Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inwestycja w obcym środku trwałym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.03.2011

Spółka cywilna (siostra i brat) prowadzi działalność gospodarczą w budynku będącym własnością firmy (należącym do siostry). Budynek nie stanowi środka trwałego, jest używany bez ponoszenia kosztów przez spółkę. Obecnie musi być wyremontowany, by wydzielić nowy lokal. Czy wydatki mogą zostać uznane za inwestycję w obcym środku trwałym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Amortyzacji podlegają niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych”; moim zdaniem właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w omawianym przypadku.

 

W wyroku z dnia 25.05.2000 r. Naczelny Sąd Administracyjny (do 31.12.2003) w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 502/98) wskazuje, że „za własne środki trwałe spółki cywilnej podlegające amortyzacji (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych – Dz. U. Nr 30, poz. 130 ze zm.) należy uznać tylko środki trwałe stanowiące wspólny majątek wspólników”.

 

Wyrok z dnia 15.05.1998 r. wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny (do 31.12.2003) w Białymstoku (sygn. akt SA/Bk 830/97) stanowi, że „wydatki na modernizacje budynków używanych nieodpłatnie przez spółkę, a będących własnością wspólników, są inwestycją w obcych środkach trwałych i podlegają amortyzacji przez spółkę”.

 

Analogicznie wskazuje również wyrok z dnia 17.11.2009 r. wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 361/09): „za obcy środek trwały należy traktować taki, którego właścicielem nie jest podmiot inwestujący w ten środek trwały. Natomiast przez inwestycję w obcym środku trwałym należy rozumieć dokonywanie wydatków powodujących ulepszenie obcego środka trwałego”.

 

W doktrynie wskazuje się ponadto, że „do środków trwałych zalicza się przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Przepisy prawa podatkowego nie zawierają jednak definicji „inwestycja w obcym środku trwałym”.

 

Należy się również zastanowić, czy inwestycją w obcych środkach trwałych są wszystkie poczynione przez dany podmiot wydatki, czy jedynie te, które ulepszają ów środek, a więc podwyższają jego wartość. Analiza przepisów wskazuje, że chodzi tu jedynie o wydatki, które ulepszają wartość środka trwałego, oraz o zakup części składowych i peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Nie można mówić natomiast o inwestycji w obcym środku trwałym w przypadku jego remontu. W tej sytuacji całość poniesionych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się wydatki na ich:

 

  1. przebudowę,
  2. rozbudowę,
  3. rekonstrukcję,
  4. adaptację,
  5. modernizację.

 

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2003 r. środki trwałe uznaje się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł. Jeśli wartość początkowa poczynionej inwestycji nie przekracza 3500 zł, to podatnik może owe wydatki zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (zob. Dorota Kosacka-Łędzewicz, Komentarz praktyczny. Inwestycje w obcych środkach trwałych – „Vademecum Doradcy Podatkowego”).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 7 =

»Podobne materiały

Czy wspólnicy spółki mogą podarować darowiznę w postaci zabudowanej działki

Jestem współwłaścicielem spółki cywilnej, pozostałymi wspólnikami spółki są moi rodzice oraz brat. Czy wspólnicy spółki mogą podarować darowiznę w postaci nieruchomości – zabudowanej działki, zakupionej przez spółkę na mnie jako jednego ze wspólników i przenieść tę nieruchomość wyłącznie do mo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »