Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Indywidualny czas pracy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.11.2013

W sytuacjach, kiedy uzasadnione jest to szczególnymi potrzebami, pracownik może wnioskować do pracodawcy o ustalenie indywidualnego czasu pracy. Wniosek musi być złożony na piśmie, a ostateczna decyzja należy do pracodawcy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Indywidualny rozkład czasu pracy

 

Możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, a więc rozkładu innego od obejmującego wszystkich pracowników zakładu pracy lub grupę zawodową, daje art. 142 Kodeksu pracy1. Uzależnione jest to od złożenia przez pracownika pisemnego wniosku i ma na celu dostosowanie czasu pracy do potrzeb pracownika, a nie pracodawcy (np. gdy zatrudniona osoba potrzebuje czasu wolnego, aby odebrać dzieci ze szkoły).

 

Wniosek powinien zawierać wskazanie pożądanego przez pracownika rozkładu czasu pracy oraz datę, od której indywidualny czas pracy miałby obowiązywać. Decyzja, co do uznania wniosku, należy do pracodawcy, może on wniosek zaakceptować, odrzucić lub zaproponować inny rozkład czasu pracy, zbliżony do oczekiwań pracownika. Aby zwiększyć szansę uznania wniosku przez pracodawcę, pracownik powinien szczegółowo go umotywować.

 

Indywidualny rozkład czasu pracy może polegać w szczególności na ustaleniu niestandardowych godzin rozpoczynania i kończenia pracy, pór, w jakich pracownikowi przysługują przerwy od pracy, oraz długości trwania tych przerw, wymiaru czasu pracy, terminów dni wolnych.

 

Po ustaleniu indywidualnego czasu pracy decyzja o ewentualnym powrocie do rozkładu czasu pracy, w jakim pracownik pracował przed zaakceptowaniem wniosku, należy do pracodawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których indywidualny czas pracy był ustalony na określony czas.

 

Indywidualne ustalenie rozkładu czasu pracy nie oznacza, że można ten rozkład ustanowić zupełnie dowolnie. Nowy harmonogram godzin pracy dla pracownika nie może naruszać przepisów prawa pracy. W szczególności nie może naruszać prawa do nieprzerwanego odpoczynku czy wydłużać wymiaru czasu pracy ponad normę przewidzianą dla danego systemu czasu pracy.

 

System skróconego tygodnia pracy

 

Przepisy prawa pracy przewidują także inne sytuacje, w których czas pracy może być odrębnie ustalony na wniosek pracownika. Zgodnie z art. 143 Kodeksu pracy, na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. Taki system dopuszcza wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

 

Tak jak w przypadku ustalania indywidualnego czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy może być zastosowany tylko w odniesieniu do pracownika, który złożył pisemny wniosek. Ostateczna decyzja pozostawiona jest jednak uznaniu pracodawcy.

 

System pracy weekendowej

 

Na podstawie art. 144 Kodeksu pracy pracownik może natomiast wnioskować o zastosowanie wobec niego systemu czasu pracy, w którym pracować będzie on tylko w piątki, soboty, niedziele i święta. Wniosek musi zostać sporządzony na piśmie, pracodawca nie musi go uwzględniać.

 

W systemie pracy weekendowej dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

 

 

 

 

_______________________________

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.11.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus VII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki