Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Intercyza w trakcie małżeństwa ze względu na ryzykowną inwestycję

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 05.07.2017

Jesteśmy małżeństwem od 23 lat, chciałabym podpisać z mężem intercyzę, gdyż w najbliższym czasie mąż zrealizuje wraz z kolegą ryzykowną inwestycję. Zamierza kupić na kredyt nieruchomość, a ja nie akceptuję jego decyzji. Posiadamy również inny kredyt na zakup domu. Czy istnieje możliwość podpisania intercyzy łącznie z podziałem majątku? Czy wtedy musimy przepisać kredyt na dom na jedną osobę? Co będzie, jeżeli kredyt po podpisaniu intercyzy spłaci jedna osoba, czy w tej większej części będzie właścicielem domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Intercyza w trakcie małżeństwa ze względu na ryzykowną inwestycję

Fot. Fotolia

Zacznijmy od przytoczenia najistotniejszych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Art. 47. [Umowa majątkowa małżeńska]

§ 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

§ 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.”

 

Art. 471. [Skuteczność małżeńskich umów majątkowych względem osób trzecich]

Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.”

 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze umowy, inaczej niż dokonywane przez sąd na żądanie jednego z małżonków (art. 52 § 1), nie wymaga istnienia ważnych powodów.

 

Ustanowienie rozdzielności umownej przed zawarciem małżeństwa powoduje, że wspólność majątkowa między małżonkami w ogóle nie powstaje. W razie ustanowienia rozdzielności majątkowej w czasie trwania wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) wspólność ta ustaje z chwilą zawarcia umowy lub z datą późniejszą, określoną w umowie.

 

Użycie w małżeńskiej umowie majątkowej sformułowania „zniesienie wspólności ustawowej” nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że jest to umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej (uchwała SN z 9 sierpnia 1996 r., III CZP 74/96, LexPolonica nr 311183, OSNC 1996, nr 11, poz. 152).

 

Jeżeli umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej została zawarta w czasie trwania ustawowej lub umownej wspólności majątkowej, to do majątków osobistych każdego z małżonków wejdą przedmioty majątkowe nabyte przez każde z nich przed powstaniem wspólności majątkowej, przedmioty majątkowe stanowiące majątek osobisty każdego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej, udział przypadający jednemu z małżonków w majątku, który był dotychczas objęty wspólnością majątkową (art. 46), i przedmioty majątkowe nabyte przez każde z małżonków po zawarciu umowy. Majątek, który był objęty wspólnością majątkową, może zostać podzielony między małżonkami (art. 46 K.r.o. w zw. z art. 1037 K.c.) i wówczas w skład majątków osobistych każdego z nich wejdą – na miejsce udziałów w majątku wspólnym – przedmioty majątkowe otrzymane w wyniku jego podziału. Małżonkowie mogą też dokonać rozliczeń przewidzianych w art. 45.

 

Skuteczność ustanowienia rozdzielności majątkowej w czasie trwania małżeństwa doznaje z mocy prawa istotnego ograniczenia przedmiotowego. Mianowicie, stosownie do art. 6801 § 2 zd. 1 K.c. – ustanowienie rozdzielności majątkowej nie pociąga za sobą ustania wspólności nawiązanego w czasie trwania małżeństwa najmu lokalu, służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez małżonków rodziny (art. 6801 § 1 K.c.; patrz uwaga 60 do art. 31). Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może z ważnych powodów, na żądanie jednego z małżonków, znieść tę wspólność (art. 6801 § 2 zd. 2 K.c.).

 

Odpowiadając na postawione pytania: umowa o rozdzielności majątkowej wprowadza jedynie ustrój rozdzielności, a nie prowadzi do podziału majątku wspólnego. Oczywiście możecie Państwo tego samego dnia dokonać podziału majątku wspólnego – jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość, to podział musi nastąpić w formie aktu notarialnego.

 

Co do kredytu sprawa jest bardziej skomplikowana – tutaj na przepisanie wymagana jest zgoda banku. Brak zgody spowoduje, iż mimo podziału majątku i wskazania osoby odpowiedzialnej za spłatę kredytu wobec banku oboje Państwo będziecie dłużnikami.

 

Spłata kredytu po zniesieniu wspólności ustawowej powoduje, iż małżonek spłacający kredyt dokonuje nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. W razie podziału majątku małżonek będzie mógł dochodzić rozliczenia nakładów dokonanych na majątek wspólny, np.: po zniesieniu wspólności ustawowej małżonek spłacił 30 000 zł kredytu. W toku sprawy o podział majątku będzie mógł dochodzić zwrotu nakładów w wysokości 15 000 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + dwa =

»Podobne materiały

Intercyza z wyrównaniem dorobków

Chciałabym podpisać intercyzę z wyrównaniem dorobków. Proszę o podanie jak największej liczby informacji na jej temat, z uwzględnieniem jej wad i zalet. Interesuje mnie szczególnie, czy można w takiej intercyzie zrobić zapis, że przyszły małżonek zobowiązuje się, iż w przypadku rozwodu oprócz wyrówn

 

Wyrównanie dorobków

Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą i zaciąga duże kredyty, ale dzięki temu też dużo zarabia. Ja pracuję, ale mam niską pensję. Nie chciałabym odpowiadać za długi męża ani w czasie trwania małżeństwa, ani w przypadku rozwodu. Czy w mojej sytuacji najkorzystniejszym dla mnie rozwiązaniem będzie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »