Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inwestycja w nieruchomość męża a podział majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 20.06.2011

Przed ślubem mąż dostał od swoich rodziców dom za tzw. dożywocie. Nieruchomość wymaga remontu, na który wspólnie planujemy wziąć kredyt, nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy w przypadku rozwodu mogę domagać się od męża zwrotu połowy poniesionych kosztów, skoro nie mam prawa własności do nieruchomości, na której utrzymanie i remont wspólnie łożymy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podjęła Pani niezwykle ciekawe zagadnienie budzące szereg kontrowersji. Podstawę prawną Pani pytania stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) oraz Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 45 K.r.io.:

  

§ 1. „Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

 Artykuł 45 § 1 K.r.io. reguluje zasady dokonywania przez małżonków rozliczeń z tytułu wydatków i nakładów, poczynionych w czasie trwania ustroju wspólności ustawowej z majątku wspólnego na majątki odrębne każdego z nich oraz poczynionych z majątków odrębnych na majątek wspólny. Ich zwrotu dokonuje się przy umownym lub sądowym podziale majątku wspólnego, a jedynie wyjątkowo, jeżeli wymaga tego dobro rodziny, sąd może nakazać wcześniejszy zwrot. Na podstawie art. 45 § 2 K.r.io., przepis § 1 tego artykułu stosuje się odpowiednio do zaspokojenia z majątku wspólnego długu jednego z małżonków.

  

Zgodnie z powyższym po ustaniu wspólności ustawowej będzie Pani mogła dochodzić od męża zwrotu nakładów poczynionych na jego nieruchomość.

  

Orzecznictwo sądowe rozszerzyło zakres stosowania art. 45 K.r.io. na inne zdarzenia prawne. Zgodnie bowiem z Uchwałą Sądu Najwyższego, Izba Cywilna, z dnia 05.03.2003 r., sygn. akt III CZP 99/02 (opubl. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok 2003, Nr 12, poz. 159, str. 19):

  

„Dopuszczalne jest, wystąpienie przez jednego małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej, z żądaniem przeniesienia na jego rzecz – na podstawie art. 231 § 1 k.c. – udziału we własności gruntu, stanowiącego majątek odrębny drugiego małżonka, zabudowanego budynkiem mieszkalnym przed zawarciem małżeństwa, w wyniku nakładów obojga małżonków dokonanych w czasie pozostawania w konkubinacie”.

  

Stąd też w sprawie o podział majątku wspólnego będzie mogła Pani wystąpić z roszczeniem przeniesienia na Pani rzecz udziału we własności domu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - 7 =

»Podobne materiały

Wspólny dom wybudowany na działce narzeczonego

Mój narzeczony jest właścicielem działki, na której chcemy wybudować dom. Chcielibyśmy oboje być właścicielami nowej nieruchomości (nawet jeśli nie dojdzie do ślubu). Czy możemy podpisać jakąś umowę czy akt notarialny?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »