.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Informacja o stanie zdrowia krewnego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 17.02.2012

Mój kuzyn przebywa od 3 tygodni w szpitalu psychiatrycznym. Ja mieszkam w innym mieście i martwię się o niego. Chłopak ma 23 lata, jego rodzice dawno temu zmarli w wypadku, częściowo go więc wychowywałam. Jak mogę uzyskać informację o jego stanie zdrowia? To samo dotyczy narzeczonej kuzyna. Lekarz z ośrodka lakonicznie odpowiada przez telefon na moje pytania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym to pacjent – który ukończył 16 lat, jest przytomny i zdolny do zrozumienia znaczenia informacji – ma prawo do uzyskania rzetelnej informacji o stanie swojego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach zastosowania i zaniechania tych metod, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

 

Informacje powyższe mogą być udzielane także innym osobom (np. rodzinie, narzeczonej), ale tylko za zgodą pacjenta.

 

Jeśli pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji jego przedstawicielowi ustawowemu. W razie braku przedstawiciela ustawowego lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe, lekarz udziela informacji opiekunowi faktycznemu pacjenta.

 

Osoba pełnoletnia działa przez przedstawiciela ustawowego tylko wówczas, gdy orzeczeniem sądu została ubezwłasnowolniona.

 

Opiekunem faktycznym natomiast jest osoba sprawująca stałą opiekę (bez obowiązku ustawowego) nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo swój stan psychiczny takiej opieki wymaga.

 

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, ze względu na dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz przekazuje informacje przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

Powyższe potwierdzają następujące przepisy prawne.

 

Art. 31 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty:

 

„1. Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

 

2. Lekarz może udzielić informacji, o której mowa w ust. 1, innym osobom za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

 

3. Na żądanie pacjenta lekarz nie ma obowiązku udzielać pacjentowi informacji, o której mowa w ust. 1.

 

4. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji.

 

5. Obowiązek lekarza, określony w ust. 1, dotyczy także pacjentów, którzy ukończyli 16 lat.

 

6. Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417).

 

7. Pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania.

 

8. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o opiekunie faktycznym, należy przez to rozumieć opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

 

Podsumowując, jeśli nie jest Pani ani opiekunem ustawowym kuzyna, ani faktycznym, to może Pani uzyskać informacje o jego stanie zdrowia tylko wówczas, jeśli kuzyn Panią do tego upoważni. Tożsame zasady dotyczą narzeczonej kuzyna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl