Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Informacja o upadłości spółki

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.05.2013

W przypadku gdy spółka zagrożona jest upadłością, dla jej wierzycieli istotna jest aktualna informacja o tym, kiedy upadłość zostanie ogłoszona. Informację taką można uzyskać na klika sposobów.



Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czym jest postępowanie upadłościowe?

 

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest wobec dłużników, którzy stali się niewypłacalni, czyli nie są w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie ma na celu wspólne dochodzenia roszczeń przez wierzycieli. Zasady jego prowadzenia określa Prawo upadłościowe*. Aby móc dochodzić roszczeń w postępowaniu upadłościowym, wierzyciel musi zgłosić swoją wierzytelność do sądu, który prowadzi to postępowanie. Dlatego tak istotne jest posiadanie informacji o ogłoszeniu upadłości.

 

Podmioty wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe

 

Podmiotami, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie upadłościowe, mogą być w szczególności przedsiębiorcy. Upadłymi mogą więc być spółki prawa handlowego, ale nie może nim być spółka cywilna, która przedsiębiorcą nie jest (w przypadku spółek cywilnych upadłość może być jednak ogłoszona w stosunku do każdego ze wspólników).

 

Zawiadomienie przez syndyka

 

O ogłoszeniu upadłości każdy z wierzycieli powinien być co do zasady zawiadomiony przez syndyka. Jednak stanie się tak jedynie w przypadku, gdy może on ustalić adres wierzyciela na podstawie ksiąg dłużnika lub komornika ogólnej właściwości upadłego.

 

Gdzie znaleźć informacje o ogłoszeniu upadłości spółki?

 

Jeżeli wierzyciel nie został zawiadomiony o upadłości przez syndyka, nie oznacza to jeszcze, że nie może w żaden sposób uzyskać informacji o jej ogłoszeniu. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości publikowane jest bowiem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który dostępny jest w formie elektronicznej w Internecie. Publikacja tego postanowienia następuje również w dzienniku o zasięgu lokalnym, chociaż znalezienie jej w taki sposób może być utrudnione.

 

Ponadto wpis o ogłoszeniu upadłości powinien znaleźć się także w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obowiązek dokonania takiego wpisu ma syndyk masy upadłościowej. Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać odwiedzając strony Ministerstwa Sprawiedliwości, bądź też w wydziałach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych.

 

W przypadku gdy postanowienie o upadłości nie zostało wydane przez sąd, ponieważ majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, informację o tym wierzyciel może znaleźć w rejestrze dłużników niewypłacalnych KRS.

 

 

 

 


* Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.05.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus dziewięć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki