.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Informacja o ciąży po zakończeniu pracy i wyjeździe za granicę

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 26.06.2018

Wypowiedziałam umowę o pracę, okres wypowiedzenia trwał do 30.04. Dwa dni później wyjechałam za granicę i teraz okazało się, że jestem w ciąży. Zaszłam w nią jeszcze u polskiego pracodawcy (podczas wypowiedzenia), ale długo nie mogłam się dostać do lekarza w nowym kraju. Czy mogę starać się o przywrócenie do pracy i zaliczenie okresu ciąży, mając niemieckie zaświadczenie lekarskie o ciąży?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Informacja o ciąży po zakończeniu pracy i wyjeździe za granicę

Art. 177 § 1 Kodeksu pracy bezwzględnie zakazuje pracodawcy wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy. Nie zakazuje zaś wypowiedzenia umowy przez pracownicę.

 

Najważniejsze w Pani sprawie jest wykazanie, że w dniu składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy była Pani w ciąży.

 

Zdaniem SN „dla ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży nie jest bowiem istotny termin przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o ciąży, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę” (wyrok z 15 stycznia 1988 r., sygn. akt I PRN 74/87).

 

SN w wyroku z 16 czerwca 2009 r. (sygn. akt I PK 17/09, LEX nr 519275) stwierdził, iż „nieskuteczność powoływania się na błąd, jako wadę oświadczenia woli w sytuacji, w której pracownica zaszła w ciążę już po złożeniu oświadczenia woli zmierzającego do rozwiązania stosunku pracy (o wypowiedzeniu umowy lub o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron) wynika stąd, że istotą błędu, jako wady oświadczenia woli, jest mylne wyobrażenie osoby składającej takie oświadczenie o istniejącym stanie rzeczy”.

 

Błąd, w rozumieniu art. 84 Kodeksu cywilnego, nie odnosi się do mylnego wyobrażenia o zdarzeniach, które mogą dopiero powstać i wywołać przekonanie osoby składającej oświadczenie, że jego wcześniejsze złożenie było decyzją niekorzystną.

 

W celu „anulowania” wypowiedzenia lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy, może Pani skorzystać z uchylenia się od skutków oświadczenia woli – m.in. z uwagi na złożenie go pod wpływem błędu (art. 84 § 1 Kodeksu cywilnego). Może Pani więc złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu, powołując się na błąd co do swojej sytuacji – stanu ciąży.

 

Należy zaznaczyć, że pracownica w momencie złożenia wypowiedzenia może nie wiedzieć, że jest w ciąży, tj. być w błędzie co do swojej sytuacji faktycznej. Błędna ocena co do faktu mogła się przełożyć na decyzję o wypowiedzeniu, której pracownica by nie podjęła, gdyby wiedziała, że jest w ciąży. Z tych względów może Pani uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli o wypowiedzeniu, powołując się na wadę tego oświadczenia.

 

W przypadku umów odpłatnych jak umowa o pracę do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu drugiej osobie wymagane jest, aby błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo aby wiedziała ona o błędzie lub z łatwością mogła go zauważyć. Jednak, jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 19 marca 2002 r. (sygn. akt I PKN 156/01), „pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę, może się uchylić od skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć”.

 

Przepisy nie określają, od którego lekarza ma być zaświadczenie – polskiego czy niemieckiego. Nie zakazują tego, aby zaświadczenie wystawił niemiecki lekarz, ale zapewne będzie Pani musiała je przetłumaczyć.

 

Co więcej, w zaświadczeniu nie może być zaznaczone, że jest Pani obecnie w ciąży, ale że na dzień składania wypowiedzenia była Pani w ciąży.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »