.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ja płacę za mieszkanie, właściciel nie ma zamiaru – czy można go eksmitować?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.10.2014

Mój syn jest właścicielem mieszkania znajdującego się w zasobach mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowej. Od dobrych kilku lat mieszka za granicą, nie przyjeżdża do Polski i nie ma zamiaru wracać, także i w przyszłości. Kompletnie nie interesuje się tym mieszkaniem. Ja w tym mieszkaniu mieszkam od dziecka i oczywiście uiszczam wszystkie opłaty. Zastanawiam się nad eksmisją. Dodać chyba powinnam, że mieszkanie zapisała mu babcia w prezencie. Skoro ja płacę za mieszkanie, a jego właściciel, mój syn, nie robił tego i nie ma takiego zamiaru, czy można go eksmitować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Pani, jak wynika z treści pytania, nie dysponuje żadnym prawem do przedmiotowego mieszkania. Nie wskazuje Pani bowiem, jakoby dysponowała jakąkolwiek umową cywilnoprawną: najmu, dzierżawy, użyczenia.

 

Wyłącznym właścicielem mieszkania jest Pani syn. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Mniemać zatem należy, iż Pani syn użyczył Pani mieszkanie.

 

Jeżeli zamierza Pani eksmitować syna z mieszkania, informuję, iż także Pani utraci prawo zamieszkiwania w tym mieszkaniu. Zasadnym byłoby bowiem zaprzestanie uiszczania opłaty za czynsz do spółdzielni mieszkaniowej. Wówczas spółdzielnia mieszkaniowa – w zależności od tego, czy Pani syn jest członkiem spółdzielni, czy też nie – zastosuje odpowiedniego rodzaju procedurę.

 

Jeżeli syn jest członkiem spółdzielni, wówczas zostałby wezwany na posiedzenie Rady Nadzorczej, która podejmowałaby uchwałę w przedmiocie wykluczenia go z kręgu członków spółdzielni. Dopiero wówczas zostałby skierowany pozew o zapłatę i eksmisję syna z mieszkania. Nadto spółdzielnia skierowałaby postępowanie egzekucyjne na mieszkanie celem uzyskania należności z tytułu zaległego czynszu. Jeżeli w drodze sprzedaży udałoby się uzyskać kwotę wyższą aniżeli wartość zaległego czynszu, wówczas różnica zostałaby przekazana Pani synowi.

 

Jeżeli Pani syn nie jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej, wówczas spółdzielnia winna od razu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do uiszczenia zaległego czynszu, skierować sprawę do sądu.

 

Nie jest natomiast możliwym, aby eksmisja z mieszkania dotyczyła wyłącznie Pani syna. Wyraźnie wskazać należy, iż to syn jest wyłącznym właścicielem mieszkania i to on jest odpowiedzialny za należyte opłacanie czynszu. Jeżeli osoba przez niego upoważniona zajmuje lokal mieszkalny i nie opłaca czynszu, wówczas to i tak on (syn) odpowiada wobec spółdzielni. Spółdzielnia, występując z pozwem o eksmisję, nakaże opuszczenie Pani synowi mieszkania wraz ze wszystkimi rzeczami i prawami go reprezentującymi, a to z kolei spowoduje, iż Pani także będzie musiała opuścić mieszkanie.

 

Nie ma bowiem pewności, iż na skutek wystawienia mieszkania na sprzedaż Pani zakupi owo mieszkanie. W mojej ocenie nie można eksmitować wyłącznie Pani syna, pozostawiając Panią w mieszkaniu, albowiem Pani nie dysponuje prawem własności do lokalu, a zajmuje lokal wyłącznie na podstawie, jak mniemam, ustnej umowy z synem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »