.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Intercyza zabezpieczeniem przed roszczeniami spadkowymi dziecka z pierwszego małżeństwa

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 02.03.2011

Mój partner jest rozwodnikiem, z tamtego małżeństwa ma dziecko, na które łoży alimenty. Mamy zamiar się pobrać. Nasze wspólne dziecko jest już w drodze. Mam pytanie: czy rozdzielność majątkowa przed zawarciem małżeństwa zabezpieczy majątek zgromadzony przeze mnie w trakcie trwania małżeństwa przed roszczeniami spadkowymi ze strony dziecka mojego partnera z pierwszego małżeństwa w chwili naszej śmierci? Chciałabym, aby to, co wniosłam do małżeństwa, i to, co w czasie jego trwania zarobię, było dziedziczone jedynie przez moje dziecko. Czy jeśli nie zrobimy intercyzy to majątek z czasu trwania małżeństwa będzie podlegał podziałowi na wszystkie dzieci? Co będzie z mieszkaniem, które kupiłam na kredyt przed zawarciem małżeństwa, ale spłacać będę go przez okres trwania małżeństwa? Czy będzie ono brane pod uwagę jako masa spadkowa wspólna do podziału na wszystkie dzieci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

Czyli Pani wynagrodzenie, dochody ze środków pieniężnych (odsetki) i innych źródeł należących do Pani majątku osobistego również wejdą do majątku wspólnego.

 

W momencie śmierci Pani lub Pani męża dojdzie do zniesienia wspólności ustawowej i powstanie wspólność ułamkowa majątku wspólnego Pani i męża. Domniemywa się, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, co oznacza, iż w momencie śmierci jednego małżonka połowa majątku wspólnego wchodzi do masy spadkowej po zmarłym i jest dziedziczona przez spadkobierców zmarłego.

 

Inaczej mówiąc, jeżeli przed zawarciem małżeństwa nie zawrze Pani z przyszłym mężem umowy małżeńskiej (intercyzy), w przypadku jego śmierci połowa dochodów pochodzących z Pani majątku osobistego i Pani wynagrodzenia wejdzie do masy spadkowej po nim i jeżeli przyszły mąż nie sporządzi testamentu, będzie podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych – czyli część przypadnie jego dziecku z pierwszego małżeństwa.

 

Zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej pozwoli, iż po Pani śmierci, jeżeli Pani nie dokona rozrządzenia testamentem, na mocy ustawy dziedziczyć będą Pani spadkobiercy ustawowi tj. mąż (jeżeli będzie jeszcze przy życiu) i Pani dzieci.

 

Mieszkanie zakupione przed zawarciem małżeństwa, mimo iż zostanie spłacone z dochodów stanowiących majątek wspólny małżonków, będzie stanowiło tylko Pani własność i będzie wchodzić do Pani majątku osobistego.

 

Dziecko Pani męża z pierwszego małżeństwa, mimo iż mieszkanie stanowi Pani majątek osobisty, w jednej sytuacji może mieć prawa do udziału w prawie własności mieszkania. Mianowicie gdyby Pani zmarła przed mężem, a nie sporządziłaby Pani testamentu, to na mocy ustawy mieszkanie dziedziczyłby Pani mąż i Pani dzieci. W momencie śmierci Pani męża jego udział w Pani mieszkaniu odziedziczyłyby jego dzieci – w tym dziecko z pierwszego małżeństwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl