.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Instalacja kasy fiskalnej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.04.2013

Od roku jako osoba fizyczna prowadzę działalność, której przedmiotem jest sprzedaż towarów przez internet i w sklepie stacjonarnym (z oddzielnymi ewidencjami sprzedaży). Do końca maja osiągnęłam ze sprzedaży wysyłkowej obrót 30 000 zł, a ze stacjonarnej – 20 000 zł. Czy powinnam zainstalować kasę fiskalną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, jest Pani zatem podatnikiem podatku od towarów i usług oraz korzysta Pani ze zwolnienia podmiotowego od tego podatku. Osoby, które płacą podatek od towarów i usług i dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są co do zasady obowiązane prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wynika to wprost z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących stanowi, że zwolnienie podatników, u których kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie podanej wyżej kwoty obrotów. Dla rozpoczynających działalność jest to kwota 20 000 zł w danym roku podatkowym.

 

Nie istnieje jakikolwiek przepis, który nakazywałby wyłączenie z tych kwot wartości sprzedaży przedmiotowo zwolnionej z obowiązku ewidencji (np. sprzedaży wysyłkowej), tak jak ma to miejsce w przypadku zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług – w art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 art. 113 (150 000 zł), nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Skoro nie ma analogicznej regulacji w przypadku przepisów dotyczących kas fiskalnych, należy zakładać, że nie odlicza się od kwoty zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania i kwot przypadających na sprzedaż zwolnioną przedmiotowo z tego obowiązku.

 

W Pani przypadku kwota uprawniająca do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania została zatem przekroczona. Moim zdaniem powinna Pani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej (mówiąc prościej: zainstalować kasę fiskalną), oczywiście z uwzględnieniem obowiązujących zwolnień z tego obowiązku. Oznaczałoby to dla Pani jedynie możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dostawy towarów w systemie wysyłkowym (przy zachowaniu wymogów z poz. 36 załącznika do rozporządzenia).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl