.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Indywidualny rozkład czasu pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.08.2015

Mam pytanie na temat czasu pracy. Pracujemy codziennie po 8 godzin od 7.30 do 15.30. Jedna z pracownic ma możliwość dodatkowej pracy, ale to koliduje z jej godzinami pracy. Padła propozycja, aby pracowała w następujących godzinach: poniedziałek od 7.00 do 13.00 (6 godz.), a od wtorku do piątku od 7.00 do 15.30 (8,5 godz.) – w sumie jest to tydzień (40 godz.). Czy tak można? Jaki to jest system pracy i jak to dokumentować w czasie pracy? Czy wystarczy, jeśli pracownica napisze prośbę i dyrektor się zgodzi, czy potrzebny jest grafik czasu pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135-138, 143 i 144.

 

W dni wyznaczone dla pracownika jako dni pracy pracuje on 8 godzin. W tym systemie czasu pracy jest niedopuszczalne planowanie wykonywania pracy w niektóre dni dłużej, a w inne krócej (gdyż jest to właściwość równoważnego czasu pracy). Sporadycznie może się zdarzyć, że pracownik pracuje ponad 8 godzin, a później przez czas odpowiednio krótszy. Jest to jednak dopuszczalne tylko wtedy, gdy są spełnione przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych, która zostanie zrekompensowana udzieleniem pracownikowi czasu wolnego.

 

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

 

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

 

Przepis ten jest wyrazem swobody stron w ustaleniu treści stosunku pracy, ograniczonej zasadą uprzywilejowania pracownika. Dopuszczalność wprowadzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy tylko na wniosek pracownika oznacza, że według jego oceny jest to dla niego korzystne i nie narusza zasady uprzywilejowania.

 

Pracodawca może nie uwzględnić wniosku pracownika. Jest jednak związany jego granicami, to znaczy, że bez zgody pracownika nie może ustalić innego rozkładu czasu pracy niż określony we wniosku. Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy następuje więc na podstawie umowy, która może być zawarta tylko na wniosek pracownika. Strony mogą w tym zakresie prowadzić negocjacje.

 

Indywidualny rozkład czasu pracy może polegać jedynie na zmianie godzin rozpoczynania i kończenia pracy, względnie także na wprowadzeniu przerwy w pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut.

 

Podsumowując powyższe, w przypadku, o którym mowa w pytaniu nie ma możliwości zastosowania równoważnego czasu pracy, który jako jedyny pozwalałby na uregulowanie jakie zaproponowano w pytaniu. Indywidualny czas pracy pozwalałby jedynie na zmianę godzin rozpoczynania i kończenia pracy, ale nie na wprowadzenie pracy w jednym dniu w wymiarze 6 godzin, a w pozostałych dniach w wymiarze przekraczającym 8 godzin.

 

W takiej sytuacji nie ma systemu czasu pracy, który pozwalałby na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zasad. Każda bowiem godzina ponad 8 godzin w danym dniu musi być potraktowana jako godzina nadliczbowa, a z kolei skrócenie w jednym dniu czasu pracy do 6 godzin oznaczać będzie ograniczenie wymiaru etatu pracownika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl