Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Import zabawek z Chin

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 19.05.2015

Wraz z naszą spółką z o.o. rozważamy import zabawek z Chin. Mimo że producent zapewnia, że zabawki nie naruszają praw autorskich i mają certyfikaty – trudno wierzyć w to w 100%. Jak w tej sytuacji zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami w kwestii samego importu, ale też praw autorskich? Czy umowa o odpowiedzialności producenta za towar będzie nas wystarczająco chronić? Jakie będziemy mieć obowiązki jako importer?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

(…) Warto rozważyć założenie spółki w innym kraju, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Słowacji (SRO), gdzie dyrektor nie odpowiada za zobowiązania spółki; zwykła polska spółka z o.o. niestety będzie w tym zakresie niewystarczająca, co wyjaśnię poniżej.

 

I. Wymogi prawne dla importu zabawek z Chin do Polski

 

Zacznijmy od tego, że prawo (krajowe i wspólnotowe) wprowadza pewne ogólne wymogi dla wszystkich produktów importowanych i wprowadzanych do obrotu w UE oraz szczególne dla zabawek. Wynika to z faktu, że ponieważ z zabawek korzystać będą dzieci, a więc osoby najczęściej nieporadne, to istnieje zwiększone ryzyko, że mogą się one nimi skrzywdzić. Samej definicji zabawki należy szukać w tzw. dyrektywie zabawkowej z 18 czerwca 2009 r., sygn. 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Należy podkreślić, iż na gruncie tej dyrektywy przyjęto szerokie rozumienie pojęcia „zabawki”, które w myśl art. 2 obejmuje wszystkie produkty, które zostały zaprojektowane lub przeznaczone, wyłącznie lub niewyłącznie, do użytku podczas zabawy przez dzieci poniżej 14. roku życia. Staje się zatem jasne, że definicja ta jest niezwykle szeroka i w zasadzie każdy przedmiot, którym bawi się dziecko, może być uznane za zabawkę, nawet jeżeli w zamyśle producenta nie była ona przeznaczona dla dzieci.

 

Przyjęcie, że będzie Pan importować zabawki, skutkować będzie powstaniem szeregu obowiązków po stronie producenta i dystrybutora, które należy pokrótce omówić.

 

Przede wszystkim producent jest zobowiązany do zaprojektowania i wytworzenia zabawki zgodnie z wymaganiami technicznymi, jest również zobowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności WE i oznaczenia produktu znakiem CE. Szczegółowe wymagania techniczne dla zabawek w zakresie bezpieczeństwa określono w załączniku nr 2 do dyrektywy.

 

Deklaracja zgodności WE oznacza, iż wobec towaru przeprowadzono tzw. ocenę zgodności. O ocenie zgodności jest mowa m.in. w art. 18. Ponadto producenci mają obowiązek monitorować produkcję seryjną oraz przeprowadzać badania próby zabawek wprowadzanych do obrotu oraz – w miarę konieczności – do ewidencjonowania wyprodukowanych zabawek niezgodnych z tymi wymaganiami. Nadto, producenci są zobligowani do zamieszczenia na zabawce swoją nazwę (firmę), znak towarowy lub podobne oznaczenie identyfikujące, a także adres kontaktowy, lub w razie gdy rozmiary zabawki na to nie pozwalają, informacje te powinny być umieszczone na opakowaniu lub na dokumencie dołączonym do produktu. Kolejnym obowiązkiem jest dołączenie do produktu instrukcji obsługi w języku, który jest łatwo zrozumiały dla danych konsumentów (jednakże w świetle przepisów polskich i tak będzie istniał obowiązek zamieszczenia tych informacji po polsku).

 

Po porównaniu obowiązków importerów oraz dystrybutorów z obowiązkami producentów okazuje się, że są one bardzo zbliżone. W Pana przypadku bowiem musimy pamiętać, że w opisanym schemacie będzie Pan funkcjonować jako importer, gdyż ograniczy się Pan do importowania zabawek z Chin. Z kolei jeżeli sprowadzałby Pan produkty z innych krajów UE (poprzez tzw. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – taki odpowiednik „importu” w obrębie krajów UE), to byłby Pan dystrybutorem.

 

Otóż co istotne, to jedynie importer będzie zobligowany do umieszczenia na opakowaniu swoich danych kontaktowych (a więc nazwy i adresu, tak jak w przypadku producenta). Importer jest ponadto zobowiązany do dołączenia do zabawki instrukcji obsługi oraz informacji w zakresie bezpieczeństwa produktu, w językach łatwo zrozumiałych dla danych konsumentów – tak samo jak w przypadku producenta. Ponadto importer jest zobowiązany zadbać, aby towar w trakcie przemieszczania go do Polski nie uległ uszkodzeniu, co mogłoby wpływać ujemnie na spełnienie przez towar wymagań co do zgodności z prawem. Importer jest nadto zobowiązany do przechowywania kopii deklaracji zgodności WE przez okres 10 lat od wprowadzenia zabawek do obrotu i powinien mieć również dostęp do dokumentacji technicznej zabawek.

 

(…)

 

III. Kwestia uniknięcia lub zminimalizowania odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich

 

A. Kwestia odpowiedzialności jako członek zarządu spółki z o.o.

 

Jak wspomniałem na wstępie, niestety w celu ograniczenia swojej odpowiedzialności w zakresie praw autorskich nie będzie wystarczające założenie spółki z o.o. w Polsce i mianowanie się jej prezesem zarządu.

 

Wynika to z faktu, iż i tak jako taki członek, ponosić Pan będzie odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa, które nie mieszczą się w zakresie działania spółki. Znajduje to umocowanie w treści art. 38 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym osoba prawna (m. in. spółka z o.o.) działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie (umownie spółki). Z przepisu tego wynika, że działania osób fizycznych wchodzących w skład organu osoby prawnej uważane są za działania samej osoby prawnej, jednakże tylko o tyle, o ile działania tych osób fizycznych podejmowane są w granicach kompetencji, które zostały przewidziane dla organu osoby prawnej w przepisach regulujących jej ustrój i sposób działania. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus sześć =

»Podobne materiały

Przywłaszczenie własności intelektualnej – dochodzenie roszczeń

Moje pytanie dotyczy zawłaszczenia profilu w serwisie internetowym Facebook, który stworzyłem. Profil dotyczył klubu muzycznego, miał i ma wielu odwiedzających, dlatego jego wartość jest niemała. W jaki sposób mogę dochodzić swoich praw? Opiszę sytuację bardziej szczegółowo: założyłem stronę klubu

 

Naruszenie praw autorskich – odpowiedzialność cywilna i karna

Przypadkiem ściągnęłam z niemieckiej strony internetowej trzy zdjęcia sprzętu AGD, które wykorzystałam później na swoich aukcjach na Allegro (prowadzę sklep). Okazało się, że zdjęcia były chronione prawem autorskim – zostałam oskarżona o naruszenie praw autorskich. Sprawa została zgłoszon

 

Zasady cytowania – jak powinien wyglądać prawidłowy przypis do cytatu?

Słyszałem niedawno, że prawo reguluje nawet sposób formułowania cytatów. Czy to prawda? Jeśli tak, to jakie są zasady prawidłowego sporządzania cytatów?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »