Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inspektor ds. przeciwpożarowych i BHP a filie firmy

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 23.01.2012

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdałam egzamin z ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Nasza firma ma trzy filie. Czy mogę obecnie wyznaczyć w każdej filii jednego pracownika odpowiedzialnego za te tematy, czy każdy z nich musi skończyć kurs, który odbyłam?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Faktycznie ma Pani rację, że przez pewien okres (tzn. od 18.01.2009 r. do 05.08.2009 r.) obowiązywały przepisy, które obligowały pracodawców do zatrudniania w zakładzie pracy inspektora ds. przeciwpożarowych.

 

Pracownik taki musiał pozostawać w stosunku pracy, co oznaczało, że pracodawca nie mógł zatrudniać inspektora ds. przeciwpożarowych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Ponadto pracownik taki musiał spełniać wymagania kwalifikacyjne określone przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tzn. posiadać wykształcenie co najmniej średnie i mieć ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub posiadać tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

 

Wymogi te (jako powszechnie krytykowane) uległy jednak złagodzeniu na skutek ustawy z dnia 07.05. 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, która weszła w życie w dniu 05.08.2009 r.

 

Od dnia 5 sierpnia zgodnie z Kodeksem pracy do ochrony przeciwpożarowej wystarczy wskazać dowolnego pracownika, który ukończył standardowe szkolenie BHP.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć obecną treść art. 2091 Kodeksu pracy, zgodnie z którym:


„§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

  1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  2. wyznaczyć pracowników do:
    • udzielania pierwszej pomocy,
    • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

 

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

 

§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio”.

 

Zgodnie z powyższym przepisem należy stwierdzić, iż pracodawca nie musi zatrudniać inspektorów ochrony przeciwpożarowej na zlecenie ani też nie musi kierować wyznaczonego przez siebie pracownika na kurs ochrony przeciwpożarowej, aby mógł wypełniać obowiązki inspektora przeciwpożarowego w jego zakładzie. Wystarczy, że do takich zadań wskaże pracownika, który ukończył zwykłe szkolenie BHP (zgodnie z art. 2372 Kodeksu pracy), w którym w ramowych programach szkolenia uwzględniona jest także problematyka ochrony przeciwpożarowej.

 

Zgodnie z obecnymi przepisami w każdej firmie musi być jedynie osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wyznacza ją pracodawca, a jedyne wymagane kwalifikacje to ukończony kurs BHP (w ramach szkolenia BHP dany pracownik powinien być przeszkolony w zakresie ochrony przeciwpożarowej).

 

Obecnie pracodawca może więc wyznaczyć do pełnienia tych obowiązków jedną z zatrudnianych przez siebie osób, a wystarczającymi kompetencjami będzie odbycie przez nią zwykłego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W zaistniałej sytuacji widzę to następująco: pracodawca wyznacza w każdej filii pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Pani natomiast jako osoba przeszkolona i posiadająca odpowiednie kwalifikacje może dokonać szkolenia tych wyznaczonych pracowników w zakresie postępowania w przypadku pożaru.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + IV =

»Podobne materiały

Umowa-zlecenie a szkolenie BHP

Pracownik zatrudniony na umowę-zlecenie z zewnętrznej firmy uległ wypadkowi w czasie pracy. W sądzie zarzucał mi brak szkolenia BHP, który był jego zdaniem jedną z przyczyn wypadku. Czy osobę zatrudnioną na umowę-zlecenie należy przeszkolić z BHP?

 

Czy pracodawca musi respektować zalecenia lekarza, u którego leczy się pracownik?

Pracownik przyniósł od ortopedy zaświadczenie o ograniczeniu dźwigania ciężarów do 5 kg. Dyrekcja wysłała go na wstępne badanie lekarskie, wpisując mu w zakres obowiązków dźwiganie do 22 kg, wiedząc, że lekarz tego nie podpisze. W wykazie poprzednich obowiązków nie było mowy o 22 kg.

 

Dostosowanie warunków pracy do matki karmiącej

Pod koniec zeszłego miesiąca zakończył mi się roczny urlop macierzyński. Obecnie przebywam na urlopie wypoczynkowym. W trakcie urlopu dostałam skierowanie na okresowe badania lekarskie. Pracuję w laboratorium z odczynnikami chemicznymi. W dalszym ciągu jestem matką karmiącą, dlatego też lekarz medyc

 

Zakaz siadania w trakcie pracy

Rozpoczynam pracę w sklepie detalicznym połączonym z kawiarnią. Mam do wyboru tzw. połówkę zmiany, czyli 6 godzin, lub całą, czyli 12 godzin. Moim obowiązkiem będzie dbanie o asortyment, doradzanie kupującym i obsługa konsumentów w kawiarni. Czasem ruch jest tak mały, że wszystkie inne obowiązki są

 

Zwrot za zakup okularów korekcyjnych dla nauczyciela

Jestem nauczycielem z ponad 30-letnim stażem pracy. Coraz więcej czasu spędzam przy komputerze (dziennik elektroniczny, dokumentacja pracy, itd.). Czy należy mi się zwrot za zakup okularów korekcyjnych, bo bez nich nie mogę już pracować? Jak mogę ubiegać się o zwrot? Który lekarz ma wystawić zaświad

 

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Jestem współwłaścicielką firmy produkującej kosmetyki. Czy osoby pracujące przy produkcji kosmetyków powinny posiadać książeczkę sanitarno-epidemiologiczną? Czy w tej branży ona obowiązuje? Czy jest jakieś rozporządzenie określające zawody, których wykonywanie obliguje do poddania się badaniom

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »