.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Import ziół leczniczych – urząd celny kwestionuje legalność przesyłki

Prowadzę stronę internetową indyjskiej firmy wysyłkowej, która sprzedaje zioła lecznicze, wysyłając produkty bezpośrednio z Indii do klientów. Domena internetowa jest moja. Na stronie internetowej nie ma danych tej firmy, jednak jest informacja, że wszystkie produkty wysyłają właśnie oni. Przelewy obsługiwane są przez zewnętrzną firmę i trafiają na konto firmy indyjskiej. Ostatnio zdarzyło się, że urząd celny zatrzymał jedną z przesyłek, twierdząc, że zawiera rośliny prawnie chronione. Klient dostał informację, że wytoczona mu zostanie sprawa karno-skarbowa, jeśli nie okaże zezwolenia na import tychże produktów. Co powinien zrobić klient? Czy mnie również grozi sprawa karno-skarbowa? Czy ja, jako osoba obsługująca stronę, mogę być pociągnięty do odpowiedzialności za to, że klient otrzymał takie produkty? Co zrobić, abym w przyszłości nie był mylnie pociągany do odpowiedzialności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poruszony przez Pana problem jest bardzo złożony, bowiem nie pisze Pan, do złamania jakiej dokładnie ustawy doszło, aczkolwiek wskazuje Pan, iż chodzi o roślinę chronioną – bez podania podstawy tej ochrony.

 

W pierwszej kolejności pragnę zwrócić Pana uwagę na treść ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, ustawa ta reguluje sprawy ochrony prawnej odmian roślin, a w szczególności:

 

  1. tryb oraz sposób przyznawania i pozbawiania prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej;
  2. zakres ochrony tego prawa.

 

Osobiście wątpię, iż doszło do naruszenia przedmiotowej ustawy, chyba że inny polski przedsiębiorca nabył wyłączne prawo do dystrybucji i hodowli przedmiotowej rośliny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z art. 37 wymienionej ustawy, kto narusza wyłączne prawo do odmiany, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Nie mniej w mojej ocenie Pana kontrahent oraz Pan dopuścili się Państwo naruszenia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu.

 

Szczegółowa lista roślin objętych ochroną znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Zgodnie z brzmieniem tego rozporządzenia zakazuje się m.in. zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny roślin żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych. Ponadto zakazuje się wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa roślin żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.

 

Zgodnie z art. 128 wymienionej ustawy, kto:

 

1) bez dokumentu wymaganego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, lub wbrew jego warunkom przewozi przez granicę Unii Europejskiej okaz gatunku podlegającego ochronie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1,

 

2) narusza przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt i roślin w zakresie regulacji obrotu nimi poprzez:

a) nieprzedkładanie zgłoszenia importowego,

b) używanie okazów określonych gatunków w innym celu niż wskazany w zezwoleniu importowym,

c) korzystanie w sposób nieuprawniony ze zwolnień od nakazów przy dokonywaniu obrotu sztucznie rozmnożonymi roślinami,

d) oferowanie zbycia lub nabycia, nabywanie lub pozyskiwanie, używanie lub wystawianie publicznie w celach zarobkowych, zbywanie, przetrzymywanie lub przewożenie w celu zbycia okazów określonych gatunków roślin lub zwierząt,

e) używanie zezwolenia albo świadectwa dla okazu innego niż ten, dla którego było ono wydane,

f) składanie wniosku o wydanie zezwolenia importowego, eksportowego, reeksportowego, lub świadectwa bez poinformowania o wcześniejszym odrzuceniu wniosku

– podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

 

Prowadzony przez Pana model sprzedaży to tzw. dropshiping, – czyli model logistyczny sprzedaży przez internet, polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola sklepu internetowego w tym modelu sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta.

 

W mojej ocenie ten model sprzedaży powoduje często omijanie przez firmy podatków celnych. Małe ilości towarów o charakterze „niehandlowym” wysłane przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej UE – są zwolnione z należności celnych przywozowych do równowartości 45 euro, podobnie jest z VAT-em. W ten sposób najprawdopodobniej Pana kontrahent omijał przepisy celne.

 

W celu uniknięcia problemów powinien Pan wydzierżawić sklep przedsiębiorcy z Indii i tylko z tytułu dzierżawy systemu pobierać wynagrodzenia np. procent od obrotu. Z ostrożności sugeruję, aby podpisy na takiej umowie dzierżawy potwierdziła kancelaria notarialna za zgodność. Umowa dzierżawy nie musi być umową odpłatną. Generalnie należałoby przygotować całą umowę specjalnie pod to zlecenie – jeden zapis niewiele da.

 

Względem Klienta zostanie wszczęte postępowanie i wymierzona kara, niestety w mojej ocenie takie postępowanie będzie wszczęte również względem Pana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl