.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Inwestycja w kryptowaluty pieniędzy ze sprzedaży działki a ulga mieszkaniowa

Autor: Kiecana Kamil • Opublikowane: 13.09.2021 • Zaktualizowane: 13.09.2021

W zeszłym roku sprzedałem działkę budowlaną, którą 2 lata wcześniej otrzymałem w formie darowizny. Zaraz po transakcji uzyskane pieniądze oraz dodatkowo część swoich oszczędności zainwestowałem w kryptowaluty. Celem inwestycji jest planowany jeszcze w tym roku, lub w roku przyszłym, zakup mieszkania. Inwestycja w waluty wirtualne zostanie oczywiście ujawniona w PIT-38. Czy w związku z powyższym istnieje możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej, deklarując w PIT-39, że w ciągu trzech lat, liczonych od nowego roku po dacie sprzedania nieruchomości, zarobione ze sprzedaży pieniądze zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe? Czy inwestycja całej kwoty ze sprzedaży nieruchomości w kryptowaluty przekreśla możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej i należy się zapłata 19% podatku przy rozliczeniu PIT-39, pomimo że środki pochodzące z inwestycji finalnie przeznaczone będą na cele mieszkaniowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Inwestycja w kryptowaluty pieniędzy ze sprzedaży działki a ulga mieszkaniowa

Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: „Wolne od podatku dochodowego są: (…) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; (…)”.

 

Co prawda, przepisy prawa nie precyzują poruszanej przez Pana kwestii, jednak można odnaleźć interpretacje podatkowe, które wytyczają kierunek analizy i interpretacji ww. przepisów prawa. Zgodnie z pismem z dnia 11 maja 2020 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak 0115-KDIT2.4011.93.2020.2.MD, obejmującym interpretację indywidualną w podobnym przypadku:

 

„Skoro jednak Wnioskodawca w związku z wygraniem przetargu na działkę budowlaną sfinansował jej zakup ze środków pochodzących z własnych oszczędności, z części spadku, i z pożyczki od siostry, to należy wskazać, że w odniesieniu do tych środków pieniężnych, które pochodzą z innych niż sprzedaż źródeł, warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 tej ustawy nie zostały spełnione, gdyż nie stanowiły one przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym.

Zatem Wnioskodawca nie może zaliczyć tych wydatków na zakup działki budowlanej jako wydatków na cele mieszkaniowe uprawniające do zwolnienia.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.”

 

Własne cele mieszkaniowe a inwestycja w kryptowaluty

Z powyższego wynika, że istnieje ryzyko uznania, że nie będzie miał Pan prawa do zastosowania ulgi mieszkaniowej w przypadku zainwestowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości w waluty wirtualne (kryptowaluty) przed wykorzystaniem ich na własne cele mieszkaniowe, a następnie wydatkowanie zysku z ww. inwestycji na własne cele mieszkaniowe. Jednak, aby skorzystać z wszystkich dostępnych środków, wskazuję, że istnieje możliwość wystąpienia o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej dla Pana przypadku i ostatecznie wiążąca będzie taka interpretacja, która być może okaże się korzystna. Zdarza się bowiem, że organy podatkowe zmieniają swoje linie interpretacyjne.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl