pracę bez wypowiedzenia umowy? Dodam, że chodzi o pracownika, który poza pracą na etat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Jak najszybciej rozwiązać umowę o pracę, aby podjąć nowe zatrudnienie?

Jak najszybciej rozwiązać umowę o pracę, aby podjąć nowe zatrudnienie? Mam 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Nowy pracodawca chce, żebym rozpoczął pracę jak najszybciej. Obecny pracodawca zgodził się wstępnie na porozumienie stron, ale pod warunkiem że przepracuję jeszcze 6 tygodni. Mam jeszcze bard

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »