Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak najszybciej rozwiązać umowę o pracę, aby podjąć nowe zatrudnienie?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.02.2017

Jak najszybciej rozwiązać umowę o pracę, aby podjąć nowe zatrudnienie? Mam 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Nowy pracodawca chce, żebym rozpoczął pracę jak najszybciej. Obecny pracodawca zgodził się wstępnie na porozumienie stron, ale pod warunkiem że przepracuję jeszcze 6 tygodni. Mam jeszcze bardzo dużo niewykorzystanego urlopu i obawiam się też, że nie wypłaci mi ekwiwalentu. Jeżeli okaże się, że dodatkowo będę musiał wykorzystać część urlopu, to zamierzam wtedy już pracować dla nowego pracodawcy, czy mogę tak postąpić? Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) umowa o pracę rozwiązuje się:

 

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy jednostronnej czynności prawnej dokonanej przez pracownika bądź pracodawcę – powszechnie nazywanej wypowiedzeniem.

 

Porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Porozumienie powinno określać datę ustania stosunku pracy. Jeżeli w porozumieniu strony nie określiły, choćby w sposób dorozumiany, terminu ustania stosunku pracy, rozwiązuje się on w dacie zawarcia porozumienia (tak wyrok SN z dnia 11 stycznia 2001 r., I PKN 844/00, OSNAPiUS 2002, nr 18, poz. 432). Według wyroku SN z dnia 20 czerwca 2001 r., I PKN 474/00, OSNP 2003, nr 8, poz. 203, nie jest wykluczone rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pod warunkiem zawieszającym.

 

Wynika stąd, że nie ma przeszkód prawnych do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z ustaleniem daty ustania stosunku pracy nawet znacznie później niż data porozumienia (wyrok z dnia 4 listopada 2004 r., I PK 653/03, OSNP 2005, nr 14, poz. 204).

 

Podsumowując, najkorzystniejsze dla Pana jest porozumienie stron, bo pozwala Panu odjeść szybko i we wskazanym przez siebie terminie. Jednakże zgodę na takie zakończenie współpracy musi wyrazić pracodawca, który może w tym przypadku wskazać inny niż zaproponowany przez Pana termin zakończenia stosunku pracy. Jeśli pracodawca tego nie zrobi – pozostaje wypowiedzenie lub w skrajnych wypadkach po prostu porzucenie pracy (musi się Pan liczyć w tym przypadku z tym, że jeśli pracodawca wykaże, że przez Pana porzucenie pracy poniósł stratę – będzie Pan musiał zapłacić odszkodowanie). Ponadto przy porzuceniu pracy otrzyma Pan świadectwo pracy ze wskazaniem, że zwolniono Pana dyscyplinarnie.

 

Jeśli zaś chodzi o urlop – niezależnie do tego, w jaki sposób zostanie zakończony stosunek pracy, pracodawca musi Panu zapłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus jeden =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki