Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inspekcja pracy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 04.09.2013

Inspekcja pracy jest pojęciem utożsamianym najczęściej z państwowym organem, jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. Jednak oprócz PIP, kontrolę przestrzegania prawa pracy w pewnym zakresie prowadzi także społeczna inspekcja pracy oraz sanepid.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Jako podmioty, które sprawują nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, Kodeks pracy1 wskazuje w szczególności Państwową Inspekcję Pracy oraz społeczną inspekcję pracy. Oprócz PIP i społecznej inspekcji pracy, nadzór i kontrolę w zakresie przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje również Państwowa Inspekcja Sanitarna.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Państwowa Inspekcja Pracy

 

Zasady działania tego organu reguluje ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy2. Do zadań PIP należy w szczególności kontrola przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem (np. urlopów macierzyńskich), zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych. Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje legalność zatrudnienia i związane z tym wykonywanie obowiązków ustawowych przez pracodawców (np. opłacania składek na Fundusz Pracy, informowania urzędów pracy o podjęciu zatrudnienia przez bezrobotnego).

 

W celu realizacji zadań ustawowych PIP może w szczególności przeprowadzać kontrole u pracodawców. Uprawnienia inspektorów pracy w toku kontroli i w postępowaniu pokontrolnym są dość szerokie, mogą oni między innymi:

 

 1. nakazywać wstrzymanie pracy w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów BHP;
 2. nakazywać pracodawcom wypłatę zaległego wynagrodzenia za pracę;
 3. legitymować oraz przesłuchiwać osoby znajdujące się na terenie zakładu pracy;
 4. nakładać mandaty oraz kierować do sądów wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń;
 5. w skrajnych przypadkach nakazywać nawet zaprzestania działalności gospodarczej oraz
 6. kierować do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez pracodawcę.

 

Społeczna inspekcja pracy

 

Organizację i uprawnienia tej służby określa ustawa o społecznej inspekcji pracy3. Społeczna inspekcja pracy w przeciwieństwie do PIP nie jest organem państwowym, lecz służbą społeczną pełnioną przez pracowników. Społeczną inspekcję pracy w poszczególnych zakładach pracy tworzą zakładowi inspektorzy pracy, a w przypadku większych jednostek również oddziałowi (wydziałowi) oraz grupowi inspektorzy pracy. Wybierani są oni przez pracowników w drodze wyborów przeprowadzanych przez związki zawodowe działające u poszczególnych pracodawców.

 

Społeczny charakter tej służby nie oznacza, że społeczna inspekcja pracy nie posiada żadnych uprawnień. Inspektorzy społeczni mają w szczególności prawo:

 

 1. kontrolować przestrzeganie przez pracodawcę przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności oceniać stan budynków i maszyn oraz innych urządzeń należących do pracodawcy;
 2. kontrolować przestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie uprawnień pracowniczych;
 3. brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 4. wydawać pisemne zalecenia usunięcia stwierdzonych uchybień, od których pracodawcy służy prawo złożenia sprzeciwu do Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Pracownicy pełniący funkcję społecznych inspektorów pracy podlegają szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z inspektorem w trakcie trwania jego kadencji (trwa ona 4 lata), a także przez rok po jej zakończeniu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (w takim przypadku pracodawca musi uzyskać zgodę związków zawodowych).

 

Społeczni inspektorzy pracy wykonując swoje zadania współpracując z Państwową Inspekcją Pracy.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ kontrolujący przestrzeganie przepisów prawa pracy

 

Również sanepid, działający na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej4, zajmuje się w pewnym zakresie kontrolą przestrzegania prawa pracy, w szczególności w odniesieniu do higieny i warunków zdrowotnych panujących w zakładach pracy. Przykładowym obszarem zainteresowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej może być przestrzeganie przez pracodawców obowiązku zatrudniania osób posiadających tzw. „książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych” – jeżeli osoby te wykonują obowiązki wymagające bezpośredniego stykania się ze środkami spożywczymi.

 

 

 

 

_____________________________

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) Stan prawny obowiązujący na dzień 04.09.2013

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery - 8 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Zmiany w ustawie o PIP – część 1

W artykule autor omawia ostatnią zmianę ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

Zmiany w ustawie o PIP – część 3

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

Kontrola przedsiębiorcy a PIP – część 2

Artykuł stanowi kontynuację części pierwszej, dotyczącej nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) – pod kątem jej wpływu na kontrolę inspektora pracy.

Kontrola transportu drogowego przez PIP

W artykule omówiono problematykę kompetencji organów Państwowej Inspekcji Pracy na tle przepisów ustawy o transporcie drogowym, zwracając szczególną uwagę na ograniczenia wynikające z prawa międzynarodowego.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »